Tevfik Fikret Antolojisi, Semih Lütfü Kitabevi, 1937.

Namık Kemal Antolojisi, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 1942.

Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 1943.

Mahur Beste, Tefrika: Ülkü, 1944; Kitap: Dergâh Yayınları, 1975.

Beş Şehir, Ülkü Yayınları, 1946, 217 s.; Genişletilmiş ikinci baskı: İş Bankası Yayınları, 1960

Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1949; Genişletilmiş ikinci baskı: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1956

Huzur, Tefrika: Cumhuriyet, 22 Şubat – 2 Haziran 1948; Kitap: Remzi Kitabevi, 1949

Sahnenin Dışındakiler, Tefrika: Yeni İstanbul, 10 Mart – 29 Mayıs 1950; Kitap: Büyük Kitaplık, 1973

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tefrika: Yeni İstanbul, 20 Haziran – 30 Eylül 1954; Kitap: Remzi Kitabevi, 1961

Yaz Yağmuru, Nakışlar Kitabevi, 1955

Şiirler, Yeditepe Yayınları, 1961

İçindekiler

Ne İçindeyim Zamanın
Sabah
Yavaş Yavaş Aydınlanan
Bendedir Korkusu
Şiir

Yahya Kemal, Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti Neşriyatı, 1963

Edebiyat Üzerine Makaleler, Milli Eğitim Basımevi, 1969

Yaşadığım Gibi, Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları, 1970

Tanpınar’ın Mektupları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1974

Aydaki Kadın, Adam Yayınları, 1987

Bedrettin Tuncel’e Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları, 1995.

Tanpınar’dan Hasan Ali Yücel’e Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları, 1997

İki Ateş Arasında, İyi Şeyler Yayıncılık, 1998.

Edebiyat Dersleri (Hazırlayan: Abdullah Uçman), Yapı Kredi Yayınları, 2002

Mücevherlerin Sırrı (Hazırlayanlar: İlyas Dirin, Turgay Anar, Şaban Özdemir), Yapı Kredi Yayınları, 2002

Bütün Öyküleri, Yapı Kredi Yayınları, 2003

Yeni Ders Notları (Notlar: Güler Güven, Yayına hazırlayan: Hayri Ataş), Türk Edebiyatı Vakfı, 2004

Günlüklerinin Işığında Tanpınar’la Başbaşa (Hazırlayanlar: İnci Enginün, Zeynep Kerman), Dergâh Yayınları, 2007

Tanpınar’dan Notlar / Yeni Türk Edebiyatı Tezli Sertifika Ders Notları (Hazırlayan: Ahmet Miskioğlu), Dergâh Yayınları, 2015

Hep Aynı Boşluk (Hazırlayan: Erol Gökşen), Dergâh Yayınları, 2016

Tanpınar’ın Çevirileri, (Hazırlayan: Erol Gökşen), Dergâh Yayınları, 2017.

Hüsrev ü Şirin (Darülfünun Mezuniyet Tezi, 1923) (Hazırlayan: Mustafa Koç, Şaban Özdemir), Dergâh Yayınları, 2017.