Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, 1-2 Kasım 2010
MSGSÜ Fındıklı Yerleşkesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu