“6 Mart [1960]. Allah izin verirse bizim diskoteğin esası atıldı. Şimdi bir Vivaldi, iki Beethoven, bir Mussorski, bir Mozart’ım, bir Çaykovski’m ve bir de çello plağım var. 1928 veya 29’da Muhittin Sebati’nin Ankara’ya gelmesiyle başlayan musiki sevgisine nihayet otuz senede hayatımda bir yer verebildim.” (Günlük, s.166)
https://open.spotify.com/user/tanpınarmerkezi/playlist/0V72m0b9qtdRXXeazgcZVh#upsell
“6 Mart [1961]. Şevki Bey’in Uşşak şarkısı. “Sen sağ olasın sevdiceğim ben selâmet.” Daha evvel Hacı Arif Bey, Itrî, Saba Yörük semaisi ve İlya Efendi çok güzeldiler. Fakat asıl güzel olan tek bir mısrada gelen çocukluğum.” (Günlük, s.262)