1920

Şehriyar (şiir), Şebâb, sayı 15, 5 Kasım 1920.

Musul Akşamları (şiir), Altıncı Kitap, Temmuz 1920.

Bir Hikâye (Magdalene Rock’tan çeviri hikâye), Servet-i Fünun, sayı 1457-1459, 24 Temmuz 1920.

Birinci İkramiye (hikâye), Dersaadet, 28 Ağustos 1920.

1922

İsfahan (şiir), Dergâh, sayı 19, 20 Ocak 1922.

Kerem’e (şiir), Dergâh, sayı 21, 20 Şubat 1922.

Odalarda Akşam (şiir), Dergâh, sayı 26, 5 Mayıs  1922.

Beyaz Taş (şiir), Dergâh, sayı 28, 5 Haziran 1922.

Kalbim (şiir), Dergâh, sayı 30, 5 Temmuz 1922.

Bir Yolcuya (şiir), Dergâh, sayı 41, 20 Aralık 1922.

1924

 Son Bahar (şiir), Muallimler Birliği – Erzurum, sayı 1, 1 Mayıs 1924; Anadolu Mecmuası, sayı 2, 1 Mayıs 1924.

Şöhret ve Ebediyet, Muallimler Birliği, sayı 1, 15 Mart 1340 (1924), s.9-11.

1926
Ölü (şiir),  Milli Mecmua, sayı 65,  Temmuz 1926.
1928

 Yolculuk (şiir), Hayat, sayı 58, 5 Ocak 1928.

Sabah (şiir), Hayat, sayı 65, 23 Şubat 1928.

Günlerimiz (şiir), Hayat, sayı 89, 9 Ağustos 1928.

Bugünkü Edebiyatımız Üzerine Birkaç Düşünce, Hayat, sayı 108, 20 Aralık 1928.

1930

 Şiir Hakkında I, Görüş, sayı 1, Temmuz 1930.

Paul Valéry, Görüş, sayı 1, Temmuz 1930.

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Görüş, sayı 1, Temmuz 1930.

Şiir Hakkında II, Görüş, sayı 2, Eylül 1930.

Bir Kitap Kapanırken, Görüş, sayı 2, Eylül 1930.

Yastığımın Rüyası, Görüş, sayı 2, Eylül 1930.

Roman: Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Görüş, sayı 2, Eylül 1930.

1932

Sürat Hakkında (Paul Morand’dan çeviri makale Suut Kemalettin ile birlikte), Görüş, sayı 4, Şubat 1932.

Bir Kadın Başı (şiir), Görüş, sayı 4, Şubat 1932.

Hep Aynı Gül (şiir), Görüş, sayı 4, Şubat 1932.

Dar Kapı, Görüş, sayı 4, Şubat 1932.

Ahmet Kutsi’nin Şiirleri, Milliyet, 6 Teşrin-i Sani (Kasım) 1932. 

1934

 Yahya Kemal’e Hürmet, Anayurt, sayı 10, 1 Ocak 1934.

Bir Zihniyet Meselesi, Yeni Adam, sayı 2, 8 Kânunısâni (Ocak) 1934, s.1.

Türk Destanına Giriş, Yeni Adam, sayı 12, 19 Mart 1934, s.6.

Şark ve Garp:I Görüşme, Yeni Adam, sayı 17, 23 Nisan 1934, s.8-9.

Şark ve Garp:II Görüşme, Yeni Adam, sayı 18, 30 Nisan 1934, s.8.

Sfenks (şiir), Varlık, sayı 22, 1 Haziran 1934.

Yılan (şiir), Varlık, sayı 30, 1 Ekim 1934.

1936

 Son Yirmi Beş Senenin Mısraları I, Tan, 2 Ocak 1936.

Son Yirmi Beş Senenin Mısraları II, Tan, 9 Ocak 1936.

Eşik (şiir), Kültür Haftası, sayı 1, 15 Ocak 1936; düzeltmelerle  sayı 2, 22 Ocak 1935’te tekrar yayımlanır.

Son Yirmi Beş Senenin Mısraları III, Tan, 19 Ocak 1936.

Bizde Roman I, Kültür Haftası, sayı 2, 22 Ocak 1936.

Bizde Roman II, Kültür Haftası, sayı 3, 29 Ocak 1936.

Son Yirmi Beş Senenin Mısraları IV, Tan, 4 Şubat 1936.

Son Yirmi Beş Senenin Mısraları V, Tan, 16 Şubat 1936.

Bir Kitap Üstüne Düşünceler, Kültür Haftası, sayı 8, 4 Mart 1936.

Ömrün Çemberi (şiir), Kültür Haftası, sayı 9, 11 Mart 1936.

Şiir (şiir), Ağaç, sayı 2, 21 Mart 1936.

Bülbül (şiir), Ağaç, sayı 6, 18 Nisan 1936.

Bugünün Şiiri Üstüne, Açıksöz, sayı 60, 18 Temmuz 1936.

Geçmiş Zaman Elbiseleri (hikâye), Ağaç, sayı 15-17, 18-25 Temmuz, 29 Ağustos 1936 (tefrika yarım kalmıştır. 1939 yılında Oluş dergisinde Eski Zaman Elbiseleri adıyla tam olarak yayımlanacaktır.

Hatırlama (şiir), Ağaç, sayı 16, 25 Temmuz 1936; Oluş, sayı 16, 16 Nisan 1939.

Anavatan Topraklarındaki Türk Eserlerinin Ortaya Konması Türk Vatandaşının Hakkı Olmalıdır, Açıksöz,  29 Ekim 1936.

Tohum ve Necip Fazıl, Zaman, sayı 517, 24 İkinciteşrin (Kasım) 1935, s.4. (Toplumbilim, sayı 20 Ağustos 2006, s.241)

Güzel Sanatlar Akademisi Sergisi, Açık Söz, sayı 67, 25 Haziran 1936, s. 4.

Güzel Sanatlar Akademisi Sergisi, Açık Söz, sayı 76, 4 Temmuz 1936, s.4.

1938

 Şiir Ölüyor mu?, Cumhuriyet, 19 Ocak 1938.

Kıymetler ve Tahminler: Bugünün Sanatı, Cumhuriyet, 28 İkincikanun (Ocak) 1938, s.6; ? .

Resim ve Heykel Müzesi, Cumhuriyet, 4 Şubat 1938.

Kendi Kendimize Doğru, Cumhuriyet, 15 Şubat 1938.

Şiire Dair, Cumhuriyet, 1 Mart 1938.

Bir Mukaddimeye Dair, Cumhuriyet, 10 Mart 1938. (J. Romains, Beyaz Adam’ın önsözü hk.)

Konya’ya Umumi Bir Bakış, Türk İllüstrasyonu (L’Llustration de Turguie), sayı 67/1, 23 Nisan 1938, s.2-4.

Kıymetler ve Tahminler: Yahya Kemal’e Dair, Cumhuriyet, 4 Ekim 1938.

Eski Şiirimize Dair, Bugün, sayı 3, Ekim 1938.

Kendimizin Peşinde: Çok Mühim Bir Mesele, Bugün, sayı 12, 14 İlkteşrin (Ekim) 1938, s.2, 6.

Garp, Türk Edebiyatını Tanır mı?, Cumhuriyet, 18 Aralık 1938.

1940

 Tiyatro Anketi (anket), Yeni Adam, sayı 294, 15 Ağustos 1940.

Yeni Edebiyat Cereyanına Dair, Tasvir-i Efkâr, 14 Ekim 1940.

Halkçı Edebiyat ve Realizm, Yeni Edebiyat, sayı 15, 15 Kasım 1940.

Namık Kemal’in Doğuşunun Yüzüncü Yılı Münasebetiyle Cezmi’ye Dair, Tasvir-i Efkâr, 22 Kasım 1940.

Yeni Rus Hikâyeleri, Tasvir-i Efkâr, 3 Aralık 1940.

Namık Kemal’in Muhtelif Simaları, Tasvir-i Efkâr, 22 Aralık 1940.

Milli Bir Edebiyata Doğru, CHP Konferanslar Serisi, Kitap: 19, 1940, s.37-48.

Yahya Kemal Hakkında, CHP Konferanslar Serisi, Kitap: 19, 1940, s.51-61.

1942

 Namık Kemal Antolojisi, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1942.

Sinekli Bakkal, Vakit, 24 Şubat 1942.

Bir Tezat Bir Hakikat, Tasvir-i Efkâr, 25 Mayıs 1942.

Evliya Çelebi, Cumhuriyet, 6 Haziran 1942.

Evliya Çelebi ve İmparatorluk, Cumhuriyet, 27 Haziran 1942.

İstanbul’un Fethi ve Mütareke Gençleri, Cumhuriyet, 28 Temmuz 1942.

Ankara, Ülkü, sayı 23, 1 Eylül 1942.

Sonbahar Türküsü, Cumhuriyet, 15 Ekim 1942: Kitap-lık, sayı 43, Eylül-Ekim 2000, s.105-107.

İki Sonbahar Şiiri, Cumhuriyet, 3 Kasım 1942.

Evin Sahibi (hikâye), Ülkü, sayı 30, 31-35; Aralık 1942, Ocak-Mart 1943.

Aziz Efendi (madde) İslam Ansiklopedisi, cilt II, 1942.

1944

 Mahur Beste (roman tefrikası), Ülkü, sayı 56’dan itibaren, 1944; yarım kalmıştır.

Şiir ve Rüya II, Ülkü, sayı 57, 1 Şubat 1944.

Bir Bayram Hazırlığı, Ülkü, sayı 58, 16 Şubat 1944.

İnsan ve Cemiyet, Ülkü, sayı 60, 16 Mart 1944.

Yahya Kemal’e Dair Notlar I, Ulus, 16 Mart 1944.

Romana ve Romancıya Dair Notlar III, Ulus, 1 Nisan 1944.

Sanatkârı da Hatırlayalım, Ulus, 13 Nisan 1944.

Cevdet Paşa Hakkında Düşünceler I, İstanbul, sayı 13, 1 Haziran 1944.

Cevdet Paşa Hakkında Düşünceler II, İstanbul, sayı 15, 1 Temmuz 1944.

Erzurum, Ülkü, sayı 67, 68; 1, 16 Temmuz 1944.

Cevdet Paşa Hakkında Düşünceler III, İstanbul, sayı 16, 15 Temmuz 1944.

Her Şey Yerli Yerinde (şiir), Çığır, sayı 143, Ekim 1944.

Ey Kartal Bakışlı (şiir), İstanbul, sayı 22, 15 Ekim 1944.

Atatürk, Ülkü, sayı 76, 16 Kasım 1944.

Emirgân’da Akşam Saati (hikâye), İstanbul, sayı 26, 28, 31, 33, 57, 60; 15 Aralık 1944/ Ocak-Nisan 1945, Nisan-Mayıs 1946.

1946

Bedri Rahmi’nin Sergisi, Ülkü, sayı 105, 1 Şubat 1946.

Cemal Tollu ve Resimde Yapı, Ülkü, sayı 106, 16 Şubat 1946.

Maraşlıların Bayramı, Ülkü, sayı 107, 1 Mart 1946.

Dostluğa ve Nurullah Ataç’a Dair, Cumhuriyet, 5 Mart 1946.

Gençlerin Sergisi ve Sanat Meselelerimiz, Tasvir, 27 Mart 1946.

Karışan Saatler İçinde (şiir), İstanbul, sayı 58, 15 Nisan 1946.

Yahya Kemal’e Dair, Akademi Fikir Hareketleri, sayı 1, 1 Mayıs 1946.

Bizde Gazete ve Gazetecilik, Ant, sayı 301, 8 Mayıs 1946, s.2.

Milli Mücadelede Erzurum, Cumhuriyet, 23 Haziran 1946.

Yaklaşan Büyük Yıldönümü I, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1946.

Yaklaşan Büyük Yıldönümü II, Cumhuriyet, 28 Ağustos 1946.

Türk İstanbul, Cumhuriyet, 16 Eylül 1946.

İstanbul’un İmarı, Cumhuriyet, 23 Eylül 1946.

Fal (hikâye), İstanbul, Kasım 1946.

Eren Eyüboğlu’nun Sanatı, Ulus, 16 Kasım 1946.

Beş Şehir, Ülkü Yayınları, Ankara, 1946, 217 s.

Bir Tren Yolculuğu (hikâye), Aile, sayı 3, Sonbalar 1947.

Ekrem Bey, Recaizade (madde), İslam Ansiklopedisi, cilt III, 1946.

1948

 Bir Bakıma Tek Milli Sanat Şiirdir, Yücel, sayı 135, Ocak 1948, s.461-467; I ve II. bölümleri “Şiir ve Dünya Ölçüsü” adıyla: Cumhuriyet, 12 Aralık 1947.

Andre Gide ve Nobel Mükafatı, Cumhuriyet, 6 Ocak 1948.

Yahya Kemal’i Uğurlarken, Cumhuriyet, 4 Şubat 1948.

Zeki Faik İzer, Muhit Sanat Hareketleri, sayı 7-8; Nisan 1948, s.6; İzer’in 1946-48 sergi davetiyesine de konmuştur.

Huzur (roman tefrikası), Cumhuriyet, 22 Şubat – 2 Haziran 1948.

Âdem ile Havva (hikâye), Aile, sayı 5, İlkbahar 1948.

Yeni Şiir, Şiir Sanatı, Haz. Yaşar Nabi, Varlık Yayınları, Aralık 1948, s.111-113.

Bursa’nın Daveti, Bursa, İstanbul 1948, s.5-7.

1950

 Tanpınar’la Huzur Hakkında Bir Konuşma (söyleşi), Kitaplar, sayı 2, 1950.

Yahya Kemal, Şiirleri ve İstanbul, Aile, sayı 12, Kış 1950; Yirminci Asır, sayı 329, 5 Aralık 1957.

Kelimeler Arasında, Cumhuriyet, 4 Ocak 1950.

Pierre Loti’ye Dair, Cumhuriyet, 16 Ocak 1950.

Ahmet Hamdi Tanpınar ile Son Romanı İçin Bir Konuşma (söyleşi: Necdet Evliyagil) Cumhuriyet, 24 Ocak 1950.

Zaman Kırıntıları (şiir), Aile, sayı 13, İlkbahar 1950.

Sahnenin Dışındakiler (roman tefrikası), Yeni İstanbul, sayı 1, 10 Mart-29 Mayıs 1950.

Ömrün Sahili (şiir), Aile, sayı 14, Yaz 1950.

Kör’ün Paris’te Temsili Münasebetiyle, Vatan, 12 Haziran 1950.

Ahmet Hamdi Tanpınar Diyor ki (söyleşi) Yücel, sayı 8, Ağustos 1950.

Ahmet Hamdi Tanpınar’la Bir Konuşma (söyleşi: Yıldırım Keskin), Varlık, sayı 4, 1 Aralık 1950.

Turkish Literature – Age of Westernization (madde), Chamber’s Encyclopaedia, cilt XIV, London, 1950,  s.55-57.

1952

 Rüyalar (hikâye), Aile, sayı 20, Kış 1952.

Son Yağma (şiir), Milli Mecmua, sayı 1-146, 15 Nisan 1952.

Başımızın Üstünde Bir Bulutun (şiir), Ufuklar, sayı 7, Ağustos 1952.

Çocuk ve Resim, Cumhuriyet, 6 Ağustos 1952.

Altın Güzeldir (şiir), Küçük Dergi, sayı 6, Ekim 1952.

İki Mühim Sergi, Cumhuriyet, 13 Kasım 1952.

Ne Diyorlar? / Ahmet Hamdi Tanpınar ve Halk Şiiri I (söyleşi: Oktay Verel), Son Telgraf, 3 Ocak 1952.

Ne Diyorlar? / Ahmet Hamdi Tanpınar ve Halk Şiiri II (söyleşi: Oktay Verel), Son Telgraf, 4 Ocak 1952.

Türkiye ve Resim Sanatı: Ahmet Hamdi Tanpınar’la Bir Konuşma (söyleşi), Vatan, 9 Mayıs 1952.

Türk Sanatı Üzerine Anket (Anket), Küçük Dergi, sayı 3, Haziran 1952.

1954

 Dostum İsmail Habib, Cumhuriyet, 26 Ocak 1954.

İsmail Dede, İstanbul, sayı 5, Mart 1954.

Paris’te İlk Günler, Cumhuriyet, 16 Mart 1954.

Notre-Dame’da Başıboş Düşünceler, Cumhuriyet, 31 Mart 1954.

Ahmet Hamdi Tanpınar Yeni Eserini Anlatıyor (söyleşi: Ayşe Nur [Azra Erhat]), Yeni İstanbul, 19 Haziran 1954.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman tefrikası), Yeni İstanbul, 20 Haziran – 30 Eylül 1954.

İnsanlar Arasında-Prolog (şiir), İstanbul, sayı 10, Ağustos 1954.

İstanbul’un Mevsimleri ve Sanatlarımız, İstanbul, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 1954, s.59-79.

Abd’al-Hakk Hâmid (madde), Encyclopédie de l’İslam, cilt I, s. 63-64.

1956

 XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi  geniş ilaveler ve değişikliklerle ikinci kez basılır.

Çocuk Üzerine Dikkatler, Pedagoji hareketleri/IV Eğitim Kongresi Raporları, Pedagoji Cemiyeti Yayını, İstanbul 1956, s.9-15.

Ahmet Hamdi Tanpınar (söyleşi: Selma Yazoğlu), 20 Asır, sayı 182, 9 Şubat 1956.

Profesörlerimiz Konuşuyor: Tanzimat Edebiyatı Profesörü Şair Ahmet Hamdi (söyleşi: Neriman M. Öztürkmen), Yeni İstanbul, 30 Mart 1956.

1958

İbnülemin Mahmut Kemal’e Dair, Hoş Seda, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1958, s.XLVI-LIX.

Bir Uçak Yolculuğundan Notlar, Varlık, sayı 469, 1 Ocak 1958.

Çocuk Dünyası, Cumhuriyet, 4 Ocak 1958.

Paris Tesadüfleri I, Cumhuriyet, 13 Nisan 1958.

Paris Tesadüfleri II/Meşhurların Evleri, Cumhuriyet, 20 Nisan 1958.

Paris Tesadüfleri III/Tablolar Önünde İken, Cumhuriyet, 26 Ekim 1958.

Edebiyatımızda Bir Duraklama Var mı? (anket), Yelken, sayı 21, Ekim 1958.

Cahit Sıtkı’ya Dair Hatıralar, Varlık, sayı 477, 1 Mayıs 1958.

Paris Tesadüfleri IV/Tiyatrolar ve Kahveler, Cumhuriyet, 7 Mayıs 1958.

Bajazet chez Bajazet, Théatre de Racine II, Paris 1958, s.11-18.

Bursa Yangını, Cumhuriyet, 29 Ağustos 1958.

Paris’teki Sefaret Binamıza, Nerval’e ve Prenses de Lamballe’e Dair,  Cumhuriyet, 25 Ekim 1958.

Yahya Kemal İçin, Cumhuriyet, 2 Kasım 1958.

Yahya Kemal’in Ardından, Cumhuriyet, 7 Kasım 1958.

Füreyya’nın Seramik Sergisi, Cumhuriyet, 14 Kasım 1958.

Yahya Kemal, Şiirleri ve İstanbul, Varlık, sayı 490, 15 Kasım 1958; daha önce: Aile, sayı 12, Kış 1950 ve Yirminci Asır, sayı 329, 5 Aralık 1957.

Lodos’a Sise ve Lüfer’e Dair, Cumhuriyet, 27 Aralık 1958.

1960

Boğaz’da Gece (şiir), Yeditepe, sayı 26, 1 Haziran 1960.

Suçüstü, Cumhuriyet, 14 Haziran 1960.

Yakın Tarihimiz Üzerine Dikkatler, Cumhuriyet, 21 Temmuz 1960.

İçtimai Cürüm  ve İnsan Adaleti, Cumhuriyet, 19 Ağustos 1960.

Kış Bahçesi (şiir), Yeditepe, sayı 29, 1 Eylül 1960.

Şark ile Garp Arasında Görülen Esaslı Farklar, Cumhuriyet, 6 Eylül 1960.

Ahmet Hamdi Tanpınar Anlatıyor (söyleşi: Muazzez Menemencioğlu), Varlık, sayı 536, 15 Ekim 1960.

Hatıra ve Düşünceler, Ulus, 15 Ekim 1960.

Atatürk’ten Alınacak Büyük Ders, Ulus, 21 Kasım 1960.

Beş Şehir’in ikinci baskısı, İş Bankası Yayınları.

1962

Şehir, Varlık, sayı 568, 16 Şubat 1962.

Mektup, Varlık, sayı 568, 16 Şubat 1962.

İnönü 78 Yaşında, Ulus, 25 Eylül 1962, s.1, 5.

1964

 Ölümünün İkinci Yıldönümü Dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar (Ahmet Kutsi Tecer’e Mektuplar), Varlık, sayı 615, 1 Şubat 1964, s.6-7

Ölümünün İkinci Yıldönümü Dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar (Ahmet Kutsi Tecer’e Mektuplar), ,Varlık, sayı 616, 15 Şubat 1964, s.3-4.

1921

Sonbahar (şiir), Dergâh, sayı 1, 15 Nisan 1921.

Madalyon (şiir),  Dergâh, sayı 8, 5 Ağustos 1921.

Hicret (şiir), Dergâh, sayı 13, 20 Ekim 1921.

Annem İçin (şiir), Dergâh, sayı 14, 5 Kasım 1921.

1923
 Senenin Son Gecesi (şiir), Dergâh,  sayı 42, 5 Ocak 1923.
1925
1927

Leyla (şiir), Milli Mecmua, sayı 79, 14 Şubat 1927.

Aynalar (şiir), Hayat, sayı 41, 8 Eylül 1927.

Sen ve Ben (şiir), Hayat, sayı 47, 20 Teşrinievvel 1927.

Yaralı (şiir), Hayat, sayı 55, 15 Aralık 1927.

1929

 Kremon Kemanı (Hoffmann’dan çeviri hikâye), Hayat, sayı 135,  15 Temmuz, sayı 136, 31 Temmuz 1929.

Kazayaklı Kraliçe Kebapçısı  (Anatole France’tan çeviri roman), Hayat, sayı 143, 15 Kasım 1929;  bu sayıdan sonra kitap forması şeklinde derginin eki olarak yayımlanıyor.

1931

Spora Dair Anket, Sesimiz, sayı 3, 1 Yubat 1931, s.12

Notlar: Silvestre Bonnard”, Görüş, sayı 2, Eylül 1931.

Kubbe ve Kulak Hastalığı, Hız, sayı 2, Haziran 1931, s.4.

Kitabiyat: Estetik (S.K.Yetkin’in kitabı hakkında), Hız, sayı3, Haziran 1931, s.5.

Görüşler: Bir Alışveriş Münasebetiyle, Hız, sayı3, 15 Haziran 1931, s.4.

Paul Morand ve Seyahat Edebiyatı Papiers D’ıdentité, Hız, sayı 4, 1 Temmuz 1931, s.4-5.

Görüşler: Kadın Sanatkarlar, Hız, sayı 5, 15 Temmuz 1931, s.4.

1933

Yarasa (şiir), Yeni Türk, sayı 5, Şubat 1933.

Bugünkü Hece Şairleri, Yolların Sesi, sayı 7, 31 Mart 1933, s.154-155.

Frankfurt Seyahatnamesi, Milliyet, 17 Mayıs 1933.

Ahmet Haşim’e Dair, Mülkiye Mecmuası, sayı 27, Haziran 1933.

Ahmet Haşim’e Dair Hatıralar, Yeni Türk, sayı 70, Temmuz 1933.

Necip Fazıl ve Kop Dağındaki Dükkânı, Varlık, sayı 1, 13 Temmuz 1933.

Ne İçindeyim Zamanın (şiir), Varlık, sayı 2, 1 Ağustos 1933.

Bir Gül Bu Karanlıklarda (şiir), Varlık, sayı 7, 5 Ekim 1933.

  1. Teste ile Geçirdiğim Gece I (Valéry’den çeviri hikâye), Yeni Türk, sayı 15, Kasım 1933.

Küçük Bir Şiir Kitabı, Yeni Türk, sayı 15, Kasım 1933.

Üç Devir ve Bir Bina, Yedigün, sayı 108, 1 İkinciteşrin (Kasım) 1933, s.12.

Ahmet Cemil ile Mülakat, Anayurt, sayı 8-9, 14 -21 Birinci Kânun (Aralık) 1933, s. 6, 5.

  1. Teste ile Geçirdiğim Gece II (Valéry’den çeviri hikâye), Yeni Türk, sayı 16-17, Aralık 1933-Ocak 1934.
1935

Şiir ve Sonsuzluk, İz, sayı 8, 8 Ocak 1935.

Şair Ahmet Muhip: Şiiri En iyi Tarafından Görmüş Olan Genç, Hafta, sayı 37, 9 Sonkânun (Ocak) 1935, s.8.

Müzesiz Ülke, Yeni Adam, sayı 55, 17 Kânunısâni (Ocak) 1935, s.3.

Kitaplar Arasında, İz, sayı 10, 1 Nisan 1935.

Güzel ile Sevgi Arasında, İz, sayı 10, 1 Nisan 1935.

Kervan Kıran, İz, sayı 11-12, Haziran-Temmuz 1935.

Bahar (şiir), Varlık, sayı 51, 15 Ağustos 1935.

1937

Şair Mehmed Akif İçin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamları Ne Diyorlar? (anket), Yeni Adam, sayı 168, 18 Mart 1937.

Erzurumlu Tahsin (hikâye), Her Ay, sayı 1, Nisan 1937.

Abdülhak Hamit, Her Ay, sayı 2, Mayıs 1937.

Bir Yol (hikâye),  Her Ay, sayı 2 Mayıs 1937.

Tartüffe’le Mülakat, Gündüz, sayı 16, Temmuz 1937, s.115-118.

Mısralar Ardasında 17. Asır Şairlerinden Nâilî’nin Bir Günü, Türk İllüstrasyonu (L’Llustration de Turquie), sayı 64, 31 Temmuz 1937, s.9-10. 

1939

Edebiyat Münakaşası, Cumhuriyet, 8 Ocak 1939.

Namık Kemal’e Dair Düşünceler, Oluş sayı 1, 1 Ocak 1938 /39)

Sayıklama (şiir), Oluş, sayı 5, 29 Ocak 1939. (Başka Bir Yıldızda)

Akademi Yeniye Karşı Zaman Zaman Cephe Alır (söyleşi), Akşam, 19 Şubat 1939 ; Hikmet Feridun Es ile.

Bugünün Sanatkarları: Heykeltraş Zühtü Müridoğlu, Cumhuriyet, 8 Şubat 1939, s.5.

Bülbül (şiir), Oluş, sayı 9, 27 Şubat 1939. (Dönüş)

Mimar Sinan Anketi (anket), Yeni Adam, sayı 223, 6 Nisan 1939.

Defne Dalı (şiir), Oluş, sayı 16 , 16 Nisan 1939.

Eski Şiir, Oluş, sayı 18, 30 Nisan 1939.

Şiirin Peşinde, Oluş, sayı 20, 14 Mayıs 1939.

Tercüme Meselesi, Cumhuriyet, 25 Mayıs 1939.

Bugünün Sanatkârları: Zeki Faik, Cumhuriyet, 27 Mayıs 1939.

Makber’in Yeni Tab’ı Münasebetiyle, Oluş, sayı 23, 4 Haziran 1939.

Edebiyat Anketi (anket), Yeni Adam, sayı 236, 6 Temmuz 1939.

Eski Zaman Elbiseleri (hikâye), Oluş, sayı 28-31, 9 Temmuz 1939.

Bitmeyen Çıraklık, Oluş, sayı 35, 27 Ağustos 1939.

Nurullah Ataç ve Ahmet Hamdi Tanpınar ile Mülakat (söyleşi: Kemal Bilbaşar), Aramak, sayı 2-7, Eylül 1939.

Anıtkabri Kim Yapmalıdır? (anket), Yeni Mecmua, sayı 32, 8 Aralık 1939.

Deniz Türküsü, Akşam, 9 Aralık 1939.

Tevfik Fikret Anketi (anket), Yeni Adam, sayı 261, 28 Aralık 1939.

1941

Ufuk Çizgisi ve Yunus Kâzım Köni, Tasvir-i Efkâr, 8 Kânunisâni (Ocak) 1941, s.3.

Yahya Kemal Hakkında Ne Diyorlar?, Yedigün, sayı 410, 13 Ocak 1941.

Aşk ve Ölüm, Tasvir-i Efkâr, 16 Ocak 1941.

Aşka Dair, Tasvir-i Efkâr, 1 Mart 1941.

Bursa’da Hülya Saatleri (şiir), Tasvir-i Efkâr, 8 Mart 1941; bazı değişikliklerle ve “Bursa’da Zaman” adıyla: Ülkü, sayı 32, 16 Nisan 1943.

İstanbul Konservatuvarı ve Musikimiz, Tasvir-i Efkâr, 17 Mart 1941.

Deniz Türküsü ve Yahya Kemal, Tasvir-i Efkâr, 26 Mart 1941.

Büyük Bir Muassır: İbnülemin Mahmud Kemal, Tasvir-i Efkâr, 3 Mayıs 1941.

Genç Şairlere Dair, Tasvir-i Efkâr, 8 Mayıs 1941.

Karanlıkların Tadı, Gün, sayı 3, 7 Haziran 1941.

Eski Şairleri Okurken, Tasvir-i Efkâr, 25 Ağustos 1941.

Faust’a Dair Bir Kitap, Tasvir-i Efkâr, 31 Ağustos 1941.

Abdullah Efendi’nin Rüyaları (hikâye), Tasvir-i Efkâr, sayı 1-16, 6-23 Eylül 1941.

Tenkit İhtiyacı, Tasvir-i Efkâr, 7 Eylül 1941.

Fahim Bey ve Biz, Tasvir-i Efkâr, 15 Eylül 1941.

Unutulmuş Bir Eser, Ülkü, sayı 1, 1 Ekim 1941.

Bursa’da Zaman ve Hülya Saatleri,  Ülkü, sayı2, 16 Birinci Teşrin, 1941.

Ahmed Hikmet Müftüoğlu (madde),  İslam Ansiklopedisi, cilt I, 1941.

Ahmed Vefik Paşa (madde),  İslam Ansiklopedisi, cilt I,  1941.

Akif Paşa (madde),  İslam Ansiklopedisi, cilt I, 1941.

1943

Yağmur (şiir), Ülkü, sayı 32, 16 Ocak 1943.

Asıl Kaynak, Ülkü, sayı 38, 16 Nisan 1943.

Boğaziçi Mehtapları, Ülkü, sayı 39, 1 Mayıs 1943.

Halk Destanlarından Milli Edebiyata I, Ulus, 28 Mayıs 1943.

Halk Destanlarından Milli Edebiyata II, Ulus, 29 Mayıs 1943.

Hayat Karşısında Münevver, Ulus, 25 Haziran 1943.

Hayat Karsında Romancı, Ülkü, sayı 43, 1 Temmuz 1943.

İnsan ve Ötesi, Ulus, 9 Temmuz 1943.

Güller ve Kadehler (şiir), Ülkü, sayı 44, 16 Temmuz 1943.

Kenar Semtlerde Bir Gezinti, Ulus, 6 Ağustos 1943.

Mussolini’ye Dair, Ulus, 21 Ağustos 1943.

Romana ve Romancıya Dair Notlar I, Ulus, 19 Eylül 1943.

Bizde Tenkit, Ülkü, sayı 49, 1 Ekim 1943.

Şiir ve Rüya I, Ülkü, sayı 50, 16 Ekim 1943.

Mucizeli Bir Ömür, Ulus, 10 Kasım 1943.

Kahraman ve Ölüm, Ülkü, sayı 52, 16 Kasım 1943.

Roman ve Romancıya Dair Notlar II, Ulus, 27 Kasım 1943.

Nedim’e Dair Bazı Düşünceler, Ülkü, sayı 53, 1 Aralık 1943; 1949’da bazı değişikliklerle: “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Ahmet Nedim Efendi”, Şadırvan sayı 1, 1 Nisan, s.11; 1 Haziran 1949?

Raks (şiir), İstanbul, sayı 2, 15 Aralık 1943.

Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1943.

Euripides, Alkestis, (Çev.: A. H. Tanpınar), Maarif Vekâleti Yayınları, 1943.

Euripides, Medeia, (Çev.: A. H. Tanpınar), Maarif Vekâleti Yayınları, 1943.

Euripides, Elektra, (Çev.: A. H. Tanpınar), Maarif Vekâleti Yayınları, 1943.

1945

Yılbaşında Düşünceler, Ülkü, sayı 79, 1 Ocak 1945.

Anayasanın Türkçeleşmesi, Ülkü, sayı 80, 16 Ocak 1945.

Garplileşme Hareketimize Umumi Bir Bakış, İstanbul, sayı 29, 1 Şubat 1945.

Bir Resim Sergisinde, Cumhuriyet, 7 Şubat 1945.

Halit Ziya Uşaklıgil, Ülkü, sayı 85, 16 Mayıs 1945.

1789-1807 Arasında Garplılaşma Hareketlerimiz, İstanbul, sayı 40, 15 Temmuz 1945.

Savaş ve Barış Hakkında Düşünceler, Ülkü, sayı 88, 16 Mayıs 1945.

İstanbul, Ülkü,  sayı 92-94, 16 Temmuz, 1, 16 Ağustos 1945.

Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup, Ülkü, sayı 99, 1 Kasım 1945.

Zeki Faik ve Büyük Resim, Cumhuriyet, 8 Aralık 1945.

Sanatkar Zeki Kocamemi’ye Dair, Cumhuriyet, 28 Aralık 1945.

Yunan Heykeli  (Henri Lechat’tan çevirenler Tanpınar, Zühtü Müridoğlu), Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı

1947

Ahmet Hamdi Tanpınar’la Konuştum (söyleşi: Sahap Sıtkı), Varlık, sayı 139, 1 Şubat 1947.

Bir Dostun Mektubu (Valéry’den çeviri hikâye), İstanbul, sayı 2, Şubat 1947.

Memleket Realiteleri, Memleket, sayı 2, 15 Mart 1947, s.3, 5.

İş ve Program I, Memleket, sayı 7, 20 Mart 1947, s.1, 5.

İş ve Program II, Memleket, sayı 9, 22 Mart 1947, 1, 4.

Madame Emilie Teste’in Mektubu, (Valéry’den çeviri hikâye), İstanbul, sayı 4, Nisan 1947.

Gül (şiir), Sanat ve Edebiyat, sayı 22, 31 Mayıs 1947.

Musiki (şiir), İstanbul, sayı 6, Haziran 1947.

Konservatuar Tatbikat Sahnesinde Bir Temsil, Memleket, sayı 110, 1 Temmuz 1947, s. 2, 5; Hece, sayı 61, Ağustos 2006, s. 308.

Hayal Şehir, Cumhuriyet, 19 Temmuz 1947.

Bir Tren Yolculuğu (hikâye), Aile, sayı 3, Sonbalar 1947.

İbrahim Paşa Sarayı Meselesi, Cumhuriyet, 6 Kasım 1947.

Şiir ve Dünya Ölçüsü, Cumhuriyet, 12 Aralık 1947; bazı değişikliklerle ve III. bölümün eklenmesiyle: Bir Bakıma Tek Milli Sanat Şiirdir,Yücel, sayı 135, Ocak 1948, s.461-467.

Köşebaşı, Küçük Tiyatro, 27 Aralık 1947.

1949

 Fikir Sohbetleri,  Ulus, sayı 9919,  7 Şubat 1949, s.2; Hece, sayı 61, Ağustos 2006, s.306.

Mavi Maviydi Gökyüzü (şiir), Aile, sayı 8, Kış 1949.

İnsalığın Talihi, Ulus, 7 Şubat 1949; Hece, sayı 61, Ağustos 2006, s.301.

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi  Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1949.

Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Ahmet Nedim Efendi, Şadırvan, sayı 1, 1 Nisan 1949, 1  Haziran 1949; 1 Aralık 1943 tarihli yazısından kısaltma ve değişikliklerle?;

Türk Şiirinde Büyük Ürperme: Hâmid, Şadırvan, sayı 4-5, 15 Nisan 1949.

Hâmid’in ve Kemal’in Sanatına Dair (Yakında çıkacak olan XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabından), Büyük Yol (Atatürk’ün Yolu), sayı 7, 12 Mart 1949, s.101-103, 110; Hep Aynı Boşluk)

Vatan Yahut Silistre, Makber, Rübab-ı Şikeste Birer Ferdi Mahsul müdürler? (19. Asır Türk Edebiyatı’nın giriş notları), Şadırvan, sayı 2, 8 Nisan 1949, s.13.

Avize Gibi Renk ve Işık Dolu Şiir, Şadırvan, sayı 4, 22 Nisan 1949.

Bir Kadının Jurnalından, Cumhuriyet, 6 Mayıs 1949.

On Dokuzuncu Asrın İlk Yarısında Türk Şiiri, Şadırvan, sayı9, 27 Mayıs 1949, s.7;

Bir Gün İcadiyede (şiir), Aile, sayı 10, Yaz 1949.

Musiki Hülyaları, Şadırvan, sayı 11, 10 Haziran 1949.

Tiyatro Üzerine Düşünceler, Şadırvan, sayı 12,  17 Haziran 1949.

Bugünün Edebiyatı Var mıdır?, Edebiyat Âlemi, sayı 13, 14 Temmuz 1949.

Muharrir Neden Yetişmiyor? (anket: Sadettin Gökçepınar), Akşam, 26 Eylül 1949.

Avare İlhamlar (şiir), Şadırvan, sayı 35, 25 Kasım 1949.

Acıbademdeki Köşk (hikâye), Aile, sayı 11, Sonbahar 1949.

Yahya Kemal ve Şiirimiz, Cumhuriyet, 2 Aralık 1949.

Sabahın Eşiğinde, Yeni İstanbul, sayı 24, 24 Aralık 1949, s.4.

Huzur, Remzi Yayınevi, 1949.

1951

 Yaz Gecesi (hikâye), Aile, sayı 16, Kış 1951.

Göçmen Davası, Cumhuriyet, 18 ocak 1951.

Kültür ve Sanat Yollarında Gösterdiğimiz Devamsızlık, Cumhuriyet, 25 Ocak 1951.

Roman ve Romancıya Dair, Bilgi, sayı 45-46, Ocak-Şubat 1951, s.8-9, 24.

Balzac’a Dair Düşünceler, Cumhuriyet, 2 Şubat 1951.

Pazar Postası’na, (Cemil Sait Barlas’a mektup), Pazar Postası, sayı 2, 11 Şubat 1951, s.2.

Pazar Postası’na, Pazar Postası, sayı 3, 18 Şubat 1951, s.2.

Medeniyet Değiştirmesi ve İç İnsan, Cumhuriyet, 2 Mart 1951.

Eren Eyüboğlu’nun Resim Sergisi, Cumhuriyet, 18 Nisan 1951.

Ben Şiiri Bir Mitolojik Personel Meselesi Telakki Ettim (söyleşi: İlhan Geçer), Kudret, 28 Mayıs 1951.

Kitap Korkusu, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1951.

Üst Üste (şiir), Yeditepe, sayı 4, 1 Eylül 1951.

Ahmet Hamdi Tanpınar Anlatıyor (söyleşi: Yaşar Nabi), Varlık, sayı 377, 1 Aralık 1951.

1953

Monsieur Teste Mukaddimesi (Valéry’den çeviri metin), Tercüme Mecmuası, sayı 55, Ocak 1953.

Son Meclis (hikâye), Varlık, sayı 392, 1 Mart 1953.

Ahmet Hamdi Tanpınar Diyor ki (söyleşi: Suat Uzer), Hisar, sayı 37, 1 Mayıs 1953.

Beş Şehir’den İstanbul, Türk Sanatı, sayı 13, Temmuz 1953.

Yahya Kemal’e Dair Anket (anket:Suat Uzer), Türk Sanatı, sayı 13, Temmuz 1953.

Hamdi Tanpınar’la Bir Konuşma (söyleşi: Adnan Benk), Dünya, 25 Temmuz 1953.

1955

Bu Her Akşam Böyledir (hikâye), Yeni Hikâyeler, Varlık Yayınları, İstanbul, 1955.

Yaz Yağmuru (hikâye), Yeni İstanbul, 13 Haziran – 3 Temmuz 1955.

Ahmet Hamdi Tanpınar Anlatıyor (söyleşi: Mustafa Baydur), Varlık, sayı 521, 1 Ağustos 1955.

Bir Dostu Uğurlarken, Türk Yurdu, sayı 247, Ekim 1955.

Yaz Yağmuru, Nakışlar Kitabevi, 1955, 127 s.

1957

Hatıra Defterinden: Dolu Bir Gün, Esi, sayı 13, Ocak 1957.

Nuri İyem’in Son Sergisi, Cumhuriyet, 16 Ocak 1957.

Reşat Nuri ve Eserleri, Cumhuriyet, 24 Ocak 1957.

Fuzuli’ye Dair I/ 400. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle, Cumhuriyet, 14 Şubat 1957.

Fuzuli’ye Dair II, Cumhuriyet, 23 Şubat 1957.

Fotoğraf ve Resme Dair, Ölçü, sayı 2, 1 Nisan 1957.

Fuzuli ve Baki, Cumhuriyet, 17 Nisan 1957.

Nurullah Ataç İçin, Cumhuriyet, 4 Haziran 1957.

1957’de Diyorlar ki: Ahmet Hamdi Tanpınar (söyleşi: Mustafa Baydar), Hayat, sayı 42, 26 Temmuz 1957.

1959

Türk Edebiyatında Cereyanlar, Yeni Türkiye, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği Yayınları, İstanbul 1959, s.343-347.

Essais d’interprétation des images de la vieille poésie amoureuse, Akten des Vierundzwanzigsten Orientalisten-Kongresses, München, 1959, s.386-389; Divan Edebiyatını Yorumlama Denemesi adıyla: Dergâh, sayı 146, Nisan 2002.

Fuzuli’ye Dair, Fuzuli ve Leyla ve Mecnun, Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayını, İstanbul 1959, s.18-32.

1961

Şiirler, Yeditepe Yayınları, İstanbul 1961, 76s.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Remzi Yayınevi, İstanbul 1961,

Hasan Âli Yücel’e Dair Hatıralar ve Düşünceler, Yeni Ufuklar, sayı 105, Haziran 1961.

İnönü’yü Dinlerken, Ulus, 10 Temmuz 1961; Türk Dili, sayı 511, Mayıs 2016, s.21.

Kendi Gök Kubbemiz, Varlık, sayı 554, 15 Temmuz 1961.

147’ler Üzerine, 147’ler, İstanbul 1961, s.18-19.

Dostum Hasan Âli Yücel, UNESCO Haberleri, Hasan Âli Yücel Sayısı,  sayı 33, Şubat 1961, s. 16-18.

Hasan Âli Yücel’e Dair Hatıralar ve Düşünceler, Yeni Ufuklar, sayı 105, Haziran 1961.

Kendi Gök Kubbemiz, Varlık, sayı 554, 15 Temmuz 1961.

Hasan Ali Yücel’e Dair Hatıralar ve Düşünceler, Yeni Ufuklar, sayı 109, Haziran 1961, s.1-10.

1963

 Kerkük Hatıraları, Tanpınar’ın Şiir Dünyası/Mehmet Kaplan, İstanbul 1963, s.175-179.

Antalyalı Genç Kıza Mektup, Tanpınar’ın Şiir Dünyası/Mehmet Kaplan, İstanbul 1963, s.167-173.

1966
Bir Sergide Konuşma, Yol, sayı 29, 29 Haziran 1969.