1930
(Tecer), Ahmet Kutsi, “Eski ve Yeni Edebiyat”, (Tanpınar’ın 16 Ağustos günü Türkçe ve Edebiyat Muallimleri Kongresi’nde yaptığı konuşmanın değerlendirmesi), Görüş, sayı 2, Eylül 1930, s.96-107.
1934
(Baltacıoğlu), İsmail Hakkı, “Ahmet Hamdi”, Yeni Adam, sayı 18, 30 Nisan 1934, s.12.
1936
Ergun, Saadettin Nüzhet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Şairleri, cilt 1, İstanbul 1936, s.285-287.
1939

 

 

(imzasız), “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yeni Adam, sayı 257, 30 Teşrinisani 1939, s.6.

Tanyol, Cahit, “Ahmet Hamdi Tanpınar Hakkında”, Aramak, sayı 5, 1 Ağustos 1939, s.6-11.

1942

İbnülemin M. Kemal, “Ahmet Hamdi Tanpınar”,  Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1942, s.2145-2146.

1944

Kaplan, Mehmet, “Bursa’da Zaman Şiiri Hakkında”, İstanbul, sayı 3, 1 İkincikânun 1944, 4-5.

O.S. O. (Orhan Seyfi Orhon), “Şiir Tenkidi-Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bir Manzumesi”, Çınaraltı, sayı 119, 1 Sonkânun 1944, s.8-10.

O. S. O. (Orhan Seyfi Orhon), “Bir Manzumeye Dair” (Bursa’da Zaman), Çınaraltı, sayı 121, 15 Sonkânun 1944, s.8-9.

Tuncer, Salahaddin, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, İstanbul, sayı 4, 15 İkincikânun 1944, s.12-13.

(imzasız), “İki Şair Hakkında” (Yahya Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar), İşte, sayı 2, Mart 1944, s.10-11.

Eriş, Resai, “Edebî Oluşlar-Abdullah Efendinin Rüyaları”, Yeni Adam, sayı 483, 30 Mart 1944, s.6-7.

Akyüz,  Kenan, “Kitaplar Arasında: Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, Ülkü, sayı 68, 16 Temmuz 1944, s.18-20.

1946

Adıvar, Halide Edib, “Beş Şehir”, Akşam,  12 Aralık 1946.

Örik, Nahit Sırrı, “Beş Şehir İçin”, Tanin, sayı 1193, 28 Aralık 1946.

(imzasız), “Tanpınar ve Ataç”, Yeniden Doğuş, sayı 17, Haziran 1946, s.74.

1949

Rado, Şevket, “Edebiyatımızda Bir Tenkid Hâdisesi”, (XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi), Akşam, 9 Nisan 1949.

Kaplan, Mehmet, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Şadırvan, sayı 9, 27 Mayıs 1949, s.6-7.

Eralp, Vehbi, “Hamdi Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Yeni Sabah, 22 Haziran 1949.

Tanyol, Cahit, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur Romanına Dair”, Yeni Sabah, 4 Eylül 1949.

(imzasız), “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, Ülkü, sayı 53  Birincikânun 1949, s.8.

1951
Körükçü, Muhtar, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Romanı: Huzur”, Varlık, sayı 373, Ağustos 1951, s.11-12.
1955

Hisar, Abdülhak Şinasi,  “Yaz Yağmuru”, Türk Yurdu, sayı 249, Ekim 1955, s.314-315.

Kaplan, Mehmet, “Yeni Türk Şiirinde Bursa”, Türk Yurdu, sayı 249, Ekim 1955, s.245-249.

Kaplan, Mehmet, “Yaz Yağmuru”, İstanbul, sayı 11, Kasım 1955, s.7-8.

1957

Tietze, A., “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Oriens, cilt X, sayı 2, 1957.

Alptekin, Turan, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Ölçü Dergisi, sayı 1, 1 Mart 1957.

Emil, Birol, “Huzur”,  Türk Düşüncesi,  sayı 10-12,  1 Eylül-15 Kasım  1957,  s. 11-44, 49-54, 47-57.

1960

Ünalın, Nevin, “Paris-İstanbul Hattında Mektupları, Anıları, Sanatıyla Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bülteni, Eylül 1960; İş, Türkiye İş Bankası dergisi, Ocak 1994, s.34-36.

Ergüven, Rebia Akil, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Eylül 1960. (Hece’den)

1962

Drago, Reşat Nuri, “Bol Öz Sulu Yemişler Gibi” (Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında), Dünya, 22 Ocak 1962.

Akbal, Oktay, “Ahmet Hamdi Tanpınar da Son Yolculukta… Kara Atlar”, Vatan, 25 Ocak 1962.

Siavès, B. De, “Ahmet Hamdi Tanpinar n’est plus”, Journal d’Orient, 28 Ocak 1962, s.2-3

İmzasız, “Tanpınar Hoca-Bir Büyük Kayıp Daha”, Kim, sayı 187, 31 Ocak 1962, s.33-34.

Çavuşoğlu, Mehmed, “Tanpınar’a Ağıt”, Yeni İstanbul, 25 Ocak 1962; Kitap Belleten, sayı 13-14, 1962; Türk Edebiyatı, sayı 256, Şubat 1995, s.52.

Zorlutuna, Halide Nusret, “Başkent’den Selam: Bir Yıldız Daha”, Düşünen Adam, 8 Şubat 1962, s.9.

“Ahmet Hamdi Tanpınar”, Kütüphanenin Penceresinden, sayı , 1 Mart 1962, s.2.

Drago, Reşat Nuri, “Şiirler”, Dünya, 6 Mart 1961; Yeditepe, sayı 56, Şubat 1962, s.8, 14.

Siyavuşgil, Sabri Esat, “Hamdi’yi de Kaybettik”, Tercüman, 25 Ocak 1962.

Çağlar, Behçet Kemal, “Tanpınar’ın Ardından”, Vatan, 26 Ocak 1962.

Güvemli, Zahir, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yeni Sabah, 26 Ocak 1962.

Kabaklı, Ahmet, “Tılsımlı Ebediyet”, Tercüman, 26 Ocak 1962.

Tanyol, Cahit, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet, 26 Ocak 1962; Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s.73-77.

Araz, Nezihe, “Kısır Toplum”, Yeni Sabah, 27 Ocak 1962.

Dıranas, Ahmet Muhip, “Tanpınar”, Zafer, 27 Ocak 1962 ; Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s. 84-85; Yazılar, İstanbul 2000, 2.b., s.537-538.

Anday, Melih Cevdet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet, 27 Ocak 1962; Yeditepe, sayı 56, Şubat 1962, s.3.

Acaroğlu, Türker, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri”, Hür Vatan, 29 Ocak 1962.

Burdurlu, İbrahim Zeki, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hür Vatan, 29 Ocak 1962.

İlter, Şahap Sıtkı, “Tanpınar”, Kudret, 29 Ocak 1962.

Tirali, Naim, “Eser ve Evlât”, Vatan, 29 Ocak 1962.

İyem, Nuri, “Tanpınar”, Hür Vatan, 30 Ocak 1962; Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s.81-83.

Kaplan, Mehmet, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Çağrı, sayı 49, 1 Şubat 1962, s.1-4; Edebiyatımızın İçinden, İstanbul 1978, s.140-143; Hisar, sayı 261, Temmuz 1979, s.6-7.

Peremeci, Bilgin, “Tanpınar ve Bıraktıkları”, Akşam, 1 Şubat 1962.

Tilgen, Nurullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sanat Dünyası, sayı 143, 1 Şubat 1962, s.3.

Bozok, Hüsamettin, “Bir Kitabın Hikâyesi” (Şiirler), Yeditepe, sayı 56, Şubat 1962, s.9-10, 15; Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s.95-99.

İyem, Nuri, “Hamdi Hoca”, Yeditepe, sayı 56, Şubat 1962, s.8.

İmzasız, “Tanpınar’ı Kaybettik”, Yeditepe, sayı 56, Şubat 1962, s.2.

Yınanç, Mükrimin Halil, “Ölenlerin Anılışları”, Son Havadis, 3 Şubat 1962. (Hece’den)

Dıranas, “Yine Tanpınar”, Zafer, 3 Şubat 1962; Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s. 86-87; Yazılar, İstanbul 2000, 2.b., s.539-540.

Zorlutuna, Halide Nusret, “Bir Yıldız Daha”, Düşünen Adam, 7 Şubat 1962, s.7

Ülken, Hilmi Ziya, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Vatan, 9 Şubat 1962; Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s.92-94.

Yücel, Tahsin, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Varlık, sayı 568, 15 Şubat 1962, s.9; Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.130-134.

Burdurlu, İbrahim Zeki, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Su, sayı 13, 15 Şubat 1962, s.6-7.

Andak, Selmi, “Tanpınar’ı Anma Günü”, Cumhuriyet, 27 Şubat 1962.

Kurdakul, Şükran, “Şair Ahmet Hamdi”, Yelken, sayı 60 Şubat 1962, s.3.

Akıncı, Gündüz, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Kitaplar Âlemi, sayı 1, Mart 1962, s.1-2.

Haşmet, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Şiirleri”, Çağdaş, sayı 6, Mart 1962, s.2, 7.

Dizdaroğlu, Hikmet, “Edebiyat Tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Dili, sayı 126, Mart 1962, s. 341-343.

Drago, Reşat Nuri, “Tanpınar’ın Edebiyat Tarihi”, Dünya, 5 Mart 1962.

Süreya, Cemal, (Hüseyin Karayazı adıyla), “Tanpınar”, Su, sayı 14, 15 Mart 1962, s.4-5; Toplu Yazılar I, İstanbul 2000, s.284-285.

Yund, Kerim, “Tanpınar’ın Tabiat Yanı”, Çağrı, sayı 51, 1 Nisan 1962, s.7.

Ürgüp, Fikret, Tanpınar’ın Ölümü”, Yeditepe, sayı 60, 1-15 Nisan 1962, s.14-15.

Ürgüp, Fikret, “Tanpınar’ın Bir Sözü”, Yeditepe, sayı 63, 16-31 Mayıs 1962, s.15.

İlter, Şahap Sıtkı, “Düşül Anılar” (Şiirler üzerine), Yeni Ufuklar, sayı 121, Haziran 1962, s.8-11.

Emil, Birol, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Yurdu, sayı 5, Ağustos 1962, s.49-59; Türk Kültür ve Edebiyatından-2: Şahsiyetler, Ankara 1997, s.375-383.

Atatanır, Mustafa, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Hikâyeciliği”, Açı, sayı 1, 1 Ağustos 1962, s.1-2.

Akün, Ömer Faruk, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XII,  31 Aralık 1962, s.1-32.

Caferoğlu, Ahmet, “Filolog Gözü ile Beş Şehir’deki Kelime üslubu”, İ. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XII, 1962, s.87-97.

Emil, Birol, “Tanpınar’ın Eserlerinde Adları Geçen Garblı Sanat ve Fikir Adamları”, İ. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XII, 1962, s.97-120; Türk Kültür ve Edebiyatından-2: Şahsiyetler, Ankara 1997, s.384-395.

Kaplan, Mehmet, “Bir Şairin Romanı: Huzur I-II”, İ. Ü., Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XII, XIII, Aralık 1962, 1964, s.33-86, 29-42; Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-2, İstanbul 1897, s.361-425.

1964

Ozansoy, Munis Fâik, “Tanpınar’ı Hatırlayış”, Hisar, sayı 1, Ocak 1964, s.6-7.

Kabaklı, Ahmet, “Tanpınar’ın Şiir Dünyası” Tercüman, 19 Ocak 1964.

Tecer, Ahmet Kutsi, “Tanpınar’ın Selâmı”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1964.

Ürgüp, Fikret, “Tanpınar’ı Anış”, Yeditepe, sayı 9, Şubat 1964, s.11.

Tecer, Ahmet Kutsi, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Varlık, sayı 615,  1 Şubat 1964, s.6-7.

Tecer, Ahmet Kutsi, “Tanpınar’ın Mektupları”, Varlık, sayı 616, 15 Şubat 1964, s.8-9.

Baba, M. Okan, “Her şey Yerli Yerinde… Ölümünün Yıldönümünde Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yelken, sayı 85, Mart 1964, s.9-10.

Oğuzcan, Ümit Yaşar, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yelpaze, 6 Mayıs 1964.

Dizdaroğlu, Hikmet, “Tanpınar’ın Şiir Dünyası”, Türk Dili, sayı 155, Ağustos 1964, s. 834-841.

1966

Burdurlu, İbrahim Zeki, “Yaz Yağmuru”, Yücel, sayı 157, 4 Şubat 1966, s.247-250.

G., R., “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Tercüme, sayı 85, Ocak-Mart 1966, s.93-95.

Öztürk, Kâmil, “Tanpınar’â Göre Yahya Kemâl”, Diriliş, sayı 3, Mayıs-Haziran 1966, s.29-32.

1968

Cimcoz, Adalet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Varlık,  sayı  710, 15 Ocak 1968, s.5. (Hece’de 1969)

Ediboğlu, Baki Süha, “Evvelkiler ve Bizim Kuşak: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet, 17 Ocak 1968; Bizim Kuşak ve Ötekiler, İstanbul 1968, s.34-40.

Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Meydan, sayı 159, 30 Ocak 1968, s. 20-21.

Seyfettinoğlu, M. Budak, “Şiir Sohbeti”, Sanat Dünyası, sayı 243, Mart 1968, s.7.

Burdurlu, İbrahim Zeki, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları”, Türk Dili, sayı 200, Mayıs 1968, s.137-147.

Gönen, Tuncer, “Dünden Bugüne: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yordam, Yaz 1968.

Ülken, Hilmi Ziya, “Düşünür Bir Şairin Edebiyat Tarihi: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Yeni İnsan, sayı 66, Haziran 1968, s.5-7.

Gönen, Tuncer, “Dünden Bugüne Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yordam, sayı ?, ay ?, 1968, s.?

1970
Uyguner, Muzaffer, “Edebiyat Üzerine Makaleler”, Hisar, sayı 74, Şubat 1970, s.30-32.
1972

Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar Hakkında Birkaç Söz”, (takdim yazısı) Yaz Yağmuru, İstanbul 1972, s.7-11; Abdullah Efendi’nin Rüyaları, İstanbul 1972, s.7-11.

Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Güzel Eserin Üç Temeli”, Türk Edebiyatı, sayı 1, 15 Ocak 1972, s.6-7.

Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Zaman”, İstanbul Belediye, sayı 100, Ocak 1972, s.18, 31.

Kerman, Zeynep, “Tanpınar ve Paul Valéry”, Türk Edebiyatı, sayı 1, Ocak 1972, s.12-13.

Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Milliyet, 24 Ocak 1972; Edebiyatımızın İçinden, 1978, s.138-139.

Kabaklı, Ahmet, “Cumhuriyet’ten Bu Yana Hikâye ve Roman (Ahmet Hamdi Tanpınar), Türk Edebiyatı, sayı 6, 30 Haziran 1972, s.24.

Çulcu, Saaddettin, “Huzur”, Tercüman, 12 Kasım 1972.

Selçuk, Haluk, “Tanpınar’ın Başarılı Bir Eseri Daha” (Huzur),  Son Havadis, 20 Kasım 1972.

1974

Seyda, Mehmet, “Tanpınar’ın İki Yazısı”, Yeni Ufuklar, sayı 246, Mart 1974, s.22-26.

Akın, Gülten, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Dili, sayı 272, Mayıs 1974, s.654-659.

Ergün, Mehmet, “Mahur Beste”, Soyut, sayı 73, Kasım 1974, s. 74-78.

Alangu, Tahir, “19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Yüz Ünlü Türk Eseri, cilt 2, İstanbul 1974, s.1353-1366.

1976

Bayrav, Süheyla, “Göstergebilimsel Uygulamalar: Bursa’da Zaman”, Dilbilim, sayı I, İstanbul 1976, s.72-78. Hece’de: Gül Işık,

Kaplan, Mehmet, “Tanpınar’ın Şiir Sanatı Hakkında Birkaç Söz”, Bütün Şiirleri (takdim yazısı), İstanbul 1976,  s.5-11; “Tanpınar’ın Şiir Sanatı Hakkında Birkaç Söz”, Türk Edebiyatı, sayı 195, Ocak 1990, s.24-25.

Yılmaz, Durali, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Romanımız ve İnsanımız, İstanbul  1976, s.85-91

Kurdakul, Şükran, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1976.

Oker, Celil, “Ölümünün Ondördüncü Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Kimden Sormalı”, Politika, 25 Ocak 1976.

Özkırımlı, Atilla, “Olağanüstü Bir Öğretici, Şair, Hikâyeci ve Romancı”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1976; O Güzel İnsanlar, İstanbul 1998, s.52-57.

Süreya, Cemal, “Tanpınar’ın Şiiri”, Politika, 24 Ocak 1976; Uzat Saçlarını Frigya, İstanbul 1992,  s.214-215.

Yavuz, Hilmi, “Bir Düşün Adamı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1976; “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kültürde Bütünlük Üzerine” adıyla Kültür Üzerine, İstanbul 1987, s.49-53.

Kurdakul, Şükran, “14. Ölüm Yıldönümünde Ahmet Hamdi Tanpınar”, Milliyet Sanat¸ sayı 169, 30 Ocak 1976, s.30.

Ergün, Mehmet, “Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine”, Politika, 7 Şubat 1976. hece’de 19 Şubat

Demiralp, Oğuz, “Mahur Beste’nin Bitmemişliği”, Soyut, sayı 89, Mart 1976, s.31-36.

Mutluay, Rauf, “Ölümün Terbiyesi”, Cumhuriyet, 9 Mayıs 1976.

Demiralp, Oğuz, “Pencere”, (Tanpınar’ın üslûbu hakkında), Soyut, sayı 92, Haziran 1976, s.33-35. (Hece’de 1979)

Ertop, Konur, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Milliyet Sanat, sayı  191, Temmuz 1976.

Ertop, Konur, “75. Doğum Yılında/Tanpınar, Edebiyat Tarihi Araştırmaları Dahil Tüm Yapıtlarını Şiir Gibi Titiz Bir İşçilikle Oluşturur”, Milliyet Sanat, sayı 191, 2 Temmuz 1976, s.12-13.

Güven, Güler, “Tanpınar’ın Bütün Şiirlerinin İlk Baskısı Üzerine”, Türk Dili, sayı 301, Ekim 1976, s.543-544.

İleri, Selim, “Tanpınar Gibi”, Politika, 7 Ekim 1976.

Akengin, Yahya, “Bir Kültür Bir İnsan”, Hisar, sayı 152 (227), Ağustos 1976, s.33.

Özdenören, Alaeddin, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Mavera, sayı 1, Aralık 1976, s.24-25.

Türinay, Necmettin, “Beş Şehir”, Hisar, sayı 156 (231), Aralık 1976, s.29.

Kahraman, Mehmet, “Tanpınar’ın Tarih Görüşü I-IV”, Mavera, sayı 1, Aralık 1976, s.26-33.

1978

Turan, Gün, “Edebiyat Takvimi”, Türk Edebiyatı, sayı 51, Ocak 1978, s.30.

Kahraman, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Tarih Görüşü”, Mavera, sayı 14-15, Şubat, Mart 1978, s. 33-41, 63-71. (Hece’den)

İleri, Selim, “Tanpınar Üzerine”, Çağdaşlık Sorunları, İstanbul 1978, s.160-172.

Kurdakul, Şükran,  “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Öykü ve Romanları”, Toplum ve Bilim, sayı 4, Mart 1978, s.63-71.

Moran, Berna, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Birikim, sayı 37, Mart 1978,  s.44-55; Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İstanbul 1987, s.288-314.

(imzasız), “Bazıları Tanpınar Sever”, Pınar, sayı 77, Mayıs 1978, s.36-39.

Kutlu, Mustafa, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Hisar, sayı 175,  Temmuz 1978, s.11-14.

Moran, Berna, “Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur”, Birikim, sayı 46-47, Aralık 1978-Ocak 1979, s.111-122 ; Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İstanbul 1983, s.227-251.

1980

Uysal, S. Sami, “Şair-Hoca: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Varlık, sayı 868, Ocak 1980, s.15-17.

Akıncı, Gündüz, “Hamdi Tanpınar”, Milliyet, 19 Ocak 1980. (hece)

Emir, Sabahat, “İstanbul ve Bir Ölümsüz Kitap-Beş Şehir”, Yazardan Okura Kitap Dünyası, sayı 1, Ocak-Şubat 1980, s.20-21.

Kaplan, Mehmet, “Geçmiş Zaman Elbiseleri’nin Tahlili”, Milli Kültür, sayı 3-5, Ağustos-Ekim, 1980, s.31-34.

Acar, Fazıl Ahmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Rüya ve Hayal I-II”, Hisar, sayı 274-275, Eylül-Ekim 1980, s.15-17, 22-24.

Taner, Haldun, “En Bereketli Yılları Narmanlı Yurdundaki Bekâr Odasında Geçti”, Milliyet Sanat, sayı 14, 15 Aralık 1980, s.26-28.

Tolluoğlu, Meral, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Evlendirmek İstiyorlar”, “Tanpınar’la Babam Darılıyorlar”, Babam Nurullah Ataç, İstanbul 1980, s.55-57, 65-68.

1982

Cumbur, Müjgan (Hazırlayan), Ölümünün 20. Yıldönümünde Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar 1901-1962, Millî Kütüphane Müdürlüğü, Ankara 1982, 32 s.

Kaplan, Mehmet, “Kitap Hakkında Birkaç Söz” (takdim yazısı), Yahya Kemal, İstanbul 1982, s.5-9.

(İmzasız), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Aydınlığı”, Millî Kültür, sayı 8, Ocak 1982, s.1.

Ertop, Konur, “Ahmet Hamdi Tanpınar/Romancı Kişiliği ve Geçmişle Hesaplaşması”, Milliyet Sanat, sayı 40, 15 Ocak 1982, s.19-21.

Kantarcıoğlu, Sevim, “Huzur’da Aydın Tipi I, II”, Milli Kültür, sayı 8-9, Ocak-Şubat 1982, s.22-25, 15-18.

(imzasız), Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hayat Hikâyesi”, Milli Kültür¸ sayı 8, Şubat 1982, s.60-61.

Haser, Melin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Anarken”, Yeni Düşünce, sayı 23, Şubat 1982.

Kaplan, Mehmet, “Tanpınar’ın Mirası”, Türk Edebiyatı, sayı 101, Mart 1982, s.15-17; Suffe, Kültür-Sanat Yıllığı, 1983, s.163-166.

Kabahasanoğlu, Vahap, “Yavaş Yavaş Aydınlanan”, Türk Edebiyatı, sayı 101, Mart 1982, s.17-19.

Adile Ayda, “ Ahmet Hamdi Tanpınar”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, sayı 4, Nisan 1982; Böyle İdiler Yaşarken, Ankara 1985, s.203-210.

Kerman, Zeynep, “Huzur Romanında Musiki”, Töre, sayı 131, Nisan 1982, s.24-28; Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Ankara 1998, s.203-208.

Çongur, Rıdvan, “Ölümünün 20. Yılında Tanpınar”, Töre, sayı 131, Nisan 1982, s.30-33.

Batur, Enis, “Tanpınar’ın Yahya Kemal’i”, Çağdaş Eleştiri, sayı 3, Mayıs 1982, s.46-47; Yazının Ucu, İstanbul 1993, s.50-53; Smokinli Berduş, İstanbul 2001, s.203-206.

Enginün, İnci, “Sahnenin Dışındakiler”, Milli Kültür, sayı 34, Mayıs 1982, s.38-40; Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul  1983, s. 199-205.

Necdet, Ahmet, “Tanpınar’da Uyanmak”, Ortaklaşa, sayı 3, Haziran 1982, s.6-7.

Uğurcan, Sema, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Çalışan Kadın Tipleri”, Milli Kültür, sayı 35, Ağustos 1982, s. 14-19.

Ferhad, Hüseyin, “Tanpınar’ın Makalelerini Okurken”, Yazko Edebiyat, sayı 23, Eylül 1982, s.104-111.

Kurdakul, Şükran, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri”, Çağdaş Eleştiri, sayı 8, Ekim 1982, s.38-41.

Kantarcıoğlu, Sevim, “Edebiyat Eleştirisinde Tanpınar ve Eliot”, Hürriyet Gösteri, sayı 24, Kasım 1982, s.76-77.

1984

Kocagöz, Samim, “Ahmet Hamdi Tanpınar Hocam”, Unutulmayan Öğretmenler (Hazırlayan: Zeki Sarıhan), Öğretmen Yayınları, Ankara 1984, s.76-79.

İnal, Tanju, “A. Hamdi Tanpınar: Mahur Beste”, FDE Yazın ve Dilbilim Araştırmaları Dergisi, sayı 13, 1984, s.63-69.

Kurnaz, Cemal, “Tanpınar ve Türküler”, Milli Kültür, sayı 44, Mart 1984, s.44-47; Türküden Gazele, Ankara 1997, s.11-21.

Okay, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Rüyalar Hikâyesi”, Milli Kültür, sayı 44, Mart 1984, s.53-58; Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul 1987, s.219-225.

Ural, Orhan, “Tanpınar’ın Edebiyatımıza Bakışı”, Hürriyet Gösteri, Eylül 1984, sayı 46, s.24-25.

Alptekin, Turan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal’e Bakışı”, Yeni Defne, sayı 39-41,  Ekim-Aralık, 1984, s.7-10.

Demirtürk, Lâle, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste Romanında Zaman”, Gündoğan Edebiyat, sayı 10, Kasım 1984.

Ural, Orhan, “Tanpınar’a Göre Türk Romanı”, Hürriyet Gösteri, sayı 49, Aralık 1984, s.28-29, 81.

Önertoy, Olcay, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara 1984, s.81-87.

1986

Kabaklı, Ahmet, “Tanpınar ve Şaheseri”, Türk Edebiyatı, sayı 147, Ocak 1986, s.4-9.

Önberk, Nevin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler Romanlarında Tarih ve Milli Kültür Meselelerine Bakış”, Erdem, sayı  4, Ocak 1986, s.189-203.

Kantarcıoğlu, Sevim, “Huzur”, Forum, sayı 153-154, 15 Ocak-1 Şubat 1986, s.33-36, 36-39; Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Ankara 1988, s.111-138.

Kaplan, Safa, “Tanpınar ve Musiki”, Tercüman, 26 Ocak 1986. (hece)

Erdoğan, Mustafa, “Tanpınar: Düşünen Adam”, Forum, 15 Ocak 1986, s.36-38.

Kaplan, Mehmet, “Yaşarken Anlaşılmamış, Değeri Bilinmemiş Bir Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Tercüman, 25 Ocak 1986.

Ayvazoğlu, Beşir, (Düzenleyen:), “Kültür-Sanat: Ölümünün 24. Yılı Münasebetiyle Tanpınar’a Saygı” (Beşir Ayvazoğlu, “Tanpınar ve Felsefe”; Mustafa Kutlu, “Tanpınar’da Varlık Meselesi”, Sefa Kaplan, “Tanpınar ve Musiki”), Tercüman, 26 Ocak 1986.

Kahraman, Âlim, “İki Şair Türü”, Mavera, sayı 100, Şubat 1986, s.4-5.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar’da Devam”, Boğaziçi, sayı 45, Mart 1986, s.21-22.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar’da Musiki, Mimarî ve Şehir”, Türk Edebiyatı, sayı 150, Nisan 1986, s.26-30.

İzer, Zeki Faik, “Türk Sanatının Felsefesini Ancak Tanpınar Yazabilirdi”, Tercüman, 5 Nisan 1986.

Enginün, İnci, “Mahur Beste”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt VI, İstanbul 1986, s.119-120.

Öztürk, Hasan, “Doğumunun 85. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yeni Forum, sayı 164, Temmuz 1986, s.33-36.

1988

Alptekin, Turan, “Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Namık Kemal Üzerine Görüşleri”, Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1988, s.1-10.

(imzasız), “Aydaki Kadın”, İlim ve Sanat, sayı 17, Ocak-Şubat 1988, s.93. (hece M. Salih Polat’ın diyor)

İleri, Selim, “Altın ve Erguvan Mozaik” (Tanpınar’ın İstanbul’u), Cumhuriyet, 24 Nisan 1988; İstanbul Yalnızlığı, İstanbul 1989, s.49-

Kabahasanoğlu, Vahap, “Tanpınar’ın Aydaki Kadın Romanı”, Türk Edebiyatı, sayı 176, Haziran 1988, s. 36-37.

Yetiş, Kâzım, “Beş Şehir’de Tarihî Muhteva”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 18, Haziran 1988, s.24-27.

Gürbilek, Nurdan, “Tanpınar’da Görünmeyen”, Defter, sayı 2, Haziran-Eylül 1988 (7?), s.97-105; Yer Değiştiren Gölge, İstanbul 1995, s.11-23.

Ağaoğlu, Adalet, “Tanpınar’da Kent Simgesi”, Milliyet, 9 Eylül 1988; Karşılaşmalar, İstanbul 1993, s.169-171.

Ünlü, Mahir-Özcan, Ömer, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, cilt 2, İstanbul 1988, s.149-166.

1990

Batur, Enis, “Tanpınar ve Aziz Mahmut Hüdai’nin Tuhaf Külliyesi”, Kediler Krallara Bakabilir, İstanbul, 1990, s.81-84.

Çetin, Nurullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Batı ve Batılılaşma”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sayı 34(1/2), 1990, s.53-56.

Oğuzertem, Süha, “Fictions of Narcissism: Metaphysical and Psychosexual Conflicts ın the Stories of Ahmet Hamdi Tanpınar”, The Turkish Etudies Association Bulletin, September 1990, Vol. 14, Number 2, pp.223-233, USA.

Alptekin, Turan, “Tanpınar’ın Şiirler’i Hakkında Düşünceler”, Hürriyet Gösteri, sayı 110, Ocak 1990, s.28-29.

Öztürk, Hasan, “Mahur Beste’de İnsanların Dünyası”, Türk Edebiyatı, sayı 195, Ocak 1990, s.26-28.

İmzasız, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt VII, İstanbul 1990, s.377-379.

Kaplan, Mehmet, “Hamdi Bey’i Nasıl Tanıdım”, Dergâh, sayı 1, Mart 1990, s.20; “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Dair” adıyla, Ülke, sayı 26, Haziran, 1997, s.93-96.

Erdoğan, Mehmet, “Tanpınar’ı Nasıl bilirsiniz?”, Kültür Edebiyat/Yeni Taşova Gazetesi Sanat Eki, sayı 21-22, Ekim-Kasım 1990, s.4 (hece)

Dağlı, Kürşat, “Huzur’un Kötü Çocukları”, Kül, sayı 1, Aralık 1990, s.3-5. (hece)

Ayvazoğlu, Beşir, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt VII, İstanbul 1990, s.377-379.

Enginün, İnci, “Sahnenin Dışındakiler”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt VII, İstanbul 1990, s.422.

1992

Batur, Enis, Tanpınar – Seçmeler, İstanbul 1992.

Demiralp, Oğuz, Kutup Noktası, İstanbul 1992.

Okay, Orhan, “Beş Şehir”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt V, İstanbul 1992, s. 547-548.

Belge, Taciser, “Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Pamuk’a Fantastik Şehir İstanbul-Rüyadan Kâbusa”, İstanbul, sayı  2, 1992, s.109-116.

Erem, Evren, “Modern Türk Şiirinde Tanpınar ve Dıranas’ın Yeri”, Defter, sayı 19, Kış 1992, s.77-83.

Ergüzel, Mehdi, “Edebiyat Takvimi: Tanpınar ve Kaplan”, Türk Edebiyatı, sayı 219, Ocak 1992, s.50-51.

Hızlan, Doğan, “Mektuplarıyla Tanpınar ve Kaplan”, Hürriyet, 8 Ocak 1992.

Budak, Ali, “Tanpınar Üzerine”, Tercüman, 20 Ocak 1992.

Pamuk, Orhan, “Şiirde Aradı, Romanda Buldu”, Cumhuriyet, 23 Ocak 1992, Öteki Renkler, İstanbul 1999, s.166-168.

Batur, Enis, “Ölümünün 30. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar: Tanpınar İçin Bir Portre Denemesi”, Cumhuriyet, 23 Ocak 1992; Yazının Ucu, İstanbul 1993, s.55.

Alptekin, Turan, “Tanpınar’ın Plastik Sanatlar Üzerine Yazıları”, Hürriyet Gösteri, sayı 135, Şubat 1992, s.60-62.

Okay, Orhan, “Bir Monografi Denemesi: Ahmet Hamdi Tanpınar I-VIII”, Dergâh, sayı 24-30,32, Mart-Eylül, Kasım 1992, s.8-9.

Bekiroğlu, Nazan, “Huzur’un İndeksi Üzerine Yorumlar”, Yedi İklim, sayı 1, Nisan 1992, s.12-16.

Okay, Orhan, “Tanpınar’dan Acı Bir İroni: Acıbadem’deki Köşk”, Yedi İklim, sayı 1, Nisan 1992, s.8-10.

Erem, Evren, “Modernizmin ‘Eşik’indeki Şair: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sombahar, sayı 11, Mayıs-Haziran 1992, s.33-36.

Dölek, Ali, “Tanpınar’ın Şiirinde Zaman Kavramı ve Ebedi An İmajı”, Yedi İklim, sayı 24/5, Ağustos 1992, s.26-28.

Uçman, Abdullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Kültürü”, Dergâh, sayı 32, Ekim 1992, s. 8-10.

1994

Öztürk, Hasan, “Gündemdeki Tanpınar ve Felsefesiz Edebiyatı”, Polemik, sayı 58, Ocak-Şubat 1994, s. 8-9.

Erem, Evren, “Tanpınar’ın Kavram Dünyası” (O. Demiralp’in Kutup Noktası adlı kitabı hakkında), Kuram, Mayıs 1994

Gürbüz, Muammer, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman ve Hikâyelerinde Aydın Tipi”, Erciyes, sayı 200, Ağustos 1994, s.51-53.

Orhanoğlu, Hayrettin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Mektup 1-2”, Dergâh, sayı 55, 56, 57, Eylül-Kasım 1994, s.9, 14, 11.

(Ilgaz) Ayşe Afet, “Tanpınar’la Bir Yaz”, Nehir, sayı 13-14, Ekim-Kasım 1994, s.84.

Öztürk, Hasan, “Tanpınar Yaşadığı Gibidir”, Dergâh, sayı 58, Aralık 1994, s.8, 9.

1996

Durak, Mustafa, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman Şiirinde Anlam Boyutu”, Bursa’da Edebiyat, Edebiyatta Bursa, Ankara 1996, s.120-136; A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.77-100.

Yıldız, Ali, “Tanpınar’a Göre Doğu ile Batı Arasında Terkip”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 7, Kayseri 1996, s.413-425.

İleri, Selim, “Gramafon İğnesi: Tanpınar’la Zaman”, Cumhuriyet, 25 Ocak 1996.

Okay, Orhan, “İki Ölüm Yıldönümünde İki Mizaç” (Mehmet Kaplan ve Tanpınar), Zaman, 28 Ocak 1996; Silik Fotoğraflar, İstanbul 2001, s.80-85.

Töre, Enver, “Tanpınar’ın Aktüel Bir Hikâyesi: Teslim”, Türk Edebiyatı, sayı 168, Şubat 1996, s.53-55.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar’ın Ağaçları”, Zaman, 22 Mart 1996.

(imzasız), “Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul”, Varlık, sayı 1087, Nisan 1996, s.29-32.

Şahin, İbrahim, “Huzur Romanı Etrafında Edebiyat Sosyolojisi Açısından bir Deneme”, Türk Yurdu, sayı 105(451), Mayıs 1996, s.19-29.

Abacı, Tahir, “Tanpınar’da Müzik”, Adam Sanat, sayı 127, Haziran 1996, s.35-51.

Özcan, Nezahat, “Tanpınar’ın Mektuplarına Dair”, Bilge, Güz 1996, sayı 10, s.76-79. Hece’den

Yıldız, Alpay Doğan, “Okur Kavramı Açısından Tanpınar’ın Huzur romanı”, Yedi İklim, sayı 80-81, Kasım-Aralık 1996, s.94-96.

Tuncer, Hüseyin, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, cilt I, İzmir 1996, s.197-209.

1998

Oktürk Şerif, Ahmet Hamdi Tanpınar (Hayatı, Kişiliği, Eserleri), İstanbul 1998.

Batur, Enis, “Tanpınar’ın Defterleri”, “Tanpınar’a Sükût Suikasti”, Türkiye’nin Üçlemi, İstanbul 1998, s.169-171; 172-174.

Sınar, Alev, “Tanpınar’ın Romanlarında Musiki Temi”, Doğu Akdeniz, sayı 1, Gazi Mağusa 1998, s.107-124.

Akatlı, Füsun, “Tanpınar ve Aydaki Kadın”, Zamanı Yaşatan Roman-Zamana Direnen Şiir, İstanbul 1998, s.13-16.

Ayvazoğlu, Beşir, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Aksiyon, sayı 112, 25 Ocak 1998; Sîretler ve Sûretler, İstanbul 1999, s.38-43.

Durukan, Hüseyin, “Bir Milletvekilliğine Bir Yazı” (Tanpınar’ın “Maraşlıların Bayramı” adlı yazısı hakkında), Yeni Şafak, 8 Şubat 1998.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar Milliyetçi Değil Miydi?”, Zaman, 11 Şubat 1998.

Aktaş, Şerif, “Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı VI: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Günlüğü, sayı 50, Mart-Nisan 1998, s.243-250.

Esen, Nüket, “Huzur ve Kara Kitap’ta İstanbul’un Semtleri”, Varlık, sayı 1087, Nisan 1998, s.26-28.

Köroğlu, Erol, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul”, Varlık, sayı 1087, Nisan 1998, s.29-32.

Büyükaşık, Erinç, “Türk Romancılığından Kesitler I: Tanpınar Romancılığı”, Düş ve Düşünce, sayı 2, Mayıs-Temmuz 1998, s.58-70.

Aydın, Ertuğrul, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Görüşünün Kaynaklardaki Aksi”, Yedi İklim, Haziran 1998, s.42-45.

Eronat, Canan Yücel, “Tanpınar’dan Hasan Ali Yücel’e Mektuplar”, Varlık / Kitap eki, sayı 73, Haziran 1998, s.4.

Özgül, M. Kayahan, “Neredesin Tanpınar?”, Irmak, sayı 1, Haziran 1998, s.6-14; Ludingirra, sayı 6, Bahar 1998, s.75-83.

Miyasoğlu, Mustafa, “Üç Büyük Romancı” (Safa, Tanpınar, Buğra), Türk Edebiyatı, sayı 298, Ağustos 1998, s.15-16; Berceste, sayı 19, Ocak 2004.

Feldman, Walter, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Zaman, Bellek ve Özyaşam Öyküsü”, Kitap-lık, sayı 34, Güz 1998, s.122-140.

Selim, Ahmet, “Önemli Bir Mesele” (Huzur’un dili üzerine bir eleştiri),  Zaman, 26 Kasım 1998.

Yener, Ali Galib, “Yazının Yalnızlık Burcu”, Virgül, sayı 13, Kasım 1998, s.38-40. (O.Demiralp’in Kutup Noktası kitabı üzerine) hece

Gürsoy, Ülkü, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Çocukluk Hatıraları”, Türk Yurdu, sayı 18 (136), Aralık 1998, s.61-66. hece

Okay, Orhan, “Huzur”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt XVIII, İstanbul 1998, s.439-441.

Okay, Orhan, “Tanpınar, Ahmet Hamdi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt VIII, İstanbul 1998, s.225-232.

Uçman, Abdullah, “Yaz Yağmuru”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt VIII, İstanbul 1998, s.568-569.

2000

Abacı, Tahir, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Müzik, İstanbul 2000.

Yazan, Ümit Meriç – Karışman, Selma Ümit, Ebediyetin Huzurunda Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul 2000.

Parla, Jale, “Taksim Kabul Edmemiş Zamanın Aynası Roman: Mahur Beste”, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İstanbul 2000, s.282-305.

İnci, Handan, “Tefrikadan Kitaba Huzur”, Huzur, YKY, İstanbul 2000, s.427-442.

Yazan, Ümit Meriç, “Tanpınar’la Bir Tan Vakti”, Türk Edebiyatı, sayı 315, Ocak 2000, s.10-11.

Yardım, Mehmet Nuri, “Tanpınar’ı Anlamak”, Türkiye, 24 Ocak 2000.

Orhan, Selçuk, “Romanın Mihveri Tanpınar mı Proust mu?”, Dergâh, sayı 119, Ocak 2000, s.9-10.

Miskioğlu, Ahmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar Üstüne”, Türk Dili Dergisi, sayı 76, Ocak 2000, s.1-4.

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar ve Heidegger”, Est-Non/Birikimler, sayı 2, Ocak-Şubat 2000, s.21-24; Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, s.245-250.

Aşçı, Buket, “50 Yıl Sonra Yine Tanpınar’ın ‘Huzur’undayız!”, Entelektüel (E Dergisi’nin eki), sayı 4, Şubat 2000, s.14-15.

Kuyaş, Nilüfer, “Tanpınar’ın Huzur Romanı 50 Yaşında – Huzursuz Miras”, Mag (NTV Dergisi), Şubat 2000, 118-120.

Yavuz, Hilmi, “Sükût Suikasdi”, Zaman, 25 Şubat 2000.

Aşçı, Buket, “Tanpınar Yine Arada Kaldı”, Radikal, 26 Şubat 2000.

Kahraman, Âlim, “Hatıraları Nasıl Okumalı Ya Da Belleği Tanpınar’a Bir Oyun mu Oynuyor”, Kaşgar, sayı 14, Mart 2000, s.59-68.

Armağan, Mustafa, “Orhan Pamuk ve Tanpınar”, Zaman, 31 Mart 2000.

Demiralp, Oğuz, “Tanpınar’ın Şiirleri İçin Önsöz Arayışı”, Ahmet Hamdi Tanpınar, Şiirler, 2.b., İstanbul 2000, s.7-9.

Işın, Ekrem, “Vesika-lık: Osmanlı İlmiye Sınıfının Romanı: Mahur Beste”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.113-123.

İnci, Handan, “Vesika-lık: Elli Yılın Huzur Okumaları”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, .135-143.

İyem, Nuri, “Tanpınar’a İlişkin Anılar: Doğu Kültürüyle Yetişmişti”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.III-IV.

Demiralp, Oğuz, “Vesika-lık: Aydaki Adam”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.92-98.

Dino, Güzin, “Tanpınar’a İlişkin Anılar: Beyazıt Meydanı’nda Öldürülmüş Bir Genç…”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.IV-VI.

Edgü, Ferit, “Tanpınar’a İlişkin Anılar: Tanpınar ve Ulysses”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.IV.

Moran, Tatyana, “Tanpınar’a İlişkin Anılar: Bu Aşkı Yaşamasaydım Huzur’u Yazamazdım”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.VI-VII.

Tunç, Ayfer (Konuşan:), “Vesika-lık: Tanpınar’ın Bir Kelimesini Bile Feda Etmemek Lazım” (Birol Emil ve Turan Alptekin’le konuşma),  Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.123-129.

Yücel-Eronat, Canan, “Tanpınar’a İlişkin Anılar: Dost Ahmet Hamdi Tanpınar”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.II.

Oğuzertem, Süha, “Vesika-lık: Gizemli Bir ‘Yaz Gecesi’nde Freud, Joyce ve Tanpınar”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.99-112.

Okay, M. Orhan, “Tanpınar’a İlişkin Anılar:Ağaçların, Denizin Dilinden Anlardı”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.VIII.

Urgan, Mîna, “Tanpınar’a İlişkin Anılar: ‘Kadın Dırdırı Dinlememek İçin Bekâr Kaldım’ ”, Kitap-lık, sayı 40, Mart-Nisan 2000, s.VII-VIII.

Yıldız, Saadettin, “Ne İçindeyim Zamanın”, Edebiyat Güncesi”, sayı 15, Mart-Nisan 2000, s.40-45.

Dirin, İlyas, “A. Hamdi Tanpınar, İ. Habip Sevük Bir Espiri Yüzünden Çarpıştılar I-II”, Kaşgar, sayı 14,15, Mart, Mayıs 2000, s.70-81; 77-93.

Çeker, Alper, “Tanpınar’a İade-i İtibar”, Entelektüel (E Dergisi’nin eki), Nisan 2000, s.25.

Yıldız, Ali, “Akşam ve Akşamın Ahengi” (Tanpınar’la Baudelaire’in şiirini karşılaştırma denemesi), Türk Edebiyatı, sayı 318, Nisan 2000, s.26-29.

Fethi Naci, “Mahur Beste-I, II, Cumhuriyet Kitap, 13, 20 Nisan 2000, s.3.

Durukan, Hüseyin, “Gündemdeki Tanpınar”, Yeni Şafak, 2 Nisan 2000.

Fethi Naci, “Mektuplar’ın ışığında Tanpınar’ın Şairliği”, Cumhuriyet Kitap, 6 Nisan 2000, s.3.

Armağan, Mustafa,  “Tanpınar’ı Doğru Yayımlamak”, Zaman, 7 Nisan 2000.

Armağan, Mustafa, “Tanpınar’ın Mektubundaki Cinsiyet Hatası” (Antalyalı Genç Kıza Mektup hakkında), Zaman, 21 Nisan 2000.

Yavuz, Hilmi, (İrfan Külyutmaz adıyla), “Tanpınarizm’e Dair”, Zaman/Pazar Eki, 70, 30 Nisan 2000.

Abacı, Tahir, “Aydaki Kadın”, Adam Sanat, sayı 174, Mayıs 2000, s.24-29.

Enginün, İnci, “Tanpınar ve Semboller”, Türk Dili, sayı 581, Mayıs 2000, s.435-443; Araştırmalar ve Belgeler, İstanbul 2000, s.398-336.

Enginün, İnci, “Sanatçı ve Deprem”, Araştırmalar ve Belgeler, İstanbul 2000, s.331-336 (ilk yayın yeri?)

(imzasız), “Tanpınar ve Huzur”, Milliyet, 7 Mayıs 2000.

Yıldız, Ali, “Huzur Romanında Halk ve Aydınlar”, Türk Edebiyatı, sayı 319, Mayıs 2000, s.18-21.

Yardım, Mehmet Nuri, “Yarına Kalan Kitaplar: Tanpınar Yeniden”, Size, sayı 319, Mayıs 2000, s.21.

Ayvazoğlu, Beşir, “Huzur Nasıl Keşfedildi?”, Türk Yurdu (Türk Romanı Özel Sayısı), Mayıs-Haziran 2000, cilt 20, sayı 153-154, s.166-167.

Sarıçicek, Mümtaz, “Huzur Romanının Kuruluşunda Yerli ve Yabancı Tesirler”, Türk Yurdu (Türk Romanı Özel Sayısı), sayı 153-154, Mayıs-Haziran 2000, cilt 20, s. 235-240.

Anar, Turgay, “Tan Pınarına Bakarak Saatlerimiz Ayarlamak”, Sefine, sayı 2- 3, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran 2000, s.37-47.

Büyükaşık, Erinç, “Ahmet Hamdi Tanpınar-Bir Dönem Romancılığının Değerlendirilmesi”, Yaba Edebiyat, sayı 4, Mayıs-Haziran 2000, s.7-9.

Kahraman, Hasan Bülent, “Yitirilmiş Zamanın Ardında: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Muhafazakâr Modernliğin Estetik Düzlemi”, Doğu-Batı, sayı 11, Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, s.9-43.

Coşkun, Zeki, “Huzur Yolculuğu”, Virgül, sayı 31, Haziran 2000, s. 46-48.

Behar, Cem, “Ahmet Hamdi Tanpınar/Dede Efendi”, Zaman, 16 Haziran 2000.

Ayvaz, Emre, “Tanpınar’ın Gıcırdayan Dolabı”, Kaşgar, sayı 16, Temmuz 2000, s.68-79.

Andı, Fatih, “Beş Şehir’in Beyoğlu’su”, Kaşgar, sayı 16, Temmuz 2000, s.59-67; Hayata Edebiyattan Bakmak, İstanbul 2006, s.129-138.

İmzasız, “Tanpınar İle Yeniden” (Beş Şehir’in yeni baskısı hakkında), Zaman/Pazar eki, sayı 80, 9 Temmuz 2000.

Tuna, Taşkın, “Evvel Zaman Dışında” (Ne İçindeyim Zamanın şiiri için bir yorumlama denemesi), (Nuriye Akman’la röportaj), Sabah/Pazar eki, 16 Temmuz 2000.

Durukan, Hüseyin, “Bir Portre, İki Kitap”, Yeni Şafak, 30 Temmuz 2000.

Çavaş, Raşit, “Tanpınar Adakale’yi Gördü mü/Öğrendi mi?”, Kitap-lık, sayı 43, Eylül-Ekim 2000, s.143-147.

Aytekin, Osman, “Tanpınar’ın Huzur Romanında Güzel İnsanlar”, Kürşat, sayı 8, Eylül-Ekim 2000, s.176-181.

Ulagay, Osman, “Tanpınar’ın Keşfi”, Milliyet, 2 Eylül 2000.

Özgüven, Fatih, “Nuran’ın Dönüşü”,  Radikal İki,  17 Eylül 2000; Yeryüzünden Notlar, İstanbul 2001, s.42-45.

Okay, Orhan, “Tanpınar’ın Hikâyeleri Üzerine Notlar”, Hece (Türk Öykücülüğü Özel Sayısı), sayı 46-47, Ekim-Kasım 2000, s.176-181.

Keçeci, Uğur, “Tanpınar’ı Anlama Çabalarına İddialı Bir Katkı: HBK!”, Birikimler, sayı 6, Ekim-Kasım 2000, s.119-123.

Yıldız, Alpay Doğan, “Huzur’da Üçüncü Derecedeki Roman Kişilerinin Başkişinin Tecrübe Edinme Sürecindeki Fonksiyonları”, Dergâh, sayı 129, Kasım 2000, s.8-11, 23.

2002

Demiralp, Oğuz, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 3, İstanbul 2002, s.24-35.

Dara, Ramis, “Tanpınar’ın Bursa İzni”, Bursa Denemeleri, İstanbul 2002, s.14-21.

Aksoy, Ali, “Uzaktan Yazılmış ‘Bursa’da Zaman’“, Bursa Denemeleri, İstanbul 2002, s.22-35.

Okay, Orhan, “Tanpınar’ın Rüyalar Dünyası”, Kaşgar, Ocak-Şubat 2002, sayı 25, s.29-35;  Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.101-106.

Okay, Orhan, “Kaderin Eşiğinde Tanpınar”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s.7-14.

Alver, Köksal, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında İdeolojik Örgü”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 15-23; bu yazının geliştirilmiş hali derginin ilaveli ikinci baskısında “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Bakış Açısı” adıyla yayımlanmıştır: 21 Ağustos 2006)

Su, Hüseyin, “Rüya Gören Öyküler”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 24-38.

Çetin, Nurullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 39-56.

Kahraman, Âlim, “Tanpınar’ın Denemeciliği Üzerine”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s.57-60.

Karadeniz, Abdurrahim, “Mektuplarındaki Tanpınar: O Kadar Az Kendimiz Oluyoruz ki!”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 61-69.

Adalı, Murat, “Geleneğin Farklı Bir Yorumcusu: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 70-74.

Lekesiz, Ömer, “Tanpınar Nereden ve Nasıl Bakar?”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 75-83.

Türinay, Necmettin, “Ahmet Hamdi Tanpınar: 1932 Öncesi ve Sonrası”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 84-90.

Enginün, İnci, “Tanpınar’ı Düşünürken”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 91-93.

Sağlık, Şaban, “Bir Şahsî Nizam’ın Peşinde Estetiği ve Felsefeyi Arayan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 94-119.

Armağan, Mustafa, “Tanpınar’ın Tılsımlı Aynasında Şehirler”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 120-125.

Aydın, Ertuğrul, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Tarih ve Zaman”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 126-143.

Orhanoğlu, Hayrettin, “Eserin Macerası Yahut Mağaranın Eşiğindeki Tanpınar”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 146-154.

Dirin, İlyas, “Tanpınar’ın Yazılarının Bibliyografyası’na Zeyl”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 155-165.

Dirin, İlyas, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yayımlanan İlk Yazısı”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 167-169.

Dirin, İlyas; Özdemir, Şaban; Anar, Turgay, (Haz.:)“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Üzerine Makaleler ve Yaşadığım Gibi’de Yer Almayan Yazı, Röportaj ve Anketlerinden Seçmeler”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s. 170-196.

Dirin, İlyas; Özdemir, Şaban, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri Hakkında Yazılanlar”, Hece (Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s.197-210.

Dirin, İlyas, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir, Yazı, Röportaj ve Anketlerinin Yayımlandığı Dergi ve Gazeteler”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), sayı 61, Ocak 2002, s.211.

Kütükçü, Tamer, “Tanpınar, Modernite ve Mekân”, Türk Edebiyatı, sayı 339, Ocak 2002, s.22-24.

Kahraman, Âlim, “Tanpınar’ın Denemeciliği Üzerine”, Hece, sayı 61, Ocak 2002, s.57-60.

Özgüven, Fatih, “Tanpınar’a Bir ‘Bakış’”, Radikal İki, 6 Ocak 2002.

İlhan, Havva Setenay, “Saatlerimizi Ayarlayan Adam”, (Hece dergisinin özel sayısı hakkında) Yeni Şafak, 13 Ocak 2002.

Kahraman, Hasan Bülent, “Nâzım ve Tanpınar”, Radikal, 31 Ocak 2002.

Kuyaş, Nilüfer, “Huzursuz Miras: Suat’ın Mektubu”, Entelektüel (E’nin ilavesi), sayı 35, Şubat 2002, s.35-36; Başka Hayatlar, İstanbul 2003; Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2.bsk, Ağustos 2006, s.63-66.

Dirin, İ., Anar, T., Özdemir, Ş., “Mücevherlerin Sırrı”, (Kitap hakkında konuşma), Varlık, sayı 1134, Mart 2002, 6-7.

Fedai, Celâl, “Yazarın Tamamlanmamış İlk Romanı Olarak ‘Mahur Beste’”, Dergâh, sayı 144, Şubat 2002, s.10-19; Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.126-132.

Kaplan, Sefa, “Tanpınar’ın Menderes Öfkesi”, Hürriyet, 1 Mart 2002.

Yavuz, Hilmi, “ ‘Bir Gül Bu Karanlıklarda’ Dolayısıyla Tanpınar ve Ülgener İlişkisi Üzerine I-II”, Zaman, 27 Mart, 3 Nisan 2002; Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul 2005, s.236-239.

Bek, Kemal, “Yahya Kemal” (Tanpınar’ın kitabının YKY baskısı hakkında), Varlık, sayı, Nisan 2002.

Çeri, Bahriye – Alemdar, İlhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türkçede Yayınlanmamış Bir Yazısı”,  Dergâh, sayı 146, Nisan 2002, s.3-5.

Bek, Kemal, “Tanpınar’ın Mücevherleri”, Virgül, sayı 50, Nisan 2002, s.25-27.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar ve Demokrat Parti”, Türk Edebiyatı,sayı 342, Nisan 2002, s.20-22.

Uçman, Abdullah, “Tanpınar Üzerine Değerlendirmeler”, Gösteri, sayı 236, Nisan 2002, s.38-41.

Asiltürk, Baki, “Tanpınar Yeniden”, (Şiirleri hakkında), Gösteri, sayı 236, Nisan 2002, s.31-32

Moran, Tatyana, “Orhan Pamuk Versus Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet Kitap, 25 Nisan 2002, s.

Şişmanoğlu, Şehnaz, “Tanpınar İçin Yüz Yazı: Bir Gül Bu Karanlıklarda”, Kanat (Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni), Güz 2002, sayı 10, s.12.

Andaç, Feridun, “Zamanın Aynasında Bir Yazar: Tanpınar”, E, sayı  , Mayıs 2002, s.64.

Uçman, Abdullah, (Bir Gül Bu Karanlıklarda kitabı hakkında Alper Çeker ile konuşma), Varlık, sayı 1136, Mayıs 2002, s.10-11.

İleri, Selim, “Tanpınar’ı Tanımak…”, (Bir Gül Bu Karanlıklarda üzerine), Cumhuriyet, 14 Mayıs 2002.

Hızlan, Doğan, “Amerikan Yayınevinde İlk Çeviri Tanpınar”, Hürriyet, 20 Mayıs 2002.

Kazıcı, Mustafa H., “Tanpınar Şiiri ve Estetik Açılımları”, Sedir, sayı 4, Mayıs 2002, s.8-11.

Okay, Orhan, “Huzur: Yüzbinlerce Ruh Bir Araf’ta”, Hece (Türk Romanı Özel Sayısı), sayı 65-67, Mayıs-Temmuz 2002, s.591-599.

Uçman, Abdullah, “Mücevherlerin Sırrı”, Kitap-lık, sayı 53, Mayıs-Haziran 2002, s.174-178.

Enginün, İnci, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Türk Dili, sayı 606, Haziran 2002, s.491-493.

Asiltürk, Baki, “Bir Gül Bu Karanlıklarda”,  Hürriyet Gösteri, sayı 238, Haziran 2002, s.20-21.

Gündüz, Olgun, “Türkiye’nin batılılaşma Serüveninde Özgün Bir portre: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Tezkire, sayı 11, Temmuz-ekim 2002, s.108-121; Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, sayı 3, s.13-28.

Savaş, Metin, “Huzur’da Ayna Motifi”, Dergâh, sayı 149, Temmuz 2002, s.23.

Ayvaz, Emre, “Tanpınar İçin Üç Derkenar: Sevinç, Kafa Karışıklığı, Burukluk” (Mücevherlerin Sırrı hakkında), Akşam-lık, sayı 9, 5 Temmuz 2002, s.3.

Yavuz, Hilmi, “Huzur, Bir ‘Müzikal Roman’ mı?”, Zaman, 31 Temmuz 2002; Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul 2005, s.101-103.

Alver, Köksal”, “Ahmet Hamdi Tanpınar: Türk Muhafazakârlığının Estetiği”, Tezkire, sayı 11, Temmuz-Ekim 2002, s.101-107.

Şişmanoğlu, Şehnaz, “Mahur Beste’de ‘Ayna’lanan ‘Eksiklik’ Sorunu”, E, sayı 41, Ağustos 2002, s.76-78.

Hızlan, Doğan, “Huzur’u Tanpınar’da Bulanlar” (Bir Gül Bu Karanlıklarda hakkında), Hürriyet¸21 Ağustos 2002; (Yalnızlık Kahvesi, İstanbul 2003, s.270-271).

Kahraman, Âlim, “Tanpınar yayıncılığı Üzerine Bazı Dikkatler ve Tanpınar’ın Bilinmeyen İki Yazısı”, Kaşgar, sayı 29, Eylül-Ekim 2002, s.70-85.

Alptekin, Turan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Romanları”, Hürriyet Gösteri, sayı 242, Ekim 2002, s.46-51.

Törenek, Mehmet, “Beş Şehir Etrafında”, Dergâh, sayı 152, Ekim 2002, s.16-18.

Eğin, Oray, “Tanpınar’dan Bir Hazine” (Edebiyat Dersleri hakkında), Milliyet Kültür-Sanat, 28 Kasım 2002.

Yavuz, Hilmi, “Kırtipil Bir Defter”, Kitap-lık, sayı 56,  Kasım-Aralık 2002, s. 128-129.

Uç, Himmet, “Hep O Şarkı ve Mahur Beste Arasında Bir Mukayese”, İlmî Araştırmalar 13, Aralık 2002, s.183-190.

2004

Kerman, Zeynep, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Tarihi’ni Yeniden Okurken”, Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara 2004, s.253-260.

Yardım, Mehmet Nuri, “Dörtbaşı Mâmur Bir Edebiyatçı: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Unutulmayan Edebiyatçılarımız, İstanbul 2004, s.99-102.

Balcı, Yunus, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirinde ‘Ayna’ Üzerine”, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, sayı 11, 2004, s.69-84.

Alptekin, Turan, “Şiirde Estetik Biçimleniş ve Aktarımı”, Hürriyet Gösteri, sayı 256, Şubat 2004, s.49-52.

Işın, Ekrem, “Tanpınar’ın İstanbul’u Üzerine Düşünceler”, Kitap-lık, sayı 69, Şubat 2004, s.54-57.

Kaplan, Safa, “Yahya Kemal ve Tanpınar Oryantalist miydi?”, Adam Sanat, sayı 217, Şubat 2004, s.36-41.

Türk, Bahadır, “Doğu Bahçelerinde Batılı Bir Bakışın Huzur(suzluk)u: A. H. Tanpınar ve Türk Muhafazakârlığı”, Liberal Düşünce, sayı 34, Bahar 2004, s.59-65.

Yener, Ali Galib, “Geçmişin Muhafazası, Postmodern Okuma ve Tanpınar’a Yeniden Dönmek”, Hece, sayı 87, Mart 2007, s.12-16.

Enginün, İnci, “Teslim”, Baykan Sezer’e Armağan, İstanbul Mart 2004, s.521-529.

Doğan, Âbide, “Huzur’un Huzursuz Kadını: Nuran”, Türk Dili, sayı 628, Nisan 2004, s.339-347.

Abacı, Tahir, “Huzur Hangi Makamda Bestelendi”, Varlık, sayı 1159, Nisan 2004, s.30-33.

Sunat, Haluk, “Tanpınar’ın Yazınsal Metni, Müzik ve ‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakış’”, Varlık, sayı 1160, Mayıs 2004, s.68-72.

Andı, M. Fatih, “Zülüflü Eliflerin Meleği Yahut Tanpınar’da Hattın Estetiği”, Kaşgar, sayı 37-38, Mayıs-Ağustos 2004, s.195-2002; Hayata Edebiyattan Bakmak, İstanbul 2006, s.117-127.

Kayaalp, Levent, “İmkansız Babalık” [Mahur Beste ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında bir okuma], Virgül, sayı 74, Haziran 2004, s.18-24.

Okay, Orhan, “Politika Batağında Derbeder Bir Şair: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hece, sayı 90-92, Haziran-Ağustos 2004, s.497-505.

Coşkun, Betül, “Tanpınar’ın Siyasete Bakışı ve Siyasî Yaşamı”, Hece, sayı 90-92, Haziran-Ağustos 2004, s.506-510.

Örgen, Ertan, “Siyasetin Durağında Edebiyatın İçinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Samet Ağaoğlu”, Hece, sayı 90-92, Haziran-Ağustos 2004, s. 536-544.

Eşitgin, Dinçer, “Tanpınar’ın Mavi Maviydi Gökyüzü adlı Şiiri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sayı 52-53, Haziran-Temmuz 2004, s.35-36.

Irzık, Sibel, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Şehir ve Zaman”, İstanbul, sayı 51, Ekim 2004, s.132-134.

Tökel, Dursun Ali, “Tanpınar’ın Bizim Hikâyemizi Arayışı ve Bu Arayışta Hüseyin Su’nun Yeri”, Kafdağı, sayı 27, 2004, s.12-16.

2006

Gürbilek, Nurdan, “Bitmeyen Çıraklık – Benjamin ile Tanpınar’da Kayıp ve Kurtarma”, Victoria R. Holbrook’a Armağan, İstanbul 2006, s.183-232.

Uçman, Abdullah, “Değişen Değerler karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I, sayı 7, 2006, s.479-509.

Demiralp, Oğuz, “Türk Romantiği Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar”, (Modernleşme ve Batıcılık), Satırlar Arasında Aylaklık, İstanbul 2006, s.177-191.

Duman, Halûk Harun, “Edebiyata Adanmış Bir Hayat: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Journal of Social Sciences, sayı 3, Kış 2006, s.33-46.

Oral, Mustafa, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Anlatı Sanatında Antalya: Akdeniz’e İnmenin Anlamı Üzerine Düşünmek”, Folklor/Edebiyat, sayı 48, 2006, s.227-236.

Öztürk, Hasan, “Aydaki Kadın Romanında Yazarlar”, Dergâh, sayı 195, Mayıs 2006, s.6, 22

Öztürk, Serdar, “Tanpınar’ın Oyun Dünyaları: Sinema-Enstitü-Kıraathane”, Toplum ve Bilim, sayı 106, 2006, s.155-173.

Enginün, İnci, “Tanpınar’ın Mükemmellik Çabası-Şiir Müsveddeleri Üzerinde Bir Deneme”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları II, (Orhan Okay Armağanı), Harvard 2006, s.37-50.

Kahraman, Âlim, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Gemi Metaforu”, Journal of Turkish Stadies /Türklük Bilgisi Araştırmaları II, (Orhan Okay Armağanı), Harvard 2006, s.95-105.

Zavotçu, Gencay, “Tanpınar’ın İki Eserinde Musiki, Lezzet ve Tad Temaları”, Journal of Turkish Stadies /Türklük Bilgisi Araştırmaları II, (Orhan Okay Armağanı), Harvard 2006, s.379-384.

Köroğlu, Erol, “Tanpınar’a Göre Ahmet Midhat: Esere Hayattan Girmek yahut Eseri Hayatla Yargılamak”, Merhaba Ey Muharrir – Ahmet Midhat Üzerine Eleştirel Yazılar, (haz.: Nüket Esen –  Erol Köroğlu), İstanbul 2006, s.329 – 337.

Öztürk, Veysel, “Tanpınar’da Sanatın Meşrulaşması”, Parşömen, sayı 1, Kış 2006, s.1-22.

İpekçi, Leyla, “Baba Olmak Oğul Olmak” (Saatleri Ayarlama Ensitütüsü hakkında), Virgül, sayı 91, Ocak 2006, s.26-29.

İnci, Handan, “Tanpınar’ın Nuri İyem’i / Nuri İyem’in Tanpınar’ı”, Sanat Çevresi, sayı 327, Ocak 2006, s.76-80.

Kırımlı, Bilal, “Bir Aşk Romanı. Huzur veya Ben Neyim ve Bu Hal Neyin Nesi?” Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı 19,  Bahar 2006, s.343-362.

İmzasız, “Tanpınar’da Musiki” (N. T. Karaca’nın A.H.Tanpınar ve Musiki adlı kitabı hakkında), Kitap Zamanı, 6 Mart 2006, s.59

Uçman, Abdullah, “Tanpınar’ın Mirası ve Mehmet Kaplan”, Dergâh, sayı 194,  Nisan 2006, s.9.

Demircan, Ömer, “Tanpınar ve Devrik Cümle”, Kitap-lık, sayı 93, Nisan 2006, s.118-123.

Büyüker, Kâmil, “Tanpınar’ın Nefesi: Musiki” N. T. Karaca’nın A.H.Tanpınar ve Musiki adlı kitabı hakkında), Kitap Haber, sayı 28, Nisan-Mayıs 2006, s.36-37.

Uçkan, Ayşe, “Unutulmayan Kitaplar: Huzur”, Kitap Haber, sayı 28, Nisan-Mayıs 2006, s.90-93.

Öztürk, Hasan, “Aydaki Kadın Romanında Yazarlar”, Dergâh, sayı 195, Mayıs 2006, s.6, 22.

İnci, Handan, “Eşik’te Bir Yazar”, Eşik Cini, sayı 3, Mayıs-Haziran 2006, s.4-6.

Anar, Turgay, “Evin Sahibi Hikâyesinde Korkunun Mekânı Olarak Tanpınar”, Eşik Cini, sayı 3, Mayıs-Haziran 2006, s.18-25.

Demiralp, Oğuz, “Erenköy’de Bir Kadın, bir Erkek”, Eşik Cini, sayı 3, Mayıs-Haziran 2006, s.44-46.

Berksoy, Berkiz, “Bir Entelektüel Olarak Tanpınar”, Doğu-Batı, Entelektüeller III, sayı 37, Mayıs-Temmuz 2006, s.111-131.

Tolunay, İsmail, “İstanbul’u Nasıl Anattılar” (M.A. Ersoy, A.H.Tanpınar, N.F.Kısakürek), Kitap Haber, sayı 29, Haziran-Temmuz 2006, s.16-19.

Çağlıyan, Zeyneb, “Erken Cumhuriyet Dönemi Sentezci Muhafazakârlığı’nda Değişim: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernleşmesi”, Muhafazakâr Düşünce, sayı 9-10, Yaz-Güz 2006, s.79-99.

Kerman, Zeynep, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Resim ve Musiki: ‘Mâhur Sularında Tutuşan Gemi’”, Türk Edebiyatı, sayı  394, Ağustos 2006, s.34-38.

Durukan, Deniz, “A.H.Tanpınar-Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Varlık, sayı 1187, Ağustos 2006.

Uçan, Hilmi, “Entelektüelin Kimliği, İşlevi ve Bir Entelektüel Olarak Tanpınar”, Hece (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.17-

Berksoy, Berkiz, “Tanpınar’da eleştirel ve Karşılaştırmacı Düşüncenin Estetiği: Contrepoint”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2007, s.34

Yener, A. Galib, “Tanpınar’daki Biz –  Bizdeki Tanpınar”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.87-92.

Şevki, Abdullah, “Toplumumuza Bakış Açısı ve Siyasi Duruşu Yönünden Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.93-98.

Özgül, M. Kayahan, “Edib Tanpınar’dan Edebiyat Tarihçisi Tanpınar’a”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.99-114.

Yıldız, Nalan, “Şairin Aynasındaki Kara Kedi”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.171-179.

Samsakçı, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sinema”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.195-203.

Yanar, Işık, “Zaman Algılarında Simge ve Temsil”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.232-240.

Samsakçı, Mehmet, “ ‘Yeni Debussy’ler Aldım. Behemehal Gelin…”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.285-289.

Anar, Turgay, “Tanpınar’ın Bilinmeyen Dört Yazısı”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.299-315.

Günaydın, Yusuf Turan, “Tanpınar Bibliyografyasına Ek”, Hece, (Tanpınar Özel Sayısı), genişletilmiş 2. baskı, Ağustos 2006, s.341-367

Samsakçı, Mehmet, “Tanpınar’a Göre ve Tanpınar’da Yeni ve Modern”, Dergâh, sayı 199, Eylül 2006, s.17-18.

Batmankaya, Murat, “Tanpınar Rehberliğinde Bir Şairin Nesir Dünyasına ‘Kolalı Yaka’dan Giriş”, Eşik Cini, sayı 5, Eylül-Ekim 2006, s.106-110.

Tosun, Necip,  Yaralı Bilinç’te Müzik, Zaman ve Rüya Estetiği /Ahmet Hamdi Tanpınar Öykücülüğü  Hece Öykü, sayı 10, Ekim 2006.

Erdoğan, Tamer, “ ‘Bir Geçiş ve Medeniyet Mücadelesi Devri’ Edebiyat Tarihi” (XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin YKY baskısı üzerine), YKY Haber Bülteni, Aralık 2006, s.5.

Hızlan, Doğan, “Efsane Kitap Vitrinlerde” (XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin YKY baskısı), Hürriyet, 30 Aralık 2006.

2008

Işın, Ekrem, “Huzur’un Huzurunu Kaçıran Kuartet”, (Z. Bayramoğlu’nun Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler adlı kitabı hakkında), Kitap-lık, sayı 112, Ocak 2008, s. 96-98.

“Günlüklerin Işığında Tanpınar’ı Değerlendirdiler: Beşir Ayvazoğlu, Fatma K. Barbarosoğlu, Abdullah Uçman, Sevengül Sönmez”, Kitap Zamanı, yıl 2, sayı 24, 7 Ocak 2008, 10-11.

İğrek, Musa, “Yazarın Hayatı Eserine Dahil Mi?”, Kitap Zamanı, yıl 2, sayı 24, 7 Ocak 2008, 8.

“Osmanlı Cahil, Darbe Gerekli”, Kitap Zamanı, yıl 2, sayı 24, 7 Ocak 2008, 9.

Hızlan, Doğan, “Budalalık Deryası Bir Hayatım Var”, Hürriyet, 7 Ocak 2008.

Ünlü, Ferhat, “Bir Ejderhadan Kurtulmuş Olduk”, Sabah, 9 Ocak 2008.

Ayvazoğlu, Beşir, Tanpınar’ın Günlükleri Hakkında Düşünceler”, Zaman, 10 Ocak 2008.

Yavuz, Hilmi, “’Kırtıpil’ mi, değil mi? Evet, ‘Hangi Tanpınar (1)’”, Zaman, 23 Ocak 2008.

Yavuz, Hilmi, “’Kırtıpil’ mi, değil mi? Evet, ‘Hangi Tanpınar (2)’”, Zaman, 30 Ocak 2008.

Koşar, Emel, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde ‘Uyku’ İzleği, “Özgür Edebiyat, Ocak-Şubat 2008, sayı 7, s. 91-98.

Bayramoğlu, Zeynep, “Ekrem Işın’a Teşekkür”, Kitap-lık, sayı 113, Şubat 2008, s.90-91.

Enginün, İnci – Kerman, Zeynep, “Tanpınar, Sükût Suikastına Uğradığına İnanıyordu”, (konuşan: Beşir Ayvazoğlu), Türk Edebiyatı, sayı 412, Şubat 2008, s. 4-17.

“Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa”, (İnci Enginün ile Söyleşi), Dergâh, sayı 216, Şubat 2008, s. 12-15.

Erdoğan, Mehmet, “Bir Eleştirmen Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar I”, Dergâh, sayı 216, Şubat 2008, s.11, 20.

Okay, M. Orhan, “Tanpınar ‘Tahayyülümüzde Kalsın Eski Haliyle’”, Türk Edebiyatı, sayı 412, Şubat 2008, s. 18-20.

Muradoğlu, Abdullah, “Tanpınar’la Başbaşa”, Yeni Şafak, 7 Şubat 2008.

Yardım, Mehmet Nuri, “Tanpınar Bir Efsane mi?”, Yeni Çağ, 9 Şubat 2008, s. 13.

Bayazoğlu, Ümit, “Kırtıpil Hamdi Bey’le Yüzbaşı Selahattin”, Birgün, 10 Şubat 2008.

Karagözoğlu, Mehlika, “Zeynep Kerman Tanpınar’ın Günlüklerini Anlattı”, Sanatalemi.net, 13 Şubat 2008.

Yardım, Mehmet Nuri, “İnci Enginün ve Zeynep Kerman ile Tanpınar’ın Günlükleri Üzerine”, sanatalemi.net, 13 Şubat 2008.

Erdoğan, Mehmet, “Bir Eleştirmen Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar II”, Dergâh, sayı 217, Mart 2008, s.18, 19.

Kahraman, Hasan Bülent, “Anlar/Zamanlar: Tanpınar’ın Günlükleri: Yıkımın Romanı”, Varlık, sayı 1206, Mart 2008, s. 28-32.

Ayvazoğlu, Beşir, “İki Meteliksiz: Dostoyevski ve Tanpınar”, Zaman, 27 Mart 2008, s. 13.

Emre, İsmet, “’Hatırlama’ Şiirini Tahlil Denemesi”, Buruciye Edebiyat, sayı 2, Nisan 2008, s. 53-58.

Kılıçkaya, A. Hamit, “Kuşlar Puslu Sabahta Yüzüyorlardı”, Kılavuz, Bahar, sayı 48, Nisan 2008, s. 21-24.

Şahin, Seval, “Ölüm Ayrı Bir Keyfiyet – Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde Ölüm İzleği”, Türk Edebiyatı, sayı 414, Nisan 2008, s. 36-43.

Uçman, Abdullah, “Tanpınar’ın Günlükleri”, Kitap-lık, sayı 115, Nisan 2008, s. 108-113.

Atsız, Yağmur, “Tanışsalar Acaba Hangisi Hangisinden Borç İsterdi?-İki Züğürd: Tanpınar ve Balzac”, türk Edebiyatı, sayı 415, Mayıs 2008, s. 44-53.

Karataş, Turan, “Gözden Geçirilmiş Huzur Yazarı”, Yeni Şafak Kitap, 7 Mayıs 2008, s. 10.

İleri, Selim, “Tanpınar Üzerine Yazılar”, Radikal Kitap, 29 Mayıs 2008, s. 5.

Berksoy, Berkiz, “Tanpınar’da Eleştirinin Poetikası, Göndermeler ve Asymptote-Kavuşmamazlık”, Evrensel Kültür, sayı 198, Haziran 2008, s. 71-74.

Çongur, H. Rıdvan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Zaman’ı Yaşamak”, Türk Dili, sayı 678, Haziran 2008, s. 499-503.

Malhun, Saliha, “Kayıp Buhurdan ve Tanpınar Günlükleri I”, Yedi İklim, sayı 219-220, Haziran-Temmuz 2008, s. 75-80.

Batur, Enis, “Tanpınar’la Başbaşa”, Cumhuriyet Kitap, sayı 962, 24 Temmuz 2008, s. 3.

Demiralp, Oğuz, “Yeniden Huzur”, Kitap-lık, sayı 118, Temmuz-Ağustos 2008, s. 49-56.

Doğan, Hulusi-Erol, Mustafa, “Huzur’da Ekonomik Eksenli Tespit ve Öngörüler”, Türk Dili, sayı 624, Aralık 2008, s. 601-612.

Altıntaş, Selma, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ Romanının Sinemaya Uyarlanabilirlik Açısından Marcel Proust’la Karşılaştırılması”, I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi-Tudok 2006 – 11-13 Eylül Bildiriler, İstanbul, 2008, s. 543-547.

 

2010

Tümer, Cem Şems, “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Ait Belgelere Ek”, Türk Edebiyatı, sayı 435, Ocak 2010, s. 46-49.

Ayvazoğlu, Beşir, “Dergâh Yayınevi ve Armağan Kitapları”, Zaman, 4 Şubat, 2010.

Aydın, Nesrin, “Modernist Roman ve Tanpınar”, Dergâh, Nisan 2010, sayı 242, s. 4-6.

Okay, Orhan, “Prof. Dr. M. Orhan Okay’ın Tanpınar Biyografisi Çıktı: ‘Biyografi, Tarihin Üvey Evladıdır”, (konuşan: Nilay Altunay), Türk Edebiyatı, sayı 438, Nisan 2010, s. 4-12.

İğrek, Mustafa, “Tanpınar’ın Tek Parti Anlayışı İnandığı Değerlerle Çelişkili”, Kitap Zamanı, sayı 51, 5 Nisan 2010, s. 20-21.

Akın, Hüseyin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirinde Zaman”, Dergâh, sayı 241, Mayıs 2010.

Bülbül, Yusuf, “Tanpınar’ın ‘Huzur’u Dizi Oluyor”, Zaman, 6 Temmuz 2010, s. 19.

Uçman, Abdullah, “Huzur’un Mümtaz’ı”, Roman Kahramanları, Ekim-Kasım-Aralık 2010, sayı 4, s. 15-27.

Hızlan, Doğan, “Derinlemesine Tanpınar”, Hürriyet, 3 Kasım 2010.

Balcı, Yunus, “Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Turkish Studies Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları, cilt 1, vol. 4, 1-I, Winter 2009, s. 5-28.

Coşkun, Betül, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Poetikasının Temel Yapı Taşı Olarak Rüya”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 1, Kış 2010, s. 29-80.

Yuva, Hümeyra, “Ayna ve Zaman”, Dergâh, c. XXI, sayı 250, Aralık 2010, s. 22-23.

Emre, İsmet, “Türk Edebiyatından Bir Simulasyon Roman: Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Roman ve Siyaset Metin Tahlilleri I, Ankara, 2010, s. 151-160.

 

2012

Sırtı, Ezgi, “Bir ‘Mahur Beste’”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, kış 5, 2012, s. 285-297.

Aydın, Nesrin, “’Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nda Bir Dönüm Noktası Olarak İdealden Eksiğe Doğru Kadın Olgusu”, Dergâh, sayı 264, Şubat 2012, s. 11-23.

Asiltürk, Bâki, “Tanpınar’ın Mektup ve Günlüklerinde Şiirle İlgili Düşünceler”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 127-140.

Atiker, Mustafa, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Eleştirisi Anlayışı”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 93-118.

Doğan, D. Mehmet, “Sunuş: Tanpınar’la Devam Etmek”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 7-10.

Enginün, İnci, “Tanpınar ve Çocuklar”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 39-54.

İnci, Handan – Buçukcu, Öner, “Sempozyum Notları”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 191-202.

Kahraman, Âlim, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünyasında ‘Mahpus’”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 119-126.

Kurtoğlu, Mehmet, “Hülyadan Hakikate Tanpınar’ın Paris’i”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 149-158.

Okay, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 11-20.

“Orhan Okay’la Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Mülakat”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 159-168.

Öz, Asım, “Ayrı Ufukların Refakati: İbnülemin Mahmud Kemal İnal ve Ahmet Hamdi Tanpınar”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 55-78.

Sakallı, Fatih, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde ‘Erkekler’”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 79-92.

“Tartışma: D. Mehmed Doğan-Ercan Yıldırım-Besim F. Dellaloğlu”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 169-190.

Uçman, Abdullah, “Ölümünün 50. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Hatırlamak”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 2, sayı 5, Mayıs 2012, s. 21-38.

Gariper, Cafer, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bakışıyla Yunus Emre”, Bizim Külliye, sayı 5, Haziran-Ağustos 2012, s. 74-79.

Öz, Asım, “On Yılların Dikkatsizliği”, Umran, Ağustos 2012, s. 59-66.

Hızlan, Doğan, “Kaderi Kitap Olanlar”, Hürriyet, 3 Ekim 2012.

Ayaydın, Kibar, “Estetik Algının Bellek Zamanında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 57-60.

Beyaz, Yasin, “Bir Hülya Adamının Romanı Üzerine Bir Değerlendirme”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 34-49.

Demir, Yavuz, “’Huzur’suzluğun ‘İntibah’ı”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 28-33.

İğrek, Musa, “Sanatkârın Gazabı ve Kini de Sanatkârca Olmalı”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 24-27.

Sağlık, Şaban, “’Ya… Ya…’ mı ‘Hem… Hem…” mi? Yoksa Başka Bir Şey mi? Tanpınar’ı Hangi Bağlaçla Okumalı?”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 18-23.

Tökel, Dursun Ali, “Tanpınar, Ama Hangi Tanpınar”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 7-14.

Yavuz, Hilmi, “’Kırtıpil mi, Değil mi? Evet, ‘Hangi Tanpınar?’, Temrin, sayı 46, 2012, s. 15-17.

Yıldırım, Tahsin, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ne Dair”, Temrin, sayı 46, 2012, s. 50-56.

 

2014

Riker, Martin, “A Ramshackle Modernity – The Time Regulation Institute”, The New York Times, 3 Ocak 2014.

İmzasız, “ABD Tanpınar’ı Keşfediyor”, Milliyet, 6 Ocak 2014.

Gülsoy, Murat, “Baba, Oğul ve Kutsal Roman”, Peyniraltı Edebiyatı, sayı 14, Mayıs 2014, s. 7-8.

Öztürk, Gökhan, “Modernleşmemiz ‘Mübarek’ Olsun”, Peyniraltı Edebiyatı, sayı 14, Mayıs 2014, s. 6.

Taner, Haldun, “Narmanlı Yurdundaki Bekâr Odası”, Peyniraltı Edebiyatı, sayı 14, Mayıs 2014, s. 9-10.

Tunç, Ayfer, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünyasına Giriş Kapısı: Öyküleri”, Peyniraltı Edebiyatı, sayı 14, Mayıs 2014, s. 3-4.

Balkız, Hande, “Tanpınar’da Aykırı Adımlar: Sabiha”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 86 – 99.

Çetindaş, Dilek, “Kutsalın-Hazzın-Sukut ve Günahın Ekseninde, Hayalden Hakikate Tanpınar’ın Kadın Kahramanları”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 39 – 62.

Karabıyık, Hasan, “Namazında Olmasa da Niyazında, Evli Olmasa da Aşkında Tanpınar: Müzmin Bir Mütereddit, Münzevî Bir Mütefekkir, Mücehhez Bir Mütecessis”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 9 – 38.

Katipoğlu, Nilgün, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Edebiyat, Muhyiddin İbn Arabi’de Felsefe: Kadın”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 63 – 85.

Kini, Mehmet Kaan, “Ahmet Hamdi Tanpınar Öz Yaşamı ve Kült Eseri Huzur’da Kadın 100”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 100 – 121.

Koç, Can Olpak, “Tanpınar’ın Kadın Karakterlerinde ‘Acı’nın Arketipi”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 144 – 156.

Yıldız, Nalan, “Biz Bir Mazî Aynasında Öpüştük”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 122 – 143.

Yüksel, Sevda, “Tanpınar’da Kadın”, Tanpınar’da Kadın, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Temmuz 2014, s. 157.

İlhan, Hikmet, “Huzur ve Benim Adım Kırmızı Romanlarında Doğu ve Batı Sanatı Algısı ve Etkisi”, Kitap-lık, sayı 169, Eylül-Ekim 2013, s. 139-141.

2016

Yunus Balcı, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman Dili Üzerine Bir Yaklaşım”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 1, 2016, s.430-436.

 

2018

Sema Üstün Külünk, “Reading Works of Tanpınar and Pamuk on İstanbul as Intersemiotic City Translations”, Folklor/Edebiyat, cilt: 24, sayı: 95, 2018, s.213-239.

Esra Sazyek, “Anılarda Tanpınar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 62, 2018, s.201-226.

2020

Dursun Karakaya, “Bir ‘Göçmen’ ve Bir ‘Yerli’: Özdamar ve Tanpınar’da Vatan Kavramı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 2020, s.437-448.

Derya Güler Aydın, “Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Weber’in İzsürümü: Rasyonel ve İrrasyonel Değerler”, Bilig, sayı: 94, 2020, s.29-50.

2022

Emre Ayvaz, Saadet Denen Şey, Manifold, 28 Haziran 2022.

Emre Ayvaz, “Her Şey, Bir Süreliğine, Yerli Yerinde”, Kitap-lık, Kasım-Aralık 2022, sayı: 224, s.91-107.

 

1935
Şevket, Hıfzı (Rado), “Aydınlık ve Karanlık”, Varlık, sayı 36, 1 İkincikânun 1935, s.16-18.
1938
Karakan, A. “Şiir Telakkisi ve Şiirleri”, Gençlik, sayı 27, 16 Temmuz 1938.
1941

Yazar, M. Behçet, “Edebiyatçılarımızı Tanıyalım: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yedigün, sayı 430, 2 Haziran 1941, s.14, 18.

Saffet Tanman, “Abdullah Efendi ve Rüyaları”, Tasviriefkar, 3 Birinciteşrin 1941, s.2.

1943
Kaplan, Mehmet, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, Tasvir-i Efkâr,  18 İkinciteşrin 1943.
1945
Ülken, Hilmi Ziya, “Güneş Altında”, Ankara, sayı 13, 1 Eylül 1945.
1947

 

 

 

Tanyol, Cahit, “Beş Şehir”, İstanbul, sayı 1, Ocak 1947, yıl 4, s.53-55.

Körükçü, Mehmet, “Beş Şehir”, Varlık, sayı 329, Kasım 1947, s.20.

1953
Obal, Rafet, “Huzur”, Yelpaze, 13 Mayıs 1953. Hece’de 1959 
1956

Burdurlu, İbrahim Zeki, “Kitap Eleştirileri: Yaz Yağmuru”, Yücel, sayı 157/4, Şubat 1956, s.247-250.

Uzer, Suat, “Yaz Yağmuru-Abdürrezak Efendi”, Türk Sanatı, sayı 46, Nisan 1956, s.10-11.

Çelebi, Asaf Halet, “19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, Türk Yurdu, sayı 259, Ağustos 1956, s. 151-154; Asaf Halet Çelebi-Bütün Yazıları, (Haz.: Hakan Sazyek), İstanbul 1998, s.365-369.

Çağlar, Behçet Kemal, “Tanpınar’ın Yeni Eseri” (Yaz Yağmuru), Tercüman, 15 Ağustos 1956.

Doğan, Ayhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Şiiri I-II”, İstanbul, sayı 8-9, Ağustos-Eylül 1956, s.15-18, 12-22; Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yeni Oluşumlar, Ankara 1999, s.91-130.

1959
Cimcoz, Adalet, “Ahmet Hamdi Tanpınar Hasta”, Ulus, 13 Mart 1959.
1961

Ülken, Hilmi Ziya, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Vatan, 9 Şubat 1961.

Kaplan, Mehmet, “Bir Gül Bu Karanlıklarda”, Türk Yurdu, sayı 294, Mart 1961, s.1-4; Edebiyatımızın İçinden, İstanbul 1978, s.144-154.

Âdil, Fikret, “Şair ve Çevresi”, Yeni İstanbul, 7 Mart 1961.

Âdil, Fikret, “Tanpınar ve Zaman”, Yeni İstanbul, 8 Mart 1961.

Alangu, Tahir, “Tanpınar’ın Şiirleri”, Vatan, 13 Mart 1961.

İmzasız, “Kitaplar: Tanpınar’ın Şiirleri”, Sır, sayı 38, 13 Mart 1961, s.33.

Çağlar, Behçet Kemal, “Beş Şehir”, Vatan, 14 Mart 1961.

Yetkin, Suut Kemal, “Bir Şiir Dünyası: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Dili, sayı 115, Nisan 1961, s.433-436.

Alangu, Tahir, “Beş Şehir”, Vatan, 4 Nisan 1961.

Ergüven, Rebia Âkil, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Le Journal d’Orient, İstanbul, 6 Nisan 1961.

Cumalı, Necati, “Tanpınar’ın Şiirleri”, Varlık,  sayı 548, 15 Nisan 1961, s. 12-13.

Tecer, Ahmet Kutsi, “Tanpınar’ın Şiirleri”, Varlık, sayı 549, 1 Mayıs 1961, s.6-7.

Uyguner, Muzaffer, “Tanpınar’ın Şiirleri”, Yeditepe, sayı 42, Haziran 1961, s.5.

Köksal, Ahmet, “Tanpınar’da Zaman”, Vatan, 25 Haziran 1961.

Ürgüp, Fikret, “Şair”, Yeditepe, sayı 43, Temmuz 1961, s.4.

İmzasız, “Şiirler”, Düşünen Adam, 23 Ağustos 1961, s.29-30.

Siaves, B. De, “Ahmet Hamdi Tanpınar (Nos Grands-Ecrivains)”, Le Journal d’Orient, İstanbul, 19-21 Kasım 1961.

1963

Kaplan, Mehmet, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, İstanbul 1963; 2.b. 1983.

Ürgüp, Fikret, “Tanpınar’da Abes Duygusu”, Yeditepe, sayı 79, Ocak 1963, s.15.

(Hece’de: Fikret Gürgür, “Tanpınar’da Abes Duygusu”, Yeditepe, sayı 147, 16-31 Ocak 1963)

Tecer, Ahmet Kutsi, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1963.

(imzasız), “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yelken, sayı 72, Şubat 1963, s.18.

Kabaklı, Ahmet, “Aydınlığı Kıt Gecemiz”, Tercüman, 3 Şubat 1963.

(imzasız), “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yelken, sayı 85, Mart 1964, s.28.

Eyüboğlu, Sabahattin, “Tanpınar’da Zaman”, Yeni Ufuklar, sayı 130, Mart  1963, s.1-5.

Siyavuşgil, Sabri Esat, “Yılların Tek Eseri”, Yeni Sabah, 11 Mart 1963.

Fuat, Memet, “Yahya Kemal”, Yön,  27 Mart 1963.

İyem, Nuri, “Tanpınar’ı Anış”, Yeditepe, sayı 84,  Nisan 1963, s.9,14.

Dizdaroğlu, Hikmet, “Yahya Kemal”, Varlık, sayı 598, 15 Mayıs 1963, s.14.

Giraud, René, “Hommage â Ahmet Hamdi Tanpınar”, Orient.  Trimestre, 1963, s.109-110.

1965

Alangu, Tahir, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Cumhuriyet’ten Sonra Hikâye ve Roman”, cilt III, İstanbul 1965, s.583-598.

Tecer, Ahmet Kutsi, “Tanpınar’a Göre Yahya Kemal”, Cumhuriyet, 24 Ocak 1965.

Deligönül, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Şiiri”, Elele, sayı 3, Nisan 1965, s.6-8.

1967

Kaplan, Mehmet, (takdim yazısı), 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 3.b., İstanbul 1967, s.XIV-XVI.

Mercanlıgil, Muharrem, “Ahmet Hamdi Tanpınar Bibliyografyası”, Yeni Yayınlar, sayı 5, Mayıs 1967,  s.97.

1969

Uyguner, Muzaffer, “Beş Şehir”, Halkevi, sayı 33, Temmuz 1969, s.20-21.

Sertkaya, Osman F. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Anarken”, Hisar, sayı 68, Ağustos 1969, s.14-15.

Ertop, Konur, “Tanpınar’ın Edebiyat Üzerine Makaleler’i İçin”, Varlık, sayı 743, 1 Ağustos 1969, s.10. Hece’de Tanpınar’ın Makaleleri İçin

(imzasız), “Beş Şehir”, Tohum, sayı 44, Kasım 1969, s.20-23.

Çavuşoğlu, Mehmet, “Tanpınar’ı Okurken”, Diriliş, sayı 3, Aralık 1969, s.19-25.

1971
Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Zaman”, İstanbul Belediye, Eylül 1971, s.96
1973

Güler, Turgut, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Edebiyatı, sayı 13 Ocak 1973, s.26.

Geçer, İlhan, “Abdullah Efendinin Rüyaları, Yaz Yağmuru”, Hisar, sayı 110(185), Şubat 1973, s.29-30.

Erdoğan, Nuri, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve 1001 Temel Eser”, Tercüman, 14 Şubat 1973.

Fethi Naci, “Huzur”, Yeni Dergi, sayı 102, Mart 1973, s.22-31; Edebiyat Yazıları, İstanbul 1976, s.80-94; Yüz Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul 1981, s.70-81. ; 100 Yılda 100 Roman, İstanbul 1981, s.70-81.

Hilâv, Selahattin, “Tanpınar Üzerine Notlar I-X”, Yeni Ortam¸ 31 Mart-9 Nisan 1973; Yeni Dergi, sayı 106, Temmuz 1973, s.26-41; Edebiyat Yazıları, İstanbul 1993,  s.105-120.

Ertop, Konur, “Sahnenin Dışında Kalamayan Yazar”, Kitaplar, sayı 1, Nisan 1973.

Özyalçıner, Adnan, “Huzur’un Huzursuzluğu”, Yeni a, sayı 13, Nisan 1973, s.3.

İleri, Selim, “İstanbul’da Zaman: Sahnenin Dışındakiler”, Yeni Dergi, sayı 104, Mayıs 1973, s.59-62.

Uçman, Abdullah, “Tanpınar’ın Hikâyeleri”, Hisar, sayı 113, Mayıs 1973, s.20-22.

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar’ın Solculuğu Efsanesi I”, (S. Hilâv’a cevap), Yeni a, sayı 14, Mayıs 1973, s.1, 10-11; “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marksizm I-II” adıyla, Felsefe ve Ulusal Kültür, İstanbul 1975, s.36-55; Kültür Üzerine, İstanbul 1987, s.32-48.

Yavuz, Hilmi, “Huzur”, Milliyet Sanat, 18 Mayıs 1973, s.4. Hece’de sayı 35, 1 Haziran

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar’ın Estetiği”, Yeni a, sayı 15, Haziran 1973, s.1,5; “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Estetiği”adıyla, Felsefe ve Ulusal Kültür, İstanbul 1975, s.56-61; “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Estetiği Üzerine”adıyla,  Kültür  Üzerine, İstanbul 1987, s.54-60.

Hilâv, Selahattin, “Kuruntuya Dayanan Eleştirme”, Yeni Dergi, sayı 106, Temmuz 1973, s.42-52; Edebiyat Yazıları, İstanbul 1993, s.121-131.

Yavuz, Hilmi, “Kaypak Yanıtlar”, (S. Hilâv’a cevap), Yeni a,  sayı 18, Eylül 1973, s.1,4-5.

İnam, Ahmet, “Türk Şiirinde Mistik Yönelimler”, Yeni Dergi, sayı 111, Aralık 1973, s.25-27.

Fethi Naci, “Sahnenin Dışındakiler”, Yeni Dergi, sayı 110, Kasım 1973, s.24-34; Edebiyat Yazıları, İstanbul 1976, s.95-109; 40 Yılda 40 Roman, İstanbul 1994, s.85-100; Yüz Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul 1981, s.151-164; 100 Yılda 100 Roman, İstanbul 1999, s.256-266.

1975

Alptekin, Turan, Bir Kültür Bir İnsan – Ahmet Hamdi Tanpınar ve Edebiyatımıza Bakışlar, İstanbul 1975, s.2001.

Alptekin, Turan, “Bir Kültür Bir İnsan/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Edebiyatımıza Bakışlar: 1.Bölüm:1-7; 2.Bölüm: 1-36; 3.Bölüm:1-5, Orta Doğu, 1 Ekim 1974 – 2 Ocak 1975; Bir Kültür Bir İnsan, İstanbul 1975, 176s., 2.baskı: İstanbul 2001, 219s.

Tural, Sadık Kemal, “Huzur Üzerine”, Hisar, sayı 133(208), Ocak 1975, s.20-21.

Kaplan, Mehmet, “Bursa’da Zaman”, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul 1975, s.81-92.

Dizdaroğlu, Hikmet, “Ölümünün 13. Yıldönümünde Mektuplarıyla Tanpınar”, Varlık, sayı 819, Ocak 1975, s.

E.E., (Ebubekir Eroğlu), “Kitaplar: Mahur Beste/Ahmet Hamdi Tanpınar”, Diriliş, sayı 8, Nisan 1975, s.80-81.

Yavuz, Hilmi, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları”, Milliyet Sanat, sayı 132, 16 Mayıs 1975, s.28.

Kaplan, Mehmet, “Tanpınar’ın Bir Değerlendirmesi”, Bayrak, sayı 48, Haziran 1975, s.8-10.

Kaplan, Mehmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları”, Hisar, sayı 138, Haziran 1975, s.11-13.

Özsezgin, Kaya, “Tanpınar’ın Mektuplarında Resim ve Heykel”, Milliyet Sanat, sayı 135, Haziran 1975.

Uyguner, Muzaffer, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektupları”, Türk Dili, sayı  285, Haziran 1975, s.480-481.

Mutluay, Rauf, “Mahur Beste”, Cumhuriyet, 26 Haziran 1975.

Uyguner, Muzaffer, “Mahur Beste”, Türk Dili, sayı 287, Ağustos 1975, s.464-465.

Öztürkmen, Ömer, “Tanıdığım Şairler-3: Rüya Şairi ve Şiirin Rüyası Bir Dev: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Orta Doğu, 5 Ağustos 1975.

1977

Oktürk, Şerif, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Düşünceler, Görüşler, Özdeyişler, İstanbul 1977.

Kahraman, Mehmet, “Tanpınar’ın Tarih Görüşü I-IV”, Mavera, sayı 2-4, Ocak, Şubat, Mart 1977, s. 32-36; 60-68; 37-40.

Aydın, Mustafa, “Tanpınar’da Doğu-Batı Sentezi”, Pınar, sayı 61, Ocak 1977, s.27-28.

Aykan, Necati, “Tanpınar’ın Sanatı ve Şiirleri”, Pınar, sayı 61, Ocak 1977, s.22-26.

Ak, Mehmed Akif, “Tanpınar’ın Kendi İçinde Bölünmüş İnsanları”, Pınar, sayı 61,  Ocak 1977, s. 3-8.

Akmanlar, Ali, “Mazi Gülü: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hisar, sayı 159, 162, 164, 166, 167;  Mart, Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım 1977; s.18-19, 17-19, 16-18, 17-18.

Kabahasanoğlu, Vahap, “Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Abdullah Efendi’nin Rüyaları (Bir Tahlil Denemesi) I-II”, Toker, sayı 7, 8, Nisan-Mayıs 1977, s.16, 14.

Enginün, İnci, “Ahmet Hamdi Tanpınar’dan”, Türk Edebiyatı, sayı 43, Mayıs 1977, s.14-15.

Kabahasanoğlu, Vahap, “Evin Sahibi”, Toker, sayı 9, Haziran 1977, s.10.

Kahraman, Mehmet, “Tanpınar’da Mücerret Tarih”, Mavera, sayı 11, Ekim 1977, s.24-36.

Yazan, Ümit Meriç, (Zeynep İdrisoğlu adıyla), “Doğumunun 75. Yılında Tanpınar’a Sevgilerle”, Hisar, sayı 157, Aralık 1977, s.10-12; Ebediyetin Huzurunda Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul 2000, s.295-300. (Hece’de Ocak)

Kaplan, Mehmet, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt I, İstanbul 1977, s.13-14.

İmzasız, “Beş Şehir”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt I, İstanbul 1977, s.407-408.

1979

Banarlı, Nihad Sami, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, cilt II, İstanbul 1979, s.1252-1254.

Kaplan, Mehmet, “Adem’le Havva”, Hikâye Tahlilleri, İstanbul 1979, s.154-165.

Danuta, Wroblewska-Chmielowska, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur Romanı”, 1. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, (İstanbul 15-20 Ekim 1973), İstanbul 1979, s.370-373.

Güven, Güler, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Romanı” (Aydaki Kadın), Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları – In Memoriam Ali Nihad Tarlan, vol.3, Harvard 1979, pp. 135-143.

Oktay, Ahmet, “Özel Olarak Tanpınar’da, Genel Olarak Karşı-Yazın’da Üslûp Sorunu Üzerine”, Yazı, sayı 4-5, 1979, s.4-5; Bir Arayışın Yazıları, Bir Yazı’nın Arayışları,  İstanbul 1981, s.21-50.

Yetkin, Suut Kemal, “Ataç ve Tanpınar’la İlk Tanışmam”, Meydan, sayı 568, Nisan 1979, s.25-28.

Kaplan, Mehmet, “Saatleri Ayarlama Enstistüsü”, Hisar, sayı 261, Temmuz 1979, s.6-7.

Tevfikoğlu, Muhtar, “Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Düşünceler, Görüşler, Özdeyişler” (Şerif Oktürk’ün kitabı üzerine), Türk Kültürü, sayı 205, Kasım 1979, s.59-62.

Demiralp, Oğuz, “Taştan Düş Çıkarmak”, Oluşum, sayı 25, Kasım 1979, s.9-12; Kutup Noktası, İstanbul 1993, s.51-55.

Demiralp, Oğuz, “Tanpınar’a Göre Şiir ve Musiki”, Soyut, sayı 12, Aralık 1979, s.2-10.

1981

Güven, Güler, “Öykü Çözümlemesinde Yapısal Yaklaşım ve Bir Örneğin Tanıtımı” (Abdullah Efendi’nin Rüyaları), Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 2, İzmir 1981, s.231-251.

Çavuşoğlu, Mehmed, “Beş Şehir’i Okurken”, Divanlar Arasında, Ankara 1981, s.124-129.

Akarsu, Kenan, “Şair ve Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sanat ve Kültürde Kök, sayı 1, Şubat 1981, s.30.

Kaplan, Mehmet, “Tanpınar Çok Cepheli Bir Şahsiyetti”, Tercüman, 2 Şubat 1981.

Başer, Nami, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü Bir Okuyuş ya da Batı ve Biz”, Hürriyet Gösteri, sayı 6 Mayıs 1981, s.63.

Tekşen, Adnan, “Romancı Tanpınar Neyin Peşindeydi”, Yönelişler, sayı 4, Temmuz 1981, s.19-26.

(imzasız), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bütün Şiirleri”, Yönelişler, sayı 5, Ağustos 1981, s.46-47.

Işın, Ekrem, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Musiki”, Sanat Olayı, sayı 9, Eylül 1981, s.64-68.

Kutlu, Mustafa, “Huzur”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt IV, İstanbul 1981, s.280-281.

Aytaç, Gürsel, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Çağ ve Toplum Hicvi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Milli Kültür, sayı 5, Ekim 1981, s.7-13; Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Ankara 1990, s.142-158.

Ural, Orhan, “Yalnızlığı Değil, İnzivayı Seven Tanpınar”, Hürriyet Gösteri, sayı 13, Aralık 1981, s.15.

Özer, Sevinç, “A. Hamdi Tanpınar: Sahnenin Dışındakiler”, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, sayı 5-6, Aralık 1981, s.71-78.

1983

Atış, Sarah Moment, Semantic Structuring in the Modern Short Story – An Analysis of the Dreams of Abdullah Efendi and Other Short Stories by Ahmet Hamdi Tanpınar, Leiden 1983.

Karaalioğlu, Seyit Kemal, “Huzur”, Türk Romanları, İstanbul 1983, s.261-276.

Ekiz, Osman Nuri, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Boğaziçi, sayı 7, ocak 1983, s.4-7.

Kantarcıoğlu, Sevim, “T. S. Eliot ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Üzerine Düşünceleri I-II”, Milli Kültür, sayı 37-38, Aralık 1982-Şubat 1983, s.42-48; 27-31.

Taner, Haldun, “Ahmet Hamdi Tanpınar” Vatan, 28 Ocak 1962; “Ne İçindeyim Zamanın Ne de Büsbütün Dışında” adıyla, Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, İstanbul 1983, s.28-33; “Ahmet Hamdi Tanpınar” adıyla  Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar (Hazırlayan: Canan Yücel Eronat), İstanbul 1997, s. 78-80.

Kutlu, Mustafa, “Tanpınar’ın Yalan Dünyası”, Yönelişler, sayı 22, Nisan 1983, s.1-7; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 2.b., İstanbul 1987, s.332-339.

Bakırcıoğlu, Ziya, “Bir Yıldız Uzaklığı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirleri” Yönelişler, sayı 23-24, Haziran 1983, s.30-33.

Bakırcıoğlu, Ziya, “Huzur”, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, İstanbul 1983, s.181-196.

Göçgün, Önder, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Beş Şehir’de Erzurum”, Türk Edebiyatı, sayı 119, Eylül 1983, s.51-52.  

Kerman, Zeynep, “Tanpınar’ın Mektuplarının Peşinde”, Türk Edebiyatı, sayı 121, Kasım 1983, s.50-51.

Özçelik, Mustafa, “Terkip Fikri Açısından Huzur”, Yönelişler, sayı 26,  Kasım 1983, s.18-22.

Şahin, Mehmet, “Tanpınar’ın Romancılığı”, Milli Kültür, sayı 43, Aralık 1983, s.52-55.

Behramoğlu, Ataol, “Mahur Beste ve Huzur’da Ulusal Kimlik Arayışları ve Toplumsal Sorunlara Yaklaşım”, Varlık, sayı 915, Aralık 1983, s.23.

Fethi Naci, “Tanpınar’ın Şiir Dünyası”, Hürriyet Gösteri, sayı 37, Aralık 1983; Eleştiri Günlüğü, İstanbul 1986, s.161-163.

1985

Enginün, İnci, “Tanpınar’ın Romanlarında Savaş”, Türklük Araştırmaları, sayı 1, İstanbul 1985, (Hece’de 84) s. 287-306; Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2. baskı,  İstanbul 1992, s. 530-544.

Kerman, Zeynep, “Tanpınar’a Göre Yahya Kemal”, Yahya Kemal Beyatlı Semineri /Bildiriler, Ankara 1985, s.91-97.

Kabaklı, Ahmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türk Edebiyatı, cilt III, 6.b., İstanbul 1985, s.235-247.

Dinamo, Hasan İzzettin, “Tanpınar’la Bir Rastlaşmamız”, Toplum ve Düşün, Ocak 1985, s.55-57.

Korkmaz, Alaaddin, “Bursa’da Zaman Çerçevesinde Bir Şair Bir Hikâyeci”, Doğuş Edebiyat, sayı 28, Mart 1985, s.21-22. (hece)

Ayvazoğlu, Beşir, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü Yahut Bir İnkıraz Felsefesi”, Töre, sayı 169-170, Haziran-Temmuz 1985, s.29-30. (Geliştirilmiş olarak: Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 2. baskı, İstanbul 1987, s.340-354.)

Haser, Melin, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü I-II”, Türk Edebiyatı, sayı 140-141, Haziran-Temmuz 1985, s.55-56.

Genç, Nihat, “Mümtaz’la Hesaplaşırken”, Doğuş Edebiyat, sayı 30, Temmuz 1985, s.23-30.

Tekşen, Adnan, “Abdullah Efendi Hangisi Olmalı?”, Mavera, sayı 104,  Ağustos 1985, s.31-35.

Tuncor, Ferit Ragıb, “Tanpınar, Ahmet Hamdi (1901-1962), Yeni Defne, sayı 49, Eylül 1985, s.5-7.

Öztaş, S. Cahit, “Tanpınar ve Rüya”, Erguvan, sayı 5, 1985, s. 25-26.

1987

 

Demiralp, Oğuz, “Çınar”, Oluşum, Kış 1987, s.24-29.

Ertop, Konur, “Ölümünün 25. Yıldönümünde Tanpınar’ın Bitmemiş Romanı: Aydaki Kadın”, Milliyet Sanat, sayı 160, Ocak 1987, s.27-29.

Yavuz, Hilmi, “Aydın Kavramı ve Tanpınar’ın Huzur’u Üzerine”, Kültür Üzerine, İstanbul 1987, s.61-66.

Okay, Orhan, “Ölümünün 25. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar: Hayatın Batısından Şiirin Doğusuna”, Zaman, 26 Ocak 1987; Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul 1990, s.214-218; Edebiyat ve Kültür Dünyamızdan, Ankara 1991, s. 192-199.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar’ın Tarih ve Kültür Felsefesi”, Geçmişi Yeniden Kurmak, İstanbul 1987, s.11-39 ; Geleneğin Direnişi, İstanbul 1997, s.217-253.

Öztürk, Hasan, “Sanatkâr Tanpınar”, Türk Edebiyatı, sayı 159, Ocak 1987, s.61-63.

Bayrıl, Vural Bahadır, “Benzeri Bulunmayan Edebiyat ve Düşünce Adamı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Ölümünün 25. Yılı: Nergisle Örtülen Havuz”, Güneş, 24 Ocak 1987.

Alptekin, Turan, “Turan Alptekin’le Tanpınar Üzerine Bir Konuşma: Tanpınar Şiiri Bir Şuur Olayı Olarak Görürdü”, (Konuşan: Semih Güngör), Türkiye, 27 Ocak 1987; Suffe Kültür Sanat Yıllığı 1987-1988, İstanbul 1988, s.459-461.

Çağdaş, Hami, “Tanpınar’da Bursa ve Eyüboğlu”, Hürriyet Gösteri, sayı 63, Şubat 1987, s.40-42.

Ardıç, Engin “Kırtipil Hamdi’nin Sefalet ve İhtişamı”, Nokta, 3 Şubat 1987, s.70-73.

Anday, Melih Cevdet, “Ne İçindeyim Zamanın”, Cumhuriyet, 6 Şubat 1987.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar Kimin Tekelinde?”, Tercüman, 8 Şubat 1987.

Oktay, Ahmet, “Tanpınar Üzerine”, Milliyet, 17 Şubat 1987.

Alptekin, Turan, “Hocam, Ustam: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Hürriyet Gösteri, sayı 76, Mart 1987, s.25-27.

Özçelik, Mustafa, “Ölümünün 25. Yıldönümünde Ahmet Hamdi Tanpınar”, İlim ve Sanat, sayı 12, Mart-Nisan 1987, s.78-80.

Bayrıl, Vural Bahadır, “Tanpınar Şiirine Bir Giriş”, Şiir Atı, sayı 3, Nisan 1987, s.35-40.

Ergülen, Haydar, “Azınlık Belleğine Mensup İlk Yabancı: Tanpınar”, Şiir Atı, sayı 3, Nisan 1987, s.32-34.

Günvar, Ali, “Şiirde Yarım Kalmanın Görkemi”, Şiir Atı, sayı 3, Nisan 1987, s.27-31.

Batur, Enis, “Tanpınar’ın Durmuş Saati”, Şiir Atı, sayı 3, Nisan 1987, s.25-26; Yazının Ucu, İstanbul 1993, s.53-55; Smokinli Berduş, İstanbul 2001, s.207-208.

Alptekin, Turan, “Tanpınar’ın Divan Şiiri Üzerine Görüşleri”, Hürriyet Gösteri, sayı 78, Mayıs 1987, s.26-27.

Esen, Nüket, (Sarah Moment Atış’ın Semantic Structuring in the Modern Turkish Short Story. An Analysis of the The Dreams of Abdullah Efendi and Other Short Stories by Ahmed Hamdi Tanpınar”, Leiden 1983, IX, 205s, hakkında tanıtma yazısı), Türk Dili, Haziran 1987, s.376-377.

İpşiroğlu, Zehra, “Gerçeklerden Kaçış Ya Da Özden Yoksun Bir Dünya” (Saatleri Araylama Enstitüsü), Hürriyet Gösteri, sayı 81, Ağustos 1987, s.32-33.

Pamuk, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bitmemiş Romanı Aydaki Kadın-İki Dünya Arasında Kararsız”, Cumhuriyet, 12 Kasım 1987; Öteki Renkler, İstanbul 1999, s.168-171.

İmzasız, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yarım Kalmış Romanı: Aydaki Kadın”, Tercüman, 4 Aralık 1987.

Kaplan, Sefa, “Bir Rüyadan Arta Kalan: Aydaki Kadın”, Söz, 8 Aralık 1987.

 

1989

 

Emil, Birol, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirine Dair”, Türk Edebiyatı, sayı 183, Ocak 1989, s.23-25; Türk Kültür ve Edebiyatından-2: Şahsiyetler,Ankara 1997, s.396-404.

İsen, Mustafa, “Divan Şiirinin Çağdaş Bir Yorumcusu: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Millî Eğitim, sayı 81, Ocak 1989, s.43-52; Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s.345-362.

Kerman, Zeynep, “Büyük Yorumcusu Mehmet Kaplan’a Göre Ahmet Hamdi Tanpınar” Türkiye, 17 Şubat 1989.

Kırayoğlu, Mithat, “Kent ve Ozan/Tanpınar ve Bursa”, Türkiyemiz, sayı 57, Şubat 1989, s.39-52.

1991

Göçgün, Önder, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Erzurumlu Tahsin Hikâyesi Üzerine Notlar”,  Türk Edebiyatı Araştırmaları, Konya 1991, s.567-581.

Kabahasanoğlu, Vahap, “Tanpınar’ın Gül Şiirinde Sanat Estetiğinin Ortaya Çıkışı”, Türk Edebiyatı, sayı 207, Ocak 1991, s.29-30.

Emil, Birol, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan Hâlâ Yaşarken I, II”, Türk Edebiyatı, sayı 207-208, Ocak-Şubat 1991, s.19-21; 10-12.; Türk Kültür ve Edebiyatından-2: Şahsiyetler, Ankara 1997, s.416-434.

Önberk, Nevin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde Rüya Motifi”, Erdem, sayı 19, Ocak 1991, s. 229-240.

Özgüven, Fatih, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Erkekler ve Kadınlar… Sahnenin Üzerinde”, Cumhuriyet Kitap, sayı 47, 10 Ocak 1991, s.6-7. (hece’de sayı 43, Ocak )

Berker, Gündüz, “Onun Ateşi Etrafında Toplanmıştık”, Güneş, 25 Ocak 1991. (hece)

Enginün, İnci, “Tanpınar ve Mehmet Kaplan Üzerine”, Türk Edebiyatı, sayı 209, Mart 1991, s.16-18; Bir Sığınak Olarak Kitap, İstanbul 2001, s.195-200.

İlter, Şahap Sıtkı, “Sanat ve Ahmet Hamdi”, Türk Dili, sayı 23, Mart 1991, s.37-39.

Çetin, Nurullah, “Aydaki Kadın Romanında Tanpınar”, Milli Kültür, sayı 84, Mayıs 1991, s.34-35.

Timur, Taner, “Ahmet Hamdi Tanpınar: Eski Değerler-Yeni İnsan”, Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, İstanbul, 1991, s.311-329.

1993

Oktay, Ahmet, “Tanpınar, Ahmet Hamdi”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950), Ankara 1993, s.1247-1266.

İleri, Selim, “Tanpınar’ın Mektupları”, Milliyet, 6 Şubat 1993.

Alkan, Erdoğan,  “Nerval Şiirinin Rüzgârında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Varlık, sayı 1026, Mart 1993, s.41-44.

Kerman, Zeynep, “Mektupları ve Hatıralarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar”, Dergâh, sayı 37, Mart 1993, s.12-13.

Taş, Berrin, “Bir Mücadeleyi Anlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Behice Boran”, İnsancıl,  sayı 30-31, Nisan-Mayıs 1993.

Enginün, İnci, “Tanpınar’ın Mektupları”, Türk Dili, sayı 498, Haziran 1993, s.463-467; Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat, İstanbul 2001, s.183-188.

Koç, Murat, “Bir Sanatkârın Mektupları I-II”, Türk Edebiyatı, sayı 236-237, Haziran-Temmuz 1993, s.55-56; 46.

Ufuk, Selim, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Türk Yurdu, sayı 70 (416), Haziran 1993, s.77.

Aytaç, Gürsel, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektuplarında İnsan Sıcaklığı”, Cumhuriyet Kitap, sayı 173, 21 Temmuz 1993, s.8-10; “Tanpınar’ın Mektupları”, Edebiyat Yazıları, cilt 3, Ankara 1994, s.111-106.

Baytaş, Serpil, “Tanpınar ve Halk Türküleri”, Varlık, sayı 1031, Ağustos 1993, s.45-46.

Uğurcan, Sema, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Doktor Tipleri”, Dergâh, sayı 42, Ağustos 1993, s.16-18.

Demirtürk, Lâle “Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerine Bir İnceleme”, Varlık, sayı 1032, Eylül 1993, s.30-32.

1995

Yılmaz, Levent, “Tanpınar’dan Mektup Var!”, İstanbul, sayı 17, 1995.

Kutlu, Mustafa, “Türküler ve Şiirimiz”, Yeni Şafak, 25 Ocak 1995.

Asiltürk, Baki, “Şiirin Kutup Noktasında Isınmak”, (O. Demiralp’in Kutup Noktası adlı kitabı hakkında),  Kitap-lık, sayı  13, Ocak-Şubat 1995, s.8-9.

Törenek, Mehmet, “Füsun ve Tesadüf: Tanpınar’ın Şiir Üzerine Görüşleri”, Dergâh, sayı 60, Şubat 1995, s.10-11, 17.

Oğuzertem, Süha, “Hasta Saatler, Bozuk Sıhhatler: Enstitü Sonuna Babasız Bir Yaklaşım”, Defter, sayı 23, Bahar 1995, s.65-83.

Oktay, Ahmet, “Tanpınar: Bir Tereddüdün Adamı”, Defter, sayı 23, Bahar 1995, s.49-61.

Pamuk, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”, Defter, sayı 23, Bahar 1995, s.31-45.

Yenikale, Ahmet, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Akademik Çerçeve, (Türk Poetikası özel sayısı), sayı 4, Bahar 1995, s.64-70.

Fethi Naci, “Eleştiri Günlüğü: Tanpınar’a Göre 1936’da Türk Romanı”, “Tanpınar’a Göre Mizah”, Adam Sanat, sayı 114,  Mayıs 1995, s.18-19.

Törenek, Mehmet, “Roman ve İnsan”, Kalem ve Onur, sayı 8, Yaz 1995, s.44-47.

Öztürk, Hasan, “Sükût Suikastına Kurban Giden Adam: Tanpınar”, Yeni Şafak, 22 Haziran 1995.

Batur, Enis “Tanpınar ve Günlükleri”, Cumhuriyet, 30 Temmuz 1995.

Kırzıoğlu, Banıçiçek, “Tanpınar’da Zaman Nüvesi I-II”, Türk Edebiyatı, sayı 263-264, Eylül-Ekim 1995, s.21-24; 53-54.

Uğurcan, Sema, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Gözüyle Yahya Kemal Beyatlı”, Dergâh, sayı 69, Kasım 1995, s.14-15.

Çoşar, Mevhibe, “Bir Mektup, Bir Hocalık Örneği”, Türk Edebiyatı, sayı 265, Kasım 1995, s.40-41.

1997

Eronat, Canan Yücel (Haz.), Tanpınar’dan Hasan Âli Yücel’e Mektuplar, İstanbul, 1997, 102s.

Köroğlu, Erol, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Zaman Anlayışı”, Cogito, sayı 11, 1997, s.201-222.

İleri, Selim, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sepya Mürekkebi, İstanbul 1997, s.180-181, (ilk çıkış yeri?)

Ayvazoğlu, Beşir, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Aksiyon, 25-31 Ocak 1997, s.56-57. (Hece’den)

Kahraman, Hasan Bülent, “Tanpınar’ı Unutmak”, Radikal, 31 Ocak 1997.

Lekesiz, Ömer, “Bir Yol”, Hece, sayı 2, Şubat 1997, s.34-29; Türk Edebiyatında Öykü-2, İstanbul 1998, s. 145-178.

Öztürk , Hasan “Tanpınar İçin Yazılanlar”, Dergâh, sayı 87, Mayıs 1997, s.20-22.

Tuncer, Hamdi Can, “Mümtaz Hiç İyi Değil: Huzur’da Huzursuzluğun Nedenleri”, Kuram, sayı 14, Mayıs 1997, s.45-49.

Orhanoğlu, Hayrettin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Zaman Estetiği”, Kültür Dünyası, sayı 2, Haziran 1997, s.70-73.

Yüceyılmaz, Muhterem, “Zincirin Kopuk Halkaları”, Türk Edebiyatı, sayı 285, Temmuz 1997, s.23-25.

Karadeniz, Abdurrahim, “Huzur’un Saz Parçaları I-II”, Hece, sayı 7-8, Temmuz-Ağustos 1997, s.54-57; 50-52.

Öneş, Mustafa, “Tanpınar’ın Şiiri ve Gizemcilik”, Ludingirra, sayı 2, Yaz 1997, s.56-59. (hece)

Sınar, Alev, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa”, Kültür ve Sanat, sayı 35, Eylül 1997, s.10-14; Türk Dili, sayı 566, Şubat 1999, s.115-125.

Işık, Kenan, “Tanpınar Huzurlarınızda” (Huzur romanını tiyatroya uyarlayıp sahneleyen K.Işık ile söyleşi. Konuşan: Gülcan Tezcan-Sümeyra Yılmaz), Yeni Şafak, 16 Ekim 1997. (Hece’den. Alalım mı?)

Kutlu, Mustafa, “Cumhuriyet Aydınlarının Huzursuzluğu” (Huzur’un sahnelenmesi üzerine), Yeni Şafak, 23 Ekim 1997.

Ayvazoğlu, Beşir, “Huzur” (Huzur’un sahnelenmesi üzerine), Zaman, 25 Ekim 1997.

Dorsay, Atilla, “Bir Tatlı Huzur Alamadık”, (Huzur’un sahnelenmesi üzerine), Cumhuriyet, 26 Ekim 1997.

Fırat, A. Hikmet, “Anılarla Tanpınar II”, Erguvan (Samsun, 19 Mayıs Fen-Edebiyat. Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri), yıl 2, sayı 3, Kasım 1997, s. 45-46.

1999

Doğan, Mehmet Can, “Tesadüf ve Kader Arasında Zihinsel Bir Kaza”, (Huzur üzerine), Hece, sayı 26-27, Şubat-Mart 1999, s.95-103.

Ergu, Muaz, “Bir Huzur Arayışı I-II”, Dibâce, sayı 1-2, Mart, Nisan-Mayıs 1999, s.4-5.

Yener, Ali Galip, “İki Ateş Arasında Bir Yazar”, (İki Ateş Arasında adlı senaryosuna dair), Virgül, sayı 18, Nisan 1999, s.5-7.

Yazan, Ümit Meriç, “Depremi Tanpınar’la Yaşamak”, Yol Kültürü, sayı 6/7, Nisan 1999, s.120-125.

Ertuğrul, Kürşat, “Türkiye’de Batılılaşma-Modernleşme Sorunu Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Toplum ve Bilim, sayı 81, Yaz 1999, s.194-202.

Gürel, Rahşan, “Tanpınar’ın Klâsik Edebiyatımız Hakkındaki Hükümlerine Dair Bazı Mülâhazalar I-III”, Dergâh, sayı 112-114, Haziran-Ağustos 1999, s.15-18, 14-16, 19-21.

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar Divan Şiirini Reddetti mi?”, Zaman, 27 Haziran 1999.

Coşkun, Zeki, “Huzur”, Radikal, 28 Ağustos 1999.

Coşkun, Zeki, “Sesten Hayalden Bir Harita”, Radikal, 4 Eylül 1999.

Aydın, Ertuğrul, “Tanpınar’da Hayat ve Şehir”, Hece, sayı 35, Kasım 1999, s.50-51.

Atikoğlu, Ayça, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Milliyet¸ 22 Aralık 1999.

2001

İstanbul Bir Terkiptir (Tanpınar’ın Doğumunun 100. Yılı İçin Düzenlenen Sergi’nin Kataloğu), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür İşleri Daire Başkanlığı, Aralık 2001.

Gürbilek, Nurdan, “Kötü Çocuk Türk”, Kötü Çocuk Türk, İstanbul 2001, s.66-88.

Kurukafa, Vedat, “Mahur Beste Üzerine Bir İnceleme ve Çözümleme Denemesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001, sayı 4, s.133-144.

“Sen Tanpınar’dan Ne Anlarsın?”, 18 Ocak 2000, (yöneten: Ayfer Tunç, Konuşanlar: Orhan Koçak, Paul Dumont), Sorun Soruda – Salı Toplantıları 1999-2000, İstanbul 2001, s.183-200.

Caner, Fırat, “Tanpınar’da Arı Şiir ve Nazmın Sonu”, Evrensel Kültür, Ocak 2001, sayı 109, s.22-23.

Yücel, Şükran, “Huzursuzluktaki Huzur”, E Dergisi, sayı 22, Ocak 2001, s.88-89.

Kütükçü, Tamer, “Kimlikleri Ayarlama Enstitüsü”, Babıali Kültür Dergisi, Ocak   2001, s.76.

Kurt, Mustafa, “Tanpınar Şiirler’in İzinde”, Hece, sayı 50, Şubat 2001, s.31-41.

Bostancı, Kahraman, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bir Tiyatro Anketine Verdiği Cevap”, Türk Dili, sayı 590, Şubat 2001, s.157-162.

Asiltürk, Baki, “Bir Kültür Adamının Dünyasına Tanıklıklar”, [T. Alptekin’in Bir Kültür Bir İnsan adlı kitabı hakkında], Hürriyet Gösteri, sayı 226, Mart 2001, s.46-48.

Kum, Burhan, “Dönüp Resmi Okumak – Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Anısına” Türkiye’de Sanat, Mart-Nisan 2001, sayı 48, s.20-25.

Kurt, Mustafa, “Muhatabını Arayan Bir Mektup”, Hece, sayı 52, Nisan 2001, s.33-36.

Yardım, Mehmet Nuri, “Tanpınar’ı Yeniden Keşfetmek”, Eğitim Bilim, sayı 32, Mayıs 2001, s.60-62.

Alemdar, İlhan, “Rüya Öyküleri ya da Öykü Rüyaları”, Üçüncü Öyküler, sayı 11, Kış-Bahar 2001, s.58-60.

Çeri, Bahriye, “Yaz Yağmuru ve Acaip Bir Kadın”, Üçüncü Öyküler, sayı 11, Kış-Bahar 2001, s.53-56.

Erden, Aysu – Sarıtaş, Tuba, “Ahmet Hamdi Tanpınar Öyküsünde Zaman-Bilinç-Bilinçaltı Çatışması. Bir Örnek: Yaz Gecesi”, Üçüncü Öyküler, sayı 11, Kış-Bahar 2001, s.68-79.

Eryürük, Adem, “Tanpınar’ın Pek de İnandırıcı Olmayan Hoş Bir Öyküsü: Yaz Yağmuru”, Üçüncü Öyküler, sayı 11, Kış-Bahar 2001, s.80-85.

Gürbüz, Elif, “Rüyaların Kuytusunda Mit”, Üçüncü Öyküler, sayı 11, Kış-Bahar 2001, s.86-89.

Kaya, İ. Güven, “Tanpınar Öykücülüğüne Eleştirel Bir Bakış”, Üçüncü Öyküler, sayı 11, Kış-Bahar 2001, s.61-67.

Ayvazoğlu, Beşir, “Tanpınar ve Türk Kültürü”, Türkiye Günlüğü, sayı 67, güz 2001, s.36-43.

Kütükçü, Tamer, “Tanpınar’ın Yaz Yağmuru Hikâyesinde Mekânın Kurgulanışı”, Türk Dili, sayı 597, Eylül 2001, s.277-283.

Okur, Enver, “Mektuplarda Yaşayan Tanpınar”, Dergâh, sayı 139, Eylül 2001, s.14-18.

Uğurcan, Sema, “Tanpınar’a Şehirlerin Söylediği Tarih”, Türklük Araştırmaları Dergisi, sayı 10, Eylül 2001, s.91-108.

Dirin, İlyas, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Memleket Realiteleri”, Hece, sayı 59, Kasım, s.78-81.

Okay, Orhan, “Tanpınar’ı Yetiştiren Sosyo-Kültürel Çevre”, Kaşgar, sayı 24, Kasım-Aralık 2001, s.21-30.

İmzasız, “Tanpınar, Ahmet Hamdi”, Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi-2, İstanbul 2001, s.788-792.

Savaş, Metin, “Yerlilik, Değişim ve Küreselleşme Bağlamında Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Dergâh, sayı 141, Kasım 2001, s.10-11, 15-17.

Savaş, Metin, “Tanpınar’la Sanal Sohbet I-II”, Türk Edebiyatı, sayı 337, 338, Kasım, Aralık  2001, s.33-37; 57-59.

Enginün, İnci, “İstanbul”, Dergâh, sayı 142, Aralık 2001, s.7-9.

Enginün, İnci, “Yansımalarıyla Tanpınar”, Dergâh, sayı 142, Aralık 2001, s.10-11, 22.

Haber: “Yeni Bir A. Hamdi Tanpınar Kitabı / Tanpınar Neden Moda Oldu?”, (Mücevherlerin Sırrı), Kültür&Sanat/Zaman, 25 Aralık 2001.

Demiralp, Oğuz, “Tanpınar’ın Gizli Hazinesi”,  Mücevherlerin Sırrı’na önsöz, YKY, 2002; Satırlar Arasında Aylaklık, İstanbul 2006, s.174-176.

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar ve Bergson, I-II”, Zaman, 26 Aralık 2001, 2 Ocak 2002; Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul 2005, s.240-244.

Alkan, A. Turan, “Saç Jölesi ve Tanpınar!”, Zaman, 29 Aralık 2001.

2003

Gümüş, Semih, “Sahnenin Dışındakiler”, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, İstanbul 2003, s.378-388.

İmamoğlu, Tuncay, “Ahmet Hamdi Tanpınar’da Süreklilik ve Değişim”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 2, 2003, s.131148.

Aliş, Şehnaz, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Sosyal Tenkit”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.19-26.

Asiltürk, Baki, “Tanpınar’ın Şiirlerinde Duyular”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.27-38.

Başer, Nami, “Tanpınar’da Proust”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.39-46.

Enginün, İnci, “Tanpınar’ın Şiir Çalışması”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.47-56.

Kefeli, Emel, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Renklerin Dili: Beyaz ve Mavi”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.57-60.

Kerman, Zeynep, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Tarihi Hakkında Bazı Görüşler”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.71-78.

Koç, Murat, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman ve Hikâyelerinde Kıyafet-Karakter İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.79-88.

Köroğlu, Erol, “Hayata Çok Yaldızlı Bir Mazi Aynasından Bakmak: Sahnenin Dışındakiler’de Bugünü Yaşamanın İmkânsızlığı”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.89-100.

Uçman, Abdullah, “Ölümünün 40. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.s.107-118.

Uğurcan, Sema, “Tanpınar’ın Eserlerinde ‘Hayat’ Kelimesi Etrafında Bir Gezinti”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz.: S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.119-131.

Atsız, Bedriye / Christopher K. Neumann, “Kindlers Neues Literatur Lexikon’dan Ahmet Hamdi Tanpinar” (Çev.: Ş. Yüce), Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar, (Haz. S. Uğurcan), İstanbul 2003, s.133-138.

Hızlan, Doğan, “Tanpınar’ın Sönmüş Kibritleri” (Edebiyat Dersleri hakkında), Hürriyet, 14 Ocak 2003.

İpek, İdil, “O Mütevazıydı, Bizse Çekingen”, Akşam-lık, 3 Ocak 2003, s.10-11.

Ertan, Ozan, “İstediğimiz Gibi Bir Romanımız Olsa Farkına Varır mıydık?” (Bir Gül Bu Karanlıklarda hakkında), Akşam-lık, 3 Ocak 2003, s.3.

Aşkun, Nevhis C., “Ahmet Hamdi Tanpınar Hocamı Anarken”, Eskişehir Sakarya Gazetesi, 26 Ocak 2003.

Abacı, Tahir, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet’in Benzer Yanları”, Yasakmeyve, sayı 1, Şubat-Mart 2003, s.72-78.

Sevindi, Nevval, “Bir Zarif Selamdır Şehrin Kelamı”(Tanpınar’ın mektuplarında Paris) Zaman-Turkuaz, 2 Şubat 2003.

Sayar, Ahmet Güner, “Tanpınar’da Ülgener Etkisi Var mı?”, (Hilmi Yavuz’a cevap), Türk Edebiyatı, sayı 352, Şubat 2003, s.60-65.

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar, “Entelektüel Moda’ mı?”, Zaman, 23 Şubat 2003.

Durak, Mustafa, “Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinde Etkile(n)me”, Hürriyet Gösteri, sayı 246, Şubat-Mart 2003, s.22-25; A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.61-74.

Erdem, Mehmet Dursun, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nı ‘Psikanalizm ve Edebiyat’ Açısından Çözümleme Denemesi”, Dergâh, sayı 157-158, Mart-Nisan 2003, s. 15-18, 5-19.

Durak, Mustafa, “Neden Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Yarışması”, A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.9-16.

Durak, Mustafa, “Tanpınar’ca Şiirsel Tractatus”, A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.17-28.

Doğan, Mehmet H., “Tanpınar Şair Tanpınar’ı Anlatıyor”, A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.29-35.

Durak Mustafa (Derleyen:),  “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Şiiri Üstüne”, A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.36-42.

Gülmez, Bahadır, “Tanpınar’ın Şiirle İlişkisi Bir Rüya Hali”, A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirlerleri, İstanbul 2003, s.43-48.

Korkut, Ece, “Tanpınar’ın Şiir Dili ve Evreni”, A.H.Tanpınar Şiiri ve 2002 Bursa Şiirleri, İstanbul 2003, s.49-60.

Sarıkaya, Orhan, “İşgal Yılı İstanbul’u ya da sahnenin Dışındakiler”, Kitap Haber, sayı 16, Nisan-Mayıs, s.44-45.

Doğan, Mehmet Can, “Tanpınar’ın Bileşik Kaplarındaki Basınç”, Kaşgar, sayı 33, Mayıs-Haziran 2003, s.88-93.

Okay, Orhan, “Türk Süsleme Sanatları Karşısında Tanpınar”, Kaşgar, sayı 33, Mayıs-Haziran 2003, s.94-98.

Özgül, M. Kayahan, “Atlantisten Gelen Adam”, Kaşgar, sayı 33, Mayıs-Haziran 2003, s.68-87.

Tapınç, Onca, “Yirmi Yıl Boyunca Eksik Okuduk”, Radikal Kitap, 20 Haziran 2003, s.7.

Uç, Himmet, “Tanpınar ve Kış Bahçesi”, Yedi İklim, sayı 159-161, Haziran-Ağustos 2003, s.47-50.

Haksal, Ali Haydar, “Huzur Romanında Savaş Psikolojisi: Ya Dünya İmparatorluğu Ya Siyah Ölüm”, Yedi İklim, sayı 159-161, Haziran-Ağustos 2003, s.57-62.

Timuroğlu, Senem, “Tanpınar’ın Şahsi Miti: Rüya”, Varlık, sayı 1124, Haziran 2003, s.58-59.

Tüysüzoğlu, Fatma – Bektaş, Tolga, “Ferahfezâ Mûcuzesi: ‘Huzur’ ”, Kitap-lık, sayı 63, Temmuz-Ağustos 2003, s.103-111.

Koç, Murat, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve İstanbul’un Fethi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı 3, Temmuz 2003, s.62-71.

Özgen, Mutlu, “Bursa’da Zaman”, Tabiat ve İnsan, sayı 37, Eylül 2003, s.33-37.

Yıldırım, Tahsin, “Tanpınar’ın Kitaplarına Girmemiş Bazı Yazıları”, Kaşgar, sayı 33, Mayıs-Haziran 2003, s. 58-59.

Uçman, Abdullah, “Tanpınar’ın Hikâyelerini Yeniden Okurken”, Kaşgar, sayı 34, Eylül-Ekim 2003, s.70-78.

Alptekin, Turan, “Ahmet Hamdi Tanpınar Hakkında bir Tartışmaya Son Nokta”, Hürriyet Gösteri, sayı 253, Kasım 2003, s.18-21.

Kılıç, Latife, “Hikâye Yazarı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 21, 2003, s.129-145.

2005

Emre, İsmet, “Tan’ın Pınar’a Eriştiği Şehir: Bursa”, Tanpınar’ın Dünyasında bursa/Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.13-25.

Selçuk, Ali, “…Tanpınar… Gül… Bursa…”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s. 37-37.

Beriş, Emrah – Türk, Bahadır, “Bursa: Tanpınar’ı Anlamaya Açılan Efsunlu Kapı”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.39-53.

Gülgönül, Mehmet, “Tanpınar’ın Dünyasında Bursa Bursanın Dünyasında Tanpınar”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s. 55-79.

Büyük, Ünal, “Tanpınar’da Bursa”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa /Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s. 81-97.

Ahaladze, Ana, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir kitabındaki Bursa’da Zaman Bölümünde Teşhis ve İntak”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.99-107.

Çoşkun, Betül, “Yapma Cennet ya da Tahtgâh-ı Kadim”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda gülen Rüya, İstanbul 2005, s.109-129.

Akkanat, Cevat, “Bir Ana-Sığınak Olarak Tanpınar’ın Eserlerindeki Bursa”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.131-145.

Ayaydın, Kibar, “Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya,”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa, / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.147-159.

Alptekin, Leyla, “İçimizin Aydınlık Aynasından Geçen Rüya”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa, / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.161-172.

Akbulut, Mehmet, “Su Seslerinin Beyaz Bahçesindeki Şehir”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.175-185.

Öksüz, Neslihan, “Bir Şaire Şehir Olmak”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.187-195.

Özdemir, Yaşar Bedri, “Konuşan Mekânlar, Susturulamayan Düşler”, Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya, İstanbul 2005, s.197-215.

Tümer, Gürhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mimarlık”, Arredamento Mimarlık, Ocak 2005, s.89-95.

Acar, Zafer, “İmgelerin Gölgesine Sığınan Ahmet Hamdi Tanpınar Şiiri”, Yedi İklim, sayı 178, Ocak 2005, s.51-54.

Ayaydın, Kibar, Bir Yalnızlık Seremonisi / Tanpınar’a Selam Olsun”, Türk Edebiyatı, 375, Ocak  2005, s.42-44.

Hızlan, Doğan, “Bursa Tanpınar’ı Unutmuyor”, Hürriyet, 28 Ocak 2005; Edebiyat Daima, İstanbul 2006, s.150-151.

Kumsar, İsmail Alper, “Zaman Eksenli Medeniyet Buhranı ve İroni / Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Tanpınar”, Kırklar, sayı 10, Ocak-Şubat 2005, s.29-39.

Açıl, Berat, “Huzur’un Örtük Anlamları”, Varlık, sayı 1169, Şubat 2005, s.64-68.

Tetik, Ahmet, “A. H. Tanpınar’ın Askerliği ve Milletvekilliğine Ait Belgeler”, Kitap-lık, sayı 81, Mart 2005, s.60-65.

Demirel, İsmail, “Kış Notları-II / 2.Ahmet Hamdi Tanpınar”, Yedi İklim, sayı 180, Mart 2005, s.35.

Arslanbenzer, Hakan, “Eskimeyen Kitaplar: Huzur”, Kılavuz, sayı 24, Mart 2005, s.18.

Doğan, Mehmet Can, “İçimizde Çalışan Bıçaklar: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sonsuzluk ve Bir Gün, sayı 1, Mart-Nisan 2005. 

Işın, Ekrem, “Huzur Dersleri”, Kitap-lık, sayı 82, Nisan 2005, s.103-105.

Birkiye, Atilla, “Tanpınar ve Huzur”, Asklepios, sayı 8,  Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s.92-98.

Işın, Ekrem, “Mümtaz: Çoksesli Bir Düşünce Repertuarı”, Kitap-lık, sayı 83, Mayıs 2005, s.103-105.

Özen, Saadet, “İşte Tanpınar’a ‘Huzur’ Veren Nuran”, Vatan/Kitap, 1 Mayıs 2005, s.14-15.

Gümüş, Seval Şahin, “Tanpınar’dan Yeni Ders Notları”, Hürriyet Gösteri, sayı 270, Mayıs 2005, s.86.

Özen, Saadet, “Bir ‘Kahraman’ın Gerçek Öyküsü”, Vatan Kitap, sayı 14, 11 Mayıs 2005, s.14-15.

Orhanoğlu, Hayrettin, “Behçet Bey’den Ahmet Hamdi Tanpınar’a Mektup”, Ada, Yaz 2005, s.36-37.

Bedri, Yaşar, “Bursa’da Zaman”, Ada, Yaz 2005, s.86-92.

Öztürk, Hasan, “Ahmet Hamdi Tanpınar Nasıl Yazar/dı?”, Ada, Yaz 2005, s.103.105.

Kurtuluş, Hakkı, “Tanpınar’a Mektup”, Kitap-lık, sayı 84, Haziran 2005, s.10-11.

Berksoy, Berkiz, “Tanpınar’ın Düşüncesi ‘Sentez’ Değil, ‘Armoni’ Odaklıdır”, Hürriyet Gösteri, sayı 271, Haziran 2005, s.32-33.

Okuyucu, Cihan, “Tanpınar’ın Klasik Türk Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri”, Berceste, sayı 38, Ağustos 2005, s.10-15.

Öztürk, Hasan, “Sahnenin Dışındakiler Romanında Yazarlar”, Dergâh, sayı 188, Ekim 2005, s.5-6.

Çetin, Osman, “Yeniden Tarih Oluşturma Enstitüsü”, Dergâh, sayı 188, Ekim 2005, s.11, 14.

Önertoy, Olcay, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nda Fantastik Ögeler”, Hürriyet Gösteri,  sayı 274, Ekim 2005, s.58-60.

Gürsoy, Ülkü, “Mahur Beste Üzerine Bir Değerlendirme”, Milli Folklor, sayı 68, Kış 2005, s.59-66.

Çetin, Nurullah, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Ne İçindeyim Zamanın Şiirini Tahlil”, Milli Eğitim, sayı 70, Aralık 2005, s.8-16.

2007

Ayvaz, Emre, “Tanpınar’ın Edebiyat Tarihini Nasıl Okuyalım?”, Kitap Zamanı, 1 Ocak 2007, s.6.

Uçman, Abdullah, “Niçin Tanpınar, Yeniden”, (Konuşan: Seval Şahin), Hürriyet Gösteri, sayı 286, Ocak 2007, s.7-10.

Öztürk, Hasan, “Kendimizi Bilmekle Başlayan Yazar”, Radikal İki, 7 Ocak 2007.

Hatipoğlu, Aytekin, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yeniden ve ‘Yeni’”, Vatan Kitap, 15 Ocak 2007, s.6.

Öz, Ahmet, “Arafta Bir Usta: Tanpınar”, BirGün/Kitap, sayı 31, 25 Ocak 2007, s.4.

Türkeş, A. Ömer, “Modern Muhafazakâr; Ahmet Hamdi Tanpınar”, BirGün/Kitap, sayı 31, 25 Ocak 2007, s.6-7.

Yıldırım, Çiğdem, “Tanpınar ve Poe Öykülerinin Ortak Bunalımı ve Ortada Kalanı: Benliği Zihninde Karışan Adam”, BirGün/Kitap, sayı 31, 25 Ocak 2007, s.8-9.

Akkıyal, Berna, “Huzur’a Dair Bitmeyen Huzursuzluğumuz”, BirGün/Kitap, sayı 31, 25 Ocak 2007, s.10-11.

Uçman, Abdullah, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin Birçok Bölümünü Roman Gibi Okuyabilirsiniz”, (Konuşan: Beşir Ayvazoğlu), Türk Edebiyatı, sayı 4000, Şubat 2007, s.58-63.

Bulut, Hülya, “Evliya Çelebi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Birlikte Okumak (mı?)”, Varlık, sayı 1182, Mart 2006, s.49-52.

Soysal, Rengin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Kendine Rastladığı An”, K, sayı 27, Nisan 2007.

Onaran, Mustafa Şerif, “Eleştirel Deneme Neye Yarar?” (XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi üzerine, Varlık, sayı 1195, Nisan 2007, s.44-47.

İleri, Selim, “Benzeri Olmayan Bir Eser” (XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi üzerine), Radikal Kitap, 13 Nisan 2007, s.5.

Yeşilyurt, Türkân, “Metropol Lirikleri / Tanpınar’ın Kadın Çehreli Şiirlerinde Claude Monet’nin ‘Nilüfer Havuzu Serisi’ Adlı Resmini Okumak”, Yasak Meyve, sayı 26, Mayıs-Haziran 2007, s.102-105.

Şahin, Seval, “Varlık ile Yokluk Arasında Bir Oyun: Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, Eşik Cini, sayı 9, Mayıs-Haziran 2007, s.35-47.

Ayaydın, Kibar, “Tanpınar’ın Dünyasında Bursa / Taşlarda Gülen Rüya”, Dergâh, sayı 208, Haziran 2007, s.15-18.

Öztürk, Hasan, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Yazarları”, Dergâh, sayı 208, Haziran 2007, s.18.

Mignon, Laurent, “Tanpınar Kadar Yenilikçi Olmak”, Varlık, sayı 1197, Haziran 2007, s.24-25.

Öztop, Şener, “Sanatı Rüya Üzerine Görselleştiren Tanpınar”, Artist-Modern, sayı 6/79, s.86-87.

Üstün, Mustafa, “Tanpınar’ın ‘Antalyalı Genç Kız’a Mektubunun Öyküsü”,  Milliyet Sanat, sayı 854, Temmuz 2007, s.98-99.

Şahin, Mukaddes, “Kupürlere Yansıyan Tanpınar, Kitap-lık, sayı 107, Temmuz-Ağustos 2007, s.11-14.

Temo, Selim, “Tanpınar Şiirinde Aşkın Halleri”, Varlık, sayı 1199, Ağustos 2007, s.34-38.

K., Deniz Aktan, “Peki Sizin Aklınızda Ne Var Sayın Ramiz?: Tanpınar’ın İzinde Bir Karşı-Aktarım Çözümlemesi”, Pasaj, sayı 4-5, Kasım 2007, s.161-167.

Dönmez, Ali Osman, “Bursa’da Zaman’a Eşik’ten Bakış”, Yağmur, sayı 36, Temmuz-Eylül 2007, s.28-34.

Dağlı, Gülüm, “Benim Edebiyat Öğretmenim Tanpınar’dı”, Brunch, sayı 73, 2 Eylül 2007, s.6.

Ataş, Resul Serdar, “Mahur Beste ya da Bir Medeniyet Tasavvuru”, Dergâh, sayı 211, Eylül 2007, s.17-19.

Oskay, Ünsal, “Benim Kahramanım: Hasan Tahsin Paşa, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Haydar Rifat Bey, Yusuf Atılgan, Ece Ayhan”, Sizin Kahramanınız Kim?, (Editör: M.A.Dağıstanlı), NTV Yayınları, İstanbul 2007, s.107-111.

Koç, Hamdi, “Benim Kahramanım: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Sizin Kahramanınız Kim?, (Editör: M.A.Dağıstanlı), NTV Yayınları, İstanbul 2007, s. 269-277.

“Zeynep Bayramoğlu ile Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine”, Yapı Kredi Yayınları Bülteni, Aralık 2007.

Özçelik, Mustafa, “Tanpınar’ın Gözüyle Mevlâna”, Berceste, sayı 66, Aralık 2007, s.32-34.

Salih, Selim, “Tanpınar Cephesinde Yeni Bir şey Yok” (Z. Bayramoğlu’nun Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler adlı kitabı hakkında), Kitap Zamanı, sayı 23, 3 Aralık 2007.

Kahraman, Hasan Bülent, “İki Tutunamayan” (Tanpınar ve Oğuz Atay), Sabah, 22 Aralık 2007.

Hızlan, Doğan, “Budalalık Deryası Bir Hayatım Var” (Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa kitabı üzerine), Hürriyet, 27 Aralık 2007.

2009

Bayramoğlu, Zeynep, “Sanat Eseri Gibi Bir Hayat: Tanpınar’ın Günlükleri ve Ötesi”, Kitap-lık, sayı 123, Ocak 2009, s. 104-109.

İmzasız, “Türk Okuru Tanpınar’la Gerçeği Bulacak”, Milliyet, 7 Ocak 2009.

Mardini, Nizam, “Türk Dönüşümünün Bölgedeki Sırları”, Zaman, 25 Ocak 2009, s. 18.

Onaran, Mustafa Şerif, “Bilinmeyen Tanpınar”, Varlık, sayı 1217, Şubat 2009, s. 28-30.

Özarslan, Sevinç, “18 Ülke Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Okuyacak”, CumaErtesi, 14 Şubat 2009, s. 12.

Çınar, Aliye, “Tanpınar’da Eşik, Zaman ve Kadın Algısı”, Sosyolojik ve Antropolojik Açıdan Dine Bakış, Bursa, 2009, s. 237-242.

Arslan, Yüsra Mesude, “Tanpınar’ın Penceresinden Bir Terkip Olarak İstanbul”, Yağmur, sayı 43, Nisan-Mayıs-Haziran 2009, s. 42-46.

Karataş, Turan, “Tanpınar Esere İçinden Bakardı”, Yeni Şafak Kitap, sayı 37, 1 Temmuz 2009, s. 4.

İğrek, Musa, “Tanpınar’ın Edebiyat Tarihinin Çevirisi Fransızlara Emanet”, Zaman, 23 Temmuz 2009, s. 13.

Taş, Sezgin, “Tarihe Yön Veren Şehirler: ‘Beş Şehir’”, Dergâh, sayı 235, Eylül 2009, s. 20-21.

Polat, Âdem, “Zamanın Sızdığı Bir Şehirde Bir Kez Daha Tanpınar”, Yedi İklim, sayı 235, Ekim 2009, 65-69.

Sirkeci, Çiğdem, “Dünya Gözüyle-‘Huzur’ İngilizce’de”, Dünya Kitap, sayı 216, 2 Ekim 2009.

Balcı, Yunus, “Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Turkish Studies Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları, cilt 1, vol. 4, 1-I, Winter 2009, s. 5-28.

 

2011

Akbaba, Mustafa, “Antalyalı Genç Erkeğe Mektup”, Nevzuhur, Ocak 2011, sayı 19, s. 9-10.

Yardım, Mehmet Nuri, “Dört Başı Mamur Bir Edebiyatçı: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Dil ve Edebiyat, Ocak 2011, sayı 25, s. 62-63.

Öğün, Süleyman Seyfi, “Yeni Bir Tanpınar Okuması”, Zaman, 28 Şubat 2011.

Çağın, Şerife, “Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Birlikte Okumak”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı 4, Ekim 2011, s. 63-81.

Özmen, Hazel Bahar, “Tanpınar’ın ‘Ötesine Geçilemeyen’ Şiir Dünyası”, Dergâh, sayı 212, Aralık 2011, s. 18-19.

 

2013

Demir, Mahir, “Dublin’de Üç Türk Yazar”, Zaman, 23 Ocak 2013.

Yavuz, Hilmi, “Tanpınar ve Yanılgılar”, Zaman, 30 Ocak 2013.

Karaca, Alâattin, “Tanpınar’In Dersleri: Edebiyat Karnavalı”, Kitap Zamanı, 3 Haziran 2013, s. 4.

Ersungur, Muhittin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’s View of Cultural Change”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, yıl 4, sayı 8, Temmuz-Aralık 2012, s. 35-43.

Payam, Nazım, “Beş Şehir’in Sırrı”, Bizim Külliye, Eylül-Ekim-Kasım 2013, sayı 57, s. 3-5.

Çağın, Şerife, “Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Birlikte Okumak”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı 4, Ekim 2011, s. 63-81.

Dumantepe, Seçil, “Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Bursa’da Zaman’ Şiirinde Tem ve Yapı Açısından Zamanın Görünüşleri”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı 4, Ekim 2011, s. 117-143.

Issı, A. Cüneyt – Özger, Mehmet, “’Hafiflik’ Kavramı Açısından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyeleri – Rüzgârda Uçan Tüy”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı 4, Ekim 2011, s. 83-100.

Kahraman, Alim, “Tanpınar’ın Hikâye Dünyasına Bazı Kavramlarla Bakmak”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı 4, Ekim 2011, s. 169-177.

Yazıcı, Nermin, “’Abdullah Efendi’nin Rüyaları” Örneği ile Modern Anlatılarında Lanet Olgusu”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı 4, Ekim 2011, s. 101-115.

Çevik, Çağlayan, “Ankara ve İstanbul Düşman Kardeşler”, Hürriyet, 2 Kasım 2013, s. 15.

Erdem, Ömer, “Bir Geç Kalış Hikâyesi”, Radikal Kitap, 29 Kasım 2013, s. 14.

 

2015

Serdar Öztürk, “Tanpınar’ın ve Jarmusch’un Oyun Dünyaları: Hayri İrdal, Night on Earth’ü İzliyor”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sayı: 41, 2015, s.20-38.

Gazi Berber, “Yeni Arayışlar Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 4, sayı: 3, 2015, s.36-48.

 

2017
Aslı Özlem Tarakçıoğlu, Bayram Kaya, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Adlı Romanının İngilizce Tercümesi Üzerine Eleştirel Bir İnceleme”, Akademik Hassasiyetler, cilt: 4, sayı: 7, 2017, s.105-120.
2019
2021
2023

Göçer, Kenan, “Geçmişe ve Topluma Mesafenin İnsanı: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Birikim, 22 Ocak 2023

Hasan Öztürk, “Ufkumuzda ‘Tanpınar’ aydınlığı”, T24, 22 Ocak 2023.

Oğuz Demiralp, “Tanpınar ve Paris”, Sözcükler, Ocak-Şubat 2023, sayı: 101, s.17-31.

Oğuz Demiralp, “Tanpınar ve Paris’te Resim”, Sözcükler, Mart-Nisan 2023, sayı: 102, s.11-20.

Abdullah Uçman, “Beş Şehir’in Ankara’sı”, Kitap-lık, Mart-Nisan 2023, sayı: 226, s.122-131.

Kenan Göçer, Saatleri Ayarlama Enstitüsü: Bir Mesafenin Romanı”, Birikim Güncel, 16 Nisan 2023.

Oğuz Demiralp, “II. Abdülhamid’i Tanpınar da Sevmezdi”, Sözcükler, Mayıs-Haziran 2023, sayı: 103, s.??.

Alim Kahraman, “Tanpınar’ın ilk eleştirmeni: Saffet Tanman”, Yeni Şafak Kitap, 15 Temmuz, 2023, s.22-23.