Tanpınar Akademisi

Edebiyatı geniş bir referans ağı içinde kavramak isteyenlerin resim, mimari, sinema, eleştiri, felsefe, müzik ve İstanbul tarihi alanlarında, temel bilgilerden başlayarak ilerleyecekleri programlar düzenlenecektir.

Konferanslar

Her yıl belirli bir tema etrafında gerçekleştirilmesi planlanan konferans serisinin ilki Tanpınar’a ayrıldı. Tamamlandığında bir kitapta toplanması planlanan konferanslar Tanpınar üzerine uzmanlaşmış on isim tarafından verilecektir.

Başka Bir Edebiyat Tarihi

Edebiyat metinlerinin öne çıkmayan yanlarına, yazarlar arasındaki ilişkilere, edebiyat ortamına bakmak ve edebiyatın çok yürünmüş ana caddelerinde değil, patikasında dolaşarak konuşmak amacıyla hazırlanan bir sohbet serisidir.

Dönence

Önemli yıldönümleri nedeniyle yazarları, eserleri, edebiyat olaylarını yeniden düşünmek ve yorumlamak amacıyla gerçekleştirilecek paneller serisidir.

Ustam ve Ben

Her yazarın ardında onu yola çıkaran, yazma hevesi uyandıran, beslendiği veya didiştiği, belki de hiç karşılaşmadığı bir usta vardır. Ayda bir defa düzenlenecek bu etkinlikte yazarlar kendilerini yetiştiren ustalarını anlatacaklar.

Klasik Edebiyat Konuşmaları

Uzmanların temel çalışma alanları hakkında gerçekleştirecekleri konuşmalar serisi, MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalı tarafından hazırlanacaktır.

Çağdaş Edebiyata Akademik Yaklaşımlar

MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı’nın daha önce başlattığı ve bugüne kadar iki yazar üzerine gerçekleştirdiği seri, bundan böyle Tanpınar Merkezi’nin etkinlikleri içinde sürdürülecektir.

Sempozyum

Merkezin iki yılda bir büyük sempozyum düzenleme hedefinin ilki 2018 Aralık ayında gerçekleştirilecektir.

Sesli Tarih

Bu bölümün ilk projesinde, Tanpınar’ın çağdaşları ve öğrencileriyle yapılacak söyleşiler kaydedilecek ve Merkez’in sitesinden yayımlanacaktır.

Mekân ve Edebiyat

İstanbul başta olmak üzere, edebiyatın şehirle ve mekânla ilişkisine dikkat çekmek amacıyla hazırlanacak seminer, gezi, sergi ve benzeri etkinliklerle metinselleştirilen mekânların izi sürülecektir.

Sinema Perdesi

Tanpınar’ın izlediği ve haklarında eleştiri yazdığı filmlerden yapılacak gösterimlerle başlayacak etkinlikler, edebiyat ve sinema ilişkisine odaklanarak sürdürülecektir.

Sahne Performansları

Çeşitli türlerde konserlerin düzenleneceği ve edebiyatın sözle ifade edileceği performansların planlandığı bir etkinlik serisidir.

Edebiyat Eleştirisine Yeni Katkılar

 

Mekân ve Edebiyat

İstanbul başta olmak üzere, edebiyatın şehirle ve mekânla ilişkisine dikkat çekmek amacıyla hazırlanacak seminer, gezi, sergi ve benzeri etkinliklerle metinselleştirilen mekânların izi sürülecektir.